Fujitsun selvitys: Eurooppalaiset valmistajat eivät hyödynnä älykästä tuotantoteknologiaa tehokkaasti

Helsinki, 14 October, 2019

Kaksi kolmesta eurooppalaisesta valmistajasta ei vielä hyödynnä älykkään tehdastuotannon analytiikan mahdollisuuksia päätöksenteossaan. Tämä ilmenee Fujitsun teettämästä selvityksestä. Vaikka älykkääseen tuotantoon sijoittaminen arvioidaan kannattavaksi, valtaosa teollisuudesta ei hyödynnä sitä täysimittaisesti.

Fujitsun teknowlogy | PAC -tutkimuslaitoksella teettämän kyselyn mukaan useimmat täkäläiset valmistajat ovat vasta digitalisaation alussa. Talouden notkahdus painaa valmistavaa teollisuutta, ja älykäs tuotanto voisi antaa sysäyksen kasvuun. Jopa 97 prosenttia uutta teknologiaa käyttävistä valmistajista raportoi myönteisiä tuloksia kolmen vuoden kuluessa.

Nykyteknologiat – tavaroiden internetistä ja pilvitietojenkäsittelystä tekoälyyn – parantavat toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta esimerkiksi mahdollistamalla tuotteiden massaräätälöinnin tai lyhentämällä laitteiden seisokkeja ennakoivalla ylläpidolla.

“Valtaosa valmistajista ei vielä hyödynnä mahdollisuuksia, joita älykäs teknologia tuottaa. Vain 28 prosenttia käyttää uudesta teknologiasta saatavaa tietoa päätöksenteossaan, joskin 29 prosenttia suunnittelee tätä kolmen vuoden sisällä. Tehdastuotannon digitaalinen vallankumous kyllä tekee tuloaan, mutta sen alkamista jarruttavat kustannukset, monimutkaisuus sekä kykenemättömyys analysoida dataa”, sanoo teknologiajohtaja Jouko Koskinen, joka työskentelee Fujitsu Finland Oy:n teollisuusyksikössä.

Vaikka älykkään tuotantoteknologian käyttöönotto on edennyt hitaasti, valmistava teollisuus tunnistaa sen mahdollisuudet. Melkein kaksi kolmasosaa (63 prosenttia) vastanneista yrityksistä aikoo lisätä investointejaan uuteen, usein analytiikkaan perustuvaan teknologiaan seuraavien kolmen vuoden aikana. Vain yksi yritys 50:stä aikoo pienentää budjettiaan.

Älykkäät tuotantohankkeet ovat selvästi vasta aluillaan. 37 prosenttia niistä on suunnitteluvaiheessa, 36 prosenttia pilottivaiheessa ja vasta 19 prosenttia on käytössä.

Useimmille yrityksille älykäs tuotantoteknologia on strateginen tavoite
Fujitsu odottaa älykkäiden tuotantototeutusten määrän kasvavan nopeasti, koska useimmille yrityksille älytehdashankkeet ovat strateginen tavoite. 62 prosenttia vastaajista asettaa niiden tärkeyden välille 7–9/10. Tekniset ratkaisut ovat kuitenkin monimutkaisia, joten valtaosa toteutuksista on vasta alussa. Tällä hetkellä vain 8 prosenttia yrityksistä pitää omia älykkäitä tuotantoratkaisujaan edistyneinä.

Yritykset raportoivat silti saavansa tuottoa investoinneistaan. 44 prosenttia hankkeista on jo tuonut tuottoa ja ne ovat maksaneet itsensä takaisin nopeasti. Hyötyjä jo saaneista valmistajista melkein puolet (45 prosenttia) on päässyt plussalle alle vuodessa, 52 prosentilla aikaa meni 1–3 vuotta.

“Valmistajat eivät enää voi vain tarjota vakioratkaisuja, sillä kuluttajat vaativat yhä enemmän räätälöintiä ja yhden kappaleen eriä samaan hintaan kuin massavalmistettuja tuotteita. Tähän on mahdotonta päästä perinteisillä tuotantotavoilla, mutta älyteknologialla se onnistuu. Valmistajat voivat siirtyä nopeasti konseptin todentamisesta kaupallisen tason älykkäisiin tuotantoratkaisuihin valitsemalla Fujitsun kaltaisen luotetun kumppanin, jolla on kokemusta hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Näin jo tuotettavaa dataa saadaan entistä tehokkaammin hyötykäyttöön”, Jouko Koskinen jatkaa.

Kyselyn mukaan suurimmat haasteet älykkään tuotannon käyttöönotossa ovat ostokustannukset (58 prosenttia), hankeperustelun laatiminen (48 prosenttia), osaavan henkilökunnan puute (47 prosenttia) ja datan analysoimisen vaikeus (43 prosenttia). Näiden ratkaisemiseksi ensimmäiset käyttöönottajat työskentelevät ohjelmistoyritysten (92 prosenttia) ja it-palveluntarjoajien kanssa (90 prosenttia).

Kyselyssä teknowlogy | PAC haastatteli eurooppalaisia it- ja tuotantoteknologiapäättäjiä 204:stä valmistavaan teollisuuteen lukeutuvasta yrityksestä, joissa on yli 500 työntekijää ja joilla on vähintään joitakin älytehdashankkeita käynnissä. Haastattelut tehtiin touko–kesäkuussa 2019. Haastateltavat olivat Espanjasta, Iso-Britanniasta, Italiasta, Ranskasta, Saksasta sekä Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta.

Lisätietoja: https://www.fujitsu.com/global/solutions/industry/manufacturing/

Lehdistöyhteydet
Fujitsu Finland Oy
Viestintäjohtaja Satu Pelttari
Puh. 045 7880 9624, satu.pelttari@fi.fujitsu.com

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 130 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 3,9 triljoonaa jeniä (35 miljardia USD) 31.3.2020 päättyneellä tilikaudella. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi


Date: 14 October, 2019
City: Helsinki

Top of Page