Fujitsu ja UNICEF auttavat tekoälyä ottamaan huomioon lasten oikeudet

Helsinki 24.2.2021

Fujitsu Finland on mukana UNICEFin globaalissa AI for Children -hankkeessa ainoana Suomessa toimivana it-yrityksenä. UNICEF on kehittänyt ohjeistuksen, jonka avulla tekoälyä hyödyntävät yritykset ja viranomaiset voivat huomioida lasten oikeudet. Tavoitteena on niin suojata lapsia haitallisilta tekoälyratkaisuilta kuin myös auttaa heitä hyötymään tekoälystä. 

Ohjeistus kiinnittää huomiota muun muassa lasten turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan, syrjimättömyyteen ja lasten vaikutusmahdollisuuksiin. Pilottikumppanit ympäri maailmaa, kuten Fujitsu Suomessa, testaavat ohjeistusta käytännössä ja auttavat kehittämään sitä. 

"Tekoälyn yleistyminen tuo monenlaisia uusia mahdollisuuksia edistää lasten hyvinvointia, mutta samalla lisääntyvät myös riskit. Ohjeistusta tarvitaan kipeästi, sillä tekoäly on jo läsnä lasten jokapäiväisessä arjessa. Pilottikumppanit auttavat UNICEFiä edistämään ohjeistuksen kehitystyötä", kertoo kehitysjohtaja Jussi Kivipuro Suomen UNICEFiltä. 

Fujitsu kokeilee ohjeistuksen hyödyntämistä Nuora-tekoälyratkaisussa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten ja Fujitsu Finlandin kehittämä Nuora ennustaa nuorten syrjäytymisriskiä älykkäiden koneoppimismenetelmien avulla. Nuora auttaa puuttumaan ongelmiin aiempaa aikaisemmin. Samaa algoritmiratkaisua voidaan soveltaa myös lasten syrjäytymisriskin arvioinnissa. 

UNICEFin ohjeistuksen luonnos lanseerattiin syyskuussa. Nyt sitä kehitetään keräämällä avoimia kommentteja sekä 13:n eri puolilta maailmaa tulevan pilottikumppanin avulla. 

"Me Fujitsussa halusimme mukaan, jotta voimme tuoda vahvaa asiantuntemustamme kehitystyöhön mahdollisimman aikaisin ja antaa AI for Children -hankkeelle hyvän alkuvauhdin. Fujitsulle on ihmiskeskeisenä teknologiayrityksenä tärkeää edistää tekoälyn hyödyntämistä eettisellä tavalla, mikä on olennaista myös tässä UNICEFin globaalissa AI-hankkeessa", sanoo johtaja Ilona Ylinampa Fujitsu Finlandista. 

Nuora-ratkaisussa Fujitsun asiantuntijoiden kehittämä algoritmi auttaa Eksotea tunnistamaan ja analysoimaan syrjäytymistä aiheuttavat tekijät sekä arvioimaan sosiaalisen syrjäytymisen riskiä. Algoritmin kehittämisessä noudatettiin Fujitsun XpressWay for AI -ratkaisumenetelmää. Tällä hetkellä algoritmi pystyy havaitsemaan noin 90 prosenttia nuorista, jotka ovat alttiina sosiaaliselle syrjäytymiselle. Tulevaisuudessa ennustemalli voidaan kytkeä kokonaisvaltaiseen asiakkuuden hallintaan ja toiminnanohjaukseen yksilöiden tukemiseksi. 

Meneillään oleva projekti tukee hyvin Fujitsu-konsernin linjausta, joka liittyy tekoälyn etiikkaan. Lisätietoa linjauksesta löydät täältä: Initiatives for AI Ethics: Formulation of Fujitsu Group AI Commitment

» Fujitsu Contributes to UNICEF Global Project Ensuring that AI Deployments Reflect Children’s Rights

Mediayhteydet
Fujitsu Finland Oy:n viestintä Satu Pelttari
Puh. 045 7880 9624, satu.pelttari[at]fujitsu.com

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yhtiö, joka tarjoaa täyden valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 130 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n voimaa muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 3,9 triljoonaa jeniä (35 miljardia USD) 31.3.2020 päättyneellä tilikaudella.

UNICEFista

UNICEF on YK:n lastenjärjestö, joka toimii yli 190 maassa. UNICEFin työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. UNICEF puolustaa etenkin heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksia. UNICEF on myös yksi merkittävimmistä hätäaputoimijoista ja auttaa vuosittain noin 280 kriisissä. www.unicef.fi

Top of Page