Fujitsun Digital Annealer on päässyt erinomaisiin tuloksiin Kutxabankin sijoitussalkkujen varojen kohdistamisessa

Käännös Fujitsu Limitedin 22.12.2022 Tokiossa julkaisemasta alkuperäisestä tiedotteesta

Fujitsun kvanttitietojenkäsittelystä innoituksensa saanut Digital Annealer -tietojenkäsittelypalvelu on päässyt erinomaisiin tuloksiin kunnianhimoisessa hankkeessa, jossa espanjalainen Kutxabank-pankki pyrkii tehostamaan salkuissaan olevien varojen sijoittamista eri omaisuuslajeihin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa helmikuusta 2021 heinäkuuhun 2022 testattiin konseptin toimivuutta ja päästiin erinomaisiin tuloksiin. Nyt Fujitsu ja sen hankekumppanit Quantum Mads ja avoin innovaatioalusta INNOLAB Bilbao voivat käynnistää hankkeen toisen vaiheen, joka johtaa algoritmin teollistamiseen.

Konseptitestauksen aikana Fujitsu Digital Annealerilla kehitetyn ratkaisun suorituskykyä verrattiin pankin tällä hetkellä käyttämään ratkaisuun. Arvioinnissa otettiin huomioon sekä tuotot että niihin liittyvät riskit eli volatiliteetti. Molemmissa Digital Annealer -ratkaisu toimi selvästi paremmin.

Fujitsun ratkaisu mahdollisti sijoitusten parhaan mahdollisen jakauman laskemisen sarjalla erittäin monimutkaisia laskelmia eri yhdistelmistä. Quantum Mads kehitti algoritmin, joka vähensi ongelman määrittämisessä tarvittavaa muuttujien määrää.

Joulukuussa 2023 päättyväksi aikataulutetussa toisessa vaiheessa optimoidaan nykyisiä prosesseja ja lisätään mukaan uusia toiminnallisuuksia peilaamalla mallia aitoon ympäristöön. Kutxabankin tavoitteena on luoda tarpeita ja mahdollisuuksia havaitsemaan pystyvä prototyyppi ja lopulta siihen perustuva ratkaisu. 

Kehitetty malli soveltaa kvanttilaskentaa kaikkein kalliimpiin laskentatehtäviin ja organisoi sijoitusstrategioita valitsemalla sijoituskohteita. Se valitsee salkkujen sijoituksia ja hajauttaa niitä, mikä on yksi varainhoitajien tärkeimpiä päätöksiä. Malli pystyy todistetusti käsittelemään suuria määriä historiallista dataa viimeiseltä kolmelta vuodelta ja parantamaan mukautumistaan finanssimarkkinoihin.

Fujitsun Digital Annealer on kvanttitietojenkäsittelystä innoituksensa saanut arkkitehtuuri, joka hyödyntää innovaatioita erikoistiheissä piireissä ja teholaskennassa. Innovatiiviseen arkkitehtuuriin kuuluu kvanttilaskennan tärkeimpiä ominaisuuksia, kuten superpositio ja kvanttitunnelointi. Näiden ansiosta Digital Annealer pystyy arvioimaan yhtäaikaisesti lukuisia vaihtoehtoja ja löytämään ratkaisun salamannopeasti.

Digital Annealerin nykyversio pystyy ratkomaan ongelmia, joissa on enintään 100 000 muuttujaa. Se laajentaa näin samanaikaisesti ratkottavien ongelmien mittakaavaa, tehostaa vastausten saamista ja optimoi vastausten tarkkuutta.

Ratkaisu on osoittautunut luokkansa parhaaksi löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun nopeasti, kun mahdollisia yhdistelmiä on erittäin paljon.

Top of Page