Puolustusvoimat ratifioi Fujitsu Finland Oy:n kansallisen yritysturvallisuustodistuksen

Helsinki 12.5.2022

Puolustusvoimat ratifioi Fujitsun kansallisen yritysturvallisuustodistuksen

Puolustusvoimat on huhtikuussa 2022 uudelleen ratifioinut Fujitsu Finland Oy:lle aiemmin 2017 myönnetyn yritysturvallisuusselvitystodistuksen. Todistusta tasolle TLIII edellytetään kumppaneilta, joiden kanssa Puolustusvoimat tai muut viranomaiset tekevät luottamuksellista yhteistyötä.

Todistuksen ratifiointia edelsi perusteellinen turvallisuuden tason arviointi, jossa käytiin läpi kaikki tietoturvaan liittyvät toimintamallit, vastuuhenkilöt ja prosessit.

Turvallisuusselvityslain mukaan yritysturvallisuusselvitys voidaan tehdä suomalaisesta yrityksestä, joka toimii viranomaisen sopimuskumppanina ja tarvitsee oikeuden käsitellä julkishallinnon salassa pidettäviä tietoja.

”Keväällä 2022 tehdyn turvallisuuden tason arvioinnin pohjalta Fujitsu on todettu edelleenkin luotettavaksi kumppaniksi ja voimme jatkossakin osallistua Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten salassa pidettävien hankkeiden tarjouskilpailuihin”, toteaa asiakasjohtaja Leena Heinänen Fujitsusta.

Kuva: Kapteeniluutnantti Reijo Kaariste Puolustusvoimista luovutti yritysturvallisuusselvitystodistuksen Fujitsun toimitusjohtajalle Hanna Kivelälle 28.4.2022. Mukana olivat myös turvallisuusvastaava Pentti Alaräihä (vasemmalla) ja asiakasjohtaja Leena Heinänen Fujitsusta.

Top of Page