Fujitsun ratkaisulla toteutettiin koko Suomea palveleva Itämeri.fi-sivusto

Helsinki, 18 May, 2020

Fujitsun NetCommunity-verkkosivuratkaisulla on toteutettu koko Suomea palveleva ja Itämeren tilasta kertova Itämeri.fi-sivusto. Hanketta johti Suomen Ympäristökeskus SYKE, ja siihen osallistui myös useita meritietoa tuottavia organisaatioita. Suomalaiseen meritietoon pääsee nyt käsiksi yhdestä verkko-osoitteesta. Sivusto kokoaa yhteen useiden suomalaisten laitosten tuottaman tiedon, joka palvelee kaikkia merestä kiinnostuneita veneilijöihin, luokanopettajiin ja tutkijoihin.

Fujitsu on ympäristöhallinnon pitkäaikainen yhteistyökumppani, ja järjestelmä toimii Fujitsun konesaleissa. Samalla järjestelmällä on toteutettu jo aikaisemmin kolmisenkymmentä muutakin verkkosivustoa ympäristöhallinnolle. Itämeri.fi-portaalia jatkokehitetään yhteistyössä SYKEn kanssa.

”Huhtikuussa avattu Itämeri.fi-sivusto on kolmen vuoden suururakan tulos. Monet organisaatiot ja virastot ovat keränneet vuosikymmenien aikana valtavasti tietoa ja aineistoja Itämerestä, mutta vain osa siitä on ollut julkisesti saatavilla. Uutta palvelua varten meritietoa tuottavat suomalaiset virastot yhdistivät voimansa, ja nyt se on kaikkien merestä kiinnostuneiden saatavilla. Palvelu on kansainvälisestikin merkittävä kokonaisuus”, toteaa merikeskuksen johtaja Paula Kankaanpää Suomen ympäristökeskuksesta.

Fujitsu on kumppanina toimittanut ratkaisun, joka toimii sekä valtavan tietomassan alustana että portaalina sen äärelle.

”Kokonaisuus on historiallinen, sillä tämä on suomalaisen meritiedon ensimmäinen yhteinen esitysalusta. Taustalla on ollut runsaasti valmistelutyötä. Meille on ollut hyvin tärkeää, että hankkeessa toteutuu sekä vuorovaikutteinen palvelumuotoilu että poikkihallinnollinen alustaratkaisu. Alustan on tarkoitus olla joustavasti muutettavissa ja kehitettävissä. On myös tärkeää pystyä hallitsemaan tulevaisuuden tietomassoja, koska portaaliin tulee pala palalta lisää informaatiota”, Paula Kankaanpää kertoo.

Itämeri.fi-sivuston materiaaleja ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Hanketta on rahoittanut Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR), ja työtä on koordinoinut Suomen Ympäristökeskus. Palvelu on aluksi käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi, myöhemmin myös englanniksi.

”Pitkään suunniteltu hanke osoittautui huomattavasti tavanomaisen verkkosivuston suunnittelua monipuolisemmaksi ja laajemmaksi. Olemme ylpeitä siitä, että toimittamamme alustaratkaisu on nyt suomalaisen Itämeri-tietouden jakamisen keskeinen mahdollistaja. Vastuullisena yrityksenä Fujitsulle ympäristöarvot ovat hyvin tärkeitä ja haluamme kaikin tavoin tukea Itämereen liittyviä ponnisteluja. Osa tätä työtä on sen turvaaminen, että aihetta koskeva sisältö on helposti kaikkien saatavilla. Me ihmiset ratkaisemme, millainen on sekä meidän ympäristömme että ainoan meremme tulevaisuus”, sanoo Fujitsun toimitusjohtaja Simo Leisti.

Fujitsun asiakas hankkeessa on Suomen Ympäristökeskuksen merikeskus. Sivuston on julkaissut ja sitä ylläpitää Suomen Ympäristökeskus. SYKEn yhteisen alustan käyttö turvaa hankkeen eri osien teknisen yhteensopivuuden ja tuen yhtenäisyyden sekä varmistaa ylläpitokustannusten ennakoitavuuden.

NetCommunity on Fujitsun Suomessa kehittämä helppokäyttöinen ja kätevästi laajennettava alustaratkaisu, jota ovat jo useita vuosia käyttäneet kymmenet asiakkaat sekä ulkoisten että sisäisten verkkosivustojensa julkaisualustana ja -välineenä. 

Mediayhteydet
Satu Pelttari
Viestintä
Puh. 045 7880 9624
satu.pelttari@fi.fujitsu.com

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 130 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 3,9 triljoonaa jeniä (35 miljardia USD) 31.3.2020 päättyneellä tilikaudella. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi


Date: 18 May, 2020
City: Helsinki

Top of Page