Fujitsun selvitys: tärkeintä on kyky sovittaa yhteen erilaiset pilviympäristöt

Helsinki, 21 February, 2019

Fujitsun teettämän kyselyn tulokset osoittavat, että organisaatiot tarvitsevat yhä enemmän joustavuutta ja kykyä sovittaa yhteen hybridi-it- ja monipilviympäristöjä sekä hallita niitä keskitetysti. Organisaatioiden on sovitettava yhteen pilvitietojenkäsittelyn ketteryyden tuomat edut sekä toisaalta yhteen toimittajaan sitoutumisen ja ympäristön monimutkaistumisen riskit.

Digitalisoitumisen kiihtyessä hybridi-it-ympäristöistä on tullut arkipäivää. Menestyksekkäimmät käyttäjät ovat omaksuneet toimintamallin, jossa valitaan kullekin työkuormalle sopivin pilvialusta. Tämä luo kuitenkin myös uudenlaista monimutkaisuutta. Where is Hybrid Heading? Views on exploiting multi-modal IT -selvityksen mukaan palveluiden ostaja voi joutua tilanteeseen, jossa toimittajan vaihto on erittäin vaikeaa.

Hybridi-it:n käyttöönotossa mahdollisuus monipuolistaa toimitusketjuja eli ostaa eri toimittajilta on noussut tärkeimmäksi huomioonotettavaksi seikaksi. Noin 80 prosenttia kyselyyn vastaajista piti tätä liiketoimintakriittisenä tai erittäin tärkeänä. Yli puolet (55 prosenttia) hybridi-it:tä jo käyttävistä organisaatioista tukeutuu jo enimmäkseen pilviratkaisuihin. Myös näitä organisaatioita edustavista vastaajista 86 prosenttia piti ostamisen joustavuutta olennaisena.

Kolme neljäsosaa organisaatioista pitää tietohallintonsa kykyä reagoida nopeasti muutoksiin joko liiketoimintakriittisenä tai erittäin tärkeänä. Tässä hybridi-it on osoittanut ketteryytensä, sillä 79 prosenttia vastaajista mainitsee sen hybridi-it:n etuna. Tietojärjestelmät eivät nykypäivänä saa olla digitalisoitumisohjelmien este tai hidaste.

Reagointinopeuden korostumisen takia 63 prosenttia hybridi-it:n käyttäjistä pitää nopeita toimituksia ja luotettavia tuloksia tärkeimpinä perusteina valitessaan palveluntarjoajaa kumppaniksi sekä pilvipohjaisen ja perinteisen tietojenkäsittelyn toimittajaksi. Tulosten mukaan suurin hybridi-it-ympäristöjen rakentamisen ja optimoinnin este on ympäristöjen integrointi ja yhteensovittaminen. Hieman alle puolet (48 prosenttia) piti tätä suurena haasteena, kun taas ongelmitta integroinnista ja yhteensovittamisesta oli selvinnyt 10 prosenttia vastaajista.

Monimutkaisuus hallintaan

Muissa selvityksissä on nähty, että yritykset aikovat ottaa käyttöön useita pilviä. Fujitsun teettämästä selvityksestä taas selviää, että yritykset eivät itse halua hallita useita samankaltaisia pilviä. Noin 90 prosenttia kuljetusalan ja julkishallinnon vastaajista haluaisi jokaiselle pilvityypille keskitetyn hallinnan yhdeltä toimittajalta. Kaikkia toimialoja tarkasteltaessa 76 prosenttia vastaajista aikoo valita yhden toimittajan jokaiselle pilvityypille.

“Pilvestä on tullut valtavirtaa, ja organisaatiot ovat nykyisin aiempaa huomattavasti valikoivampia pilvipalvelujen käyttöönotossa. Ne ovat tietoisia yhteen toimittajaan juuttumisen riskeistä ja ovat kehittäneet tälle vastakeinoja. Toisaalta organisaatiot uskovat saavansa pilvestä apua muutospaineisiin ja näkevät kumppanuuden Fujitsun kaltaisten globaalien järjestelmäintegraattoreiden kanssa parhaana tapana nopeuttaa pilven käyttöönottoa ja hallintaa sekä pienentää sen riskejä. Tämä pätee etenkin usean pilven integrointiin, yhteensovittamisen ja yhdessä käyttämisen, joita pidetään suurimpana hankaluutena”, toteaa Fujitsu EMEIAn digihankkeiden johtaja Mark Phillips.

Selvityksen teki Fujitsulle Pierre Audoin Consultants elo–syyskuussa 2018. Se haastatteli 401 liiketoiminta- ja it-päättäjää organisaatioista, joissa jo käytetään hybridi-it:tä. Vastaajat olivat erikokoisista organisaatioista, joissa oli vähintään 500 työntekijää ja jotka olivat pääosin finanssipalvelujen, vähittäiskaupan, valmistavan teollisuuden, kuljetuksen ja julkishallinnon aloilta. Vastaajat olivat Belgiasta, Hollannista, Intiasta, Isosta-Britanniasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta ja Suomesta.

Fujitsu on teettänyt äskettäin myös The State of Orchestration, 2018/2019 -selvityksen pilvien yhteensovittamisesta ja käyttämisestä.

Lehdistöyhteydet
Fujitsu Finland Oy
Viestintäjohtaja Satu Pelttari
Puh. 045 7880 9624, satu.pelttari (at) fi.fujitsu.com

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 140 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,1 triljoonaa jeniä (39 miljardia USD) 31.3.2018 päättyneellä tilikaudella. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi


Date: 21 February, 2019
City: Helsinki

Top of Page