Fujitsun selvitys: Hybridipilven strateginen käyttö nopeuttaa digitalisaatiota

Helsinki 25.4.2022

Strategisesti hybridipilviä käyttävät organisaatiot onnistuvat neljä kertaa muita todennäköisemmin nopeuttamaan digitalisaatiohankkeitaan, kertoo Fujitsun uusi selvitys.

Kaikki kokonaisvaltaisen hybridipilvistrategian omaksuneet yritykset, raportin tekijöiden "johtajiksi" nimeämä ryhmä, kertoivat pystyneensä kiihdyttämään liiketoimintansa muutosta. Näiden yhtiöiden kokemus on aivan erilainen kuin ”seuraajiksi” luokiteltujen ryhmän, jossa vain 24 prosenttia oli samaa mieltä. Selvityksen mukaan johtajien ryhmä selvisi myös koronapandemian aikaisista henkilöstöhaasteista yli kaksi kertaa paremmin kuin seuraajien ryhmä.

Lähes kaikki organisaatiot käyttävät pilvipohjaisia yrityssovelluksia niiden skaalautuvuuden ja kustannushyötyjen vuoksi. Pieni vähemmistö käyttää vain pilviratkaisuja, mutta valtaosa hyödyntää pilvi-investointeja nykyisten sovellusten ja infrastruktuurin rinnalla eli on omaksunut hybridilähestymistavan.

Vauhdittaakseen siirtymistä hybridipilveen johtajien ryhmä tekee kaksi kertaa todennäköisemmin yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa kuin seuraajat. Johtava ryhmä myös ulkoistaa yli kaksi kertaa todennäköisemmin hybridipilvien hallinnan. Tämä kertoo tarpeesta hyödyntää pilvisiirtymisissä Fujitsun kaltaisen erikoistuneen kolmannen osapuolen syvää asiantuntemusta.

Fujitsun tilaama selvitys, Unlocking the Secrets of the Hybrid Cloud Leaders, perustuu Financial Times -yhtiöön kuuluvan Longituden tekemään maailmanlaajuiseen tutkimukseen. Sitä varten haastateltiin kolmeasataa vastaajaa ympäri maailmaa. Vastaajista 10 prosenttia edusti organisaatioidensa ylintä johtoa.

Tutkijat tunnistivat hybridijohtajat neljän keskeisen ominaisuuden perusteella:

  • Johtajat huolehtivat, että hybridipilvistrategia on linjassa liiketoiminnan muutossuunnitelmien kanssa. Tämä auttaa luomaan kilpailuetua.
  • Johtajat kehittävät hybridipilvien hallintaa niin, että se helpottaa kasvua ja vähentää riskejä. Johtajien ryhmässä vastaavat olivat 60 prosenttia varmempia kyvystään pitää tietonsa turvattuna ja 75 prosenttia varmempia siitä, että he pystyvät hallitsemaan vaatimustenmukaisuutta hybridiympäristössään.
  • Johtajat antavat asiantuntijoidensa maksimoida seuraavan sukupolven hybridipilven hyödyn. Johtajien ryhmä ei ole erityisen huolissaan uusien osaajien löytämisestä, sillä vain 27 prosenttia vastaajista on tästä huolissaan. Seuraaja-ryhmästä 42 prosenttia murehti rekrytointiongelmia.
  • Johtajat ottavat uusia teknologioita käyttöön paljon ja saumattomasti. Verrattuna seuraaja-ryhmään johtajat ovat lähes kaksi kertaa niin varmoja, että he voivat käyttää hybridi-infrastruktuuriaan uusien teknologioiden hyödyntämiseen. Johtajat luottavat kykyihinsä modernisoida sovelluksia ja työkuormia suorituskyvyn optimoimiseksi, ja he myös uskovat pystyvänsä rakennuttamaan sovelluksia, jotka voidaan ottaa käyttöön eri ympäristöissä. Heillä on 50 prosenttia enemmän luottamusta infrastruktuurinsa skaalautuvuuteen.

"Fujitsun selvityksestä käy selvästi ilmi, että kaikilla organisaatioilla on oltava kokonaisvaltainen hybridipilvistrategia digitalisaation toteuttamiseksi. On myös selvää, että yksi johtajan selkeä tunnusmerkki on halu ulkoistaa hybridipilvihallinta ja työskennellä kolmansien osapuolien kanssa”, sanoo johtaja Shunsuke Takagi Fujitsusta.

Fujitsu voi auttaa asiakkaita nopeuttamaan digitalisaatiotaan tarjoamalla kokonaisvaltaisen Cloud Managed Services -pilvenhallintapalveluvalikoiman. Aluksi se tulee Microsoft Azure -alustalle, mutta myöhemmin tänä vuonna myös AWS:lle ja VMwarelle. Fujitsun asiantuntijat rakentavat yhdessä asiakkaiden kanssa ketteriä, kustannustehokkaita ja kestäviä pilviympäristöjä, jotka nopeuttavat digitalisaatiota.

Mediayhteydet
Fujitsu Finland Oy:n viestintä
Satu Pelttari, Puh. 045 7880 9624, satu.pelttari[at]fujitsu.com

Fujitsu on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin

YK:n vuonna 2015 hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet ovat ihmiskunnan yhteisiä päämääriä, jotka on määrä saavuttaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Fujitsun tarkoitus on tehdä maailmasta kestävämpi luomalla innovaatioiden avulla luottamusta yhteiskuntaan. Lupaamme rakentaa omalla toiminnallamme parempaa tulevaisuutta kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Fujitsusta

Globaali tietotekniikan palveluyhtiö tarjoaa vahvan paikallisen palvelukyvyn. Fujitsu Finland Oy toimii Suomessa noin 20 paikkakunnalla. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä ja suurimmat aluetoimipisteemme ovat Tampereella, Turussa ja Lahdessa. Suomessa ja Virossa palveluksessamme työskentelee noin 2 200 työntekijää, ja kokonaisuuden liikevaihto oli 31.3.2021 päättyneellä tilikaudella noin 375 miljoonaa euroa.

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yhtiö, joka tarjoaa täyden valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 126 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n voimaa muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsu Limitedin (TSE:6702) liikevaihto oli 3,6 biljoonaa jeniä (34 miljardia USD) 31.3.2021 päättyneellä tilikaudella.

Top of Page