Fujitsu aloittaa digiyhteistyön WBCSD:n kanssa kuljetusten vähähiilistämiseksi 

Ratkaisemme yhteiskunnallisia ongelmia eri toimialojen datayhteistyöllä

Tiivistelmä Fujitsu Limitedin 26.10.2022 Tokiossa julkaisemasta alkuperäisestä tiedotteesta.

Fujitsu aloittaa digitaaliseen transformaatioon liittyvän yhteistyön WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development), Arcadis-konsultointiyhtiön ja brittiläisen National Grid -sähköyhtiön kanssa. Organisaatiot hyödyntävät Fujitsun ratkaisua, joka optimoi ajoneuvokantoja ja edistää kuljetusten hiilineutraaliutta yritysten välisen datan jakamisen avulla.

Euroopassa ajoneuvokantoja sähköistetään yhä enemmän kuljetusten hiilineutraaliuden parantamiseksi. Sähköajoneuvojen lataamisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen on ongelma, joka vaatii kuljetus- ja energia-alojen rajat ylittävää kokonaisratkaisua.

Kumppanit testasivat Fujitsun ratkaisua ja yhdistivät sähköajoneuvoista saatua dataa muuhun dataan, kuten alueella jaetun sähkön määrään sekä avoimeen dataan sähkön hiili-intensiteetistä. Tämä helpottaa sähköajoneuvojen lataamista aikoina, jolloin tuuli- tai aurinkoenergian kaltaista vihreää sähköä on saatavilla paljon.

Kokeet tehtiin Isossa-Britanniassa päivittäistavaroiden toimituksissa käytetyillä sähköajoneuvoilla. Tulokset osoittivat, että Fujitsun Fleet Optimization -ratkaisun avulla ajoneuvokantojen käyttäjät pystyivät vähentämään latausten hiilidioksidipäästöjä 15 prosenttia.

Fujitsu haluaa tarjota dataa hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä ja edistää näin ymmärrystä siitä, miten tärkeää datan visualisointi ja jakaminen on yrityksille ympäri maailmaa. Näin Fujitsu haluaa olla mukana ratkaisemassa energian tuotannon ja kysynnän väliseen tasapainoon liittyviä yhteiskunnallisia ongelmia.

wbscd

Koejärjestelyt

Tukeakseen yhteiskunnan hiilineutraaliutta Fujitsu edistää sosiaalisen digikaksosen tutkimusta ja kehitystä. Sosiaalinen digikaksonen toistaa digitaalisesti kaikki ihmisten, tavaroiden, talouden ja yhteiskunnan väliset suhteet ja liittymät. Näin luodaan simulointi-, ennustus- ja päätöksentekoympäristö, jossa voidaan ratkaista monenlaisia ja monimutkaisia sosiaalisia ongelmia. 

Jatkossa Fujitsu tukee uusia tiedon digitoimisen hankkeita ja tekee sosiaalisia kokeiluja ja simulointeja kaupunkitasolla. Fujitsun tavoitteena on myös laajentaa toimintaansa logistiikkaa pidemmälle ja optimoida koko kuljetuspalvelualaa.

Kokeiden tuloksia esiteltiin WBCSD:n konferenssissa Tokiossa 25.–28.10. WBCSD on julkistanut oman tiedotteensa datan jakamisen tärkeydestä täällä: https://www.wbcsd.org/Pathways/Transport-Mobility/News/WBCSD-members-demonstrate-that-data-sharing-is-crucial-for-transport-decarbonization

WBCSD on maailman johtava kestävän liiketoiminnan verkosto, jossa on mukana yli 200 maailman johtavaa vastuullista yritystä. Ne tekevät yhteistyötä kiihdyttääkseen järjestelmämuutosta, jota tarvitaan hiilineutraaliuden, luontopositiivisen ja aiempaa oikeudenmukaisemman tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Top of Page