Fujitsu tuo selitettävän tekoälyn bisnekseen ja finanssialalle yhdessä Informa D&B:n kanssa

Tekoäly vähentää läpinäkyvällä toiminnallaan muun muassa vinoumien riskejä 

Käännös Fujitsun 5.7.2023 julkaisemasta tiedotteesta.

Fujitsu on ryhtynyt yhteistyöhön Informa D&B:n kanssa Espanjassa tuodakseen selitettävän tekoälyteknologian (explainable AI, XAI) liike-elämän ja finanssialan tietoteollisuuteen.

Yhteistyö tuo päätöksentekoon uuden aikakauden käyttämällä siinä selitettävää tekoälytekniikkaa. Fujitsu ja Informa muuttavat sen avulla koko alaa. Tekoälytekniikan avulla Informan 4,5 miljoonaa käyttäjää Espanjassa pystyy käyttämään erittäin kehittynyttä dataa ketterästi ja tehokkaasti, mikä parantaa merkittävästi liiketoimintatietoratkaisujen laatua.

Informa toimittaa yli 95 prosentille Espanjan finanssilaitoksista luotettavia riskiarvioita näiden kaupallisesta toiminnasta. Yhtiö perustaa näkemyksensä paikallisesta liiketoimintaympäristöstä seitsemältä miljoonalta toimijalta kerättyyn dataan, jota yli 200 asiantuntijan tiimi päivittää jatkuvasti.

Fujitsu tuo selitettävän tekoälyn suurten datamäärien käsittelyyn, analysointiin ja luokitteluun sekä mahdollistaa tarkkojen ennusteiden tekemisen täysin läpinäkyvästi. Fujitsun tekniikka on suunniteltu niin, että prosessin jokainen vaihe on ymmärrettävä ja luotettava. Näin se on Euroopan unionin tiukimpien eettisten standardien ja sääntelyn mukainen.

Yhteistyö vastaa tarpeeseen reagoida riski- ja petosongelmiin, jotka eivät rajoitu vain yhdelle alalle. Uhat ovat muuttuneet yhä kehittyneemmiksi, ja yritysten pitää pystyä selitettävän tekoälyn avulla ennustamaan ja luomaan näkemyksiä sekä näin pienentää erilaisten talouspetosten riskiä.

Verrattuna perinteiseen tekoälyyn selitettävä tekoäly on ratkaisu niin kutsuttuun mustan laatikon ilmiöön. Selitettävä tekoäly kertoo ennusteiden ja päätelmien perusteet, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta. Se raportoi, miten päätöksiä tehdään ja todentaa odotetut tulokset sekä tunnistaa vinoumat, poikkeamat tai ongelmat, jotka vaativat lisätutkimuksia. Näin varmistetaan, että päätökset tehdään puolueettomasti ja ne perustuvat tarkkoihin tietoihin. Tämä vahvistaa tulosten luotettavuutta ja vähentää samalla puolueellisuuden tai epätarkkojen johtopäätösten mahdollisuutta.

Selitettävän tekoälyn käyttö parantaa tekoälyn suorituskykyä ja vähentää datan laadun analyysistä syntyviä vinoumaongelmia. Se vastaa auditoitavan vastuuvelvollisuuden vaateisiin, varmistaa alan eettisten standardien mukaisuuden ja auttaa ymmärtämään, miksi ja miten riskejä tai petoksia voidaan havaita.

Top of Page