Fujitsu Finland saavutti hiilineutraaliuden ja vauhditti kestävää kehitystä

Helsinki 14.7.2021

Fujitsu Finland julkaisee vuosittain Suomen-toimintojaan koskevan yritysvastuuraportin. Tuore raportti käsittelee 31.3.2021 päättynyttä tilikautta, joka oli monella tapaa poikkeuksellinen globaalin koronapandemian takia. 

”Ykkösasia oli yhteiskunnan kannalta kriittisten palvelujen turvaaminen ja kehittäminen. Olimme esimerkiksi mukana rakentamassa nopealla aikataululla Valtiokonttorille ratkaisua, jonka avulla saatiin maksettua ajallaan kustannustukea pandemiasta kärsiville yrityksille”, kertoo Fujitsu Finlandin toimitusjohtaja Simo Leisti

”Samalla keskityimme henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn turvaamiseen haastavissa olosuhteissa”, Leisti jatkaa ja huomauttaa, että Fujitsussa etätyön tekeminen oli mahdollista jo ennen pandemiaa. ”Luotamme siihen, että ihmiset itse tietävät, mikä on heille paras ja tuottavin tapa tehdä töitä. Haluamme jatkossakin olla vastuullinen työnantaja, joka osallistaa työntekijöitä paremman työelämän kehittämiseen ja yhteisistä pelisäännöistä sopimiseen.” 

Hiilineutraali Fujitsu auttaa asiakkaita saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteitaan 

Yksi menneen tilikauden merkittävimmistä vastuullisuusaskelista oli hiilineutraaliuden saavuttaminen Fujitsu Finlandin toiminnasta syntyvien suorien päästöjen osalta. Tavoite saavutettiin hankkimalla uusiutuvaa, päästötöntä sähköä sekä kompensoimalla lähitukipalvelujen ja ostetun kaukolämmön päästöjä Etiopiassa toteuttavan metsityshankkeen avulla. 

Fujitsu Finlandin kestävän kehityksen asiantuntija Pilvi Liikkanen muistuttaa, että Fujitsun ilmastotyö ei pääty tähän: 

”Suurin osa toimintamme aiheuttamista päästöistä ovat epäsuoria, ja ne syntyvät esimerkiksi tuotetoimitusten logistiikasta ja hankkimistamme palveluista. Kartoitamme parhaillaan toimintamme epäsuoria päästöjä ja asetamme niille vähentämistavoitteita yhdessä kumppaneidemme kanssa.” 

Simo Leisti lisää, että on tärkeää pyrkiä vähentämään oman toimintamme kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. ”Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että suurimmat myönteiset vaikutukset yhteiskuntaan syntyvät ydinosaamisemme ja liiketoimintamme kautta. Teknologiaratkaisuilla voimme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omia kestävän kehityksen tavoitteitaan.” 

Leisti nostaa esimerkiksi yhdessä tekemisen voimasta Fujitsun yhteistyön Lahden, Euroopan ympäristöpääkaupungin 2021 kanssa. 

”Autamme kaupunkia sekä sen asukkaita kehittämään digiratkaisuja kestävän kaupunkielämän tueksi. Näin toteutamme käytännössä globaalia toimintafilosofiaamme Fujitsu Way’ta ‒ rakennamme kestävämpää maailmaa innovaatioiden avulla.” 

Konkreettisia vastuullisuustekoja yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi 

Fujitsu Finland edistää vastuullisuutta viidellä osa-alueella, jotka ovat ympäristö, yhteisö, monimuotoinen ja osallistava työyhteisö, työhyvinvointi sekä vastuulliset toimintatavat. Eri osa-alueille asetetaan vuosittain paikalliset tavoitteet, joiden toteutumista seuraa kuukausittain kokoontuva vastuullisuusjohtoryhmä. 

Yritysvastuupäällikkö Milla Uusi-Pietilä kertoo, että Fujitsu kehittää aktiivisesti yritysvastuuseen liittyvää raportointia. ”Kuvaamme nyt entistä avoimemmin eri osa-alueiden konkreettisia tavoitteita ja saavutuksia”, hän sanoo ja nostaa esiin kymmenen esimerkkiä vastuullisista teoista päättyneeltä tilikaudelta: 

  • Saavutimme hiilineutraaliuden hankkimalla uusiutuvaa sähköä ja kompensoimalla ostetun kaukolämmön ja lähitukipalvelujen ajojen aiheuttamia päästöjä.
  • Huolehdimme materiaalitehokkuudesta laiteliiketoiminnassamme. Käytöstä poistuneet laitteet hyödynnettiin mahdollisimman pitkälle joko kokonaisina, varaosina tai uusien tuotteiden materiaalina. Vuonna 2020 yli 95 prosenttia materiaaleista hyödynnettiin uudelleen raaka-aineina.
  • Lahden, Euroopan ympäristöpääkaupungin 2021 innovaatiokumppanina autoimme Lahden kaupunkia ja sen asukkaita ideoimaan digiratkaisuja kestävän kaupunkielämän tueksi ja kiertotalouden edistämiseksi.
  • Edistimme tekoälyn eettistä hyödyntämistä ja lasten oikeuksia Unicefin globaalissa AI for Children -hankkeessa. Testaamme Unicefin ohjeistusta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kanssa kehittämässämme Nuora-tekoälyratkaisussa, joka ennustaa nuorten syrjäytymisriskiä.
  • Järjestimme pitkäaikaiselle yhteistyökumppanillemme Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnalle sekä sen Italiassa ja Jordaniassa toimiville sisarjärjestöille virtuaalityöpajan, jossa ideoitiin digitaalisia palveluja nuorten työllistymisen tukemiseksi.
  • Tuimme järjestökumppaneitamme myös kannustamalla henkilöstöämme käyttämään työpäivän vapaaehtoistyöhön, keräämällä varoja Suomen Punaiselle Ristille Nälkäpäivä- ja Ketjureaktio-kampanjoissa, lahjoittamalla tietokoneita koululaisille sekä tekemällä joululahjoituksen Pelastakaa lapset ry:lle.
  • Vahvistimme yhteiskunnan kyberturvallisuutta yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Osallistuimme muun muassa Digi- ja väestötietoviraston koordinoimaan VAHTI-yhteistyöhön, jonka tavoitteena on julkisen hallinnon toiminnan ja ict-palveluiden turvaaminen kyberhäiriötilanteissa.
  • Panostimme henkilöstömme hyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen. Osallistumme Työterveyslaitoksen kolmivuotiseen Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä -tutkimukseen, jossa luodaan konkreettisia keinoja työuupumuksen ehkäisyyn. Julkaisimme esihenkilöille suunnatun työkalupakin psyykkisen kuormituksen tunnistamiseksi. 
  • Edistimme eettisesti kestävää toimintakulttuuria Oikeusministeriön Sano ei korruptiolle -kampanjassa. Osallistumalla kampanjaan vakuutamme, että johtomme on sitoutunut vastustamaan korruptiota, emme hyväksy minkäänlaista korruptiota työntekijöiltämme emmekä yhteistyökumppaneiltamme ja ohjeistamme työntekijöitä toimimaan oikein riskitilanteissa sekä ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta. 
  • Maksoimme verot täysimääräisesti Suomeen. Emme tee verojen välttelyyn pyrkiviä järjestelyjä tai siirrä verorakenteita ulkomaille pienentääksemme Suomeen maksettavien verojen määrää. Fujitsu Finland Oy maksoi tilikauden aikana veroja ja muita veroluonteisia eriä kaikkiaan 100,2 miljoonaa euroa. 

Fujitsu Finland Oy:n 31.3.2021 päättynyttä tilikautta koskevan yritysvastuuraportin sekä aiempien vuosien raportit löydät täältä.

Fujitsu on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin 

YK:n vuonna 2015 hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet ovat ihmiskunnan yhteisiä päämääriä, jotka on määrä saavuttaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Fujitsun tarkoitus on tehdä maailmasta kestävämpi luomalla innovaatioiden avulla luottamusta yhteiskuntaan. Lupaamme rakentaa omalla toiminnallamme parempaa tulevaisuutta kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Mediayhteydet
Fujitsu Finland Oy:n viestintä
Satu Pelttari
Puh. 045 7880 9624, satu.pelttari[at]fujitsu.com

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yhtiö, joka tarjoaa täyden valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 126 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n voimaa muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsu Limitedin (TSE:6702) liikevaihto oli 3,6 biljoonaa jeniä (34 miljardia USD) 31.3.2021 päättyneellä tilikaudella.

Top of Page