Fujitsun katsaus: vähittäiskauppa uudenlaisten vaatimusten edessä

Helsinki, 20 December, 2019

Vähittäiskaupan täytyy reagoida entistä ripeämmin asiakkaiden muuttuviin odotuksiin ja vaatimuksiin pysyäkseen kilpailukykyisenä. Näin arvioivat Fujitsun vähittäiskaupan strategit tuoreessa katsauksessa.

"Fujitsu Future Insights – Digital Transformation in Retail” -katsauksen mukaan vähittäiskaupan ala elää voimakasta muutosta. Tärkeä osa muutosta on se, että milleniaalit ja Z-sukupolvi vieroksuvat yhä enemmän perinteisen massatuotannon ja kaupallisen kulutuksen mallia. Onnistuneilla liiketoiminnan digitalisointihankkeilla voidaan kuitenkin olennaisesti vaikuttaa tämän kokoluokan muutokseen, joka määrittelee, mitkä vähittäiskauppiaat selviytyvät, ja mitkä lakkaavat olemasta merkityksellisiä asiakkailleen.

Kulutustottumusten muuttumisen lisäksi katsaus nostaa esiin neljä muuta trendiä, joita hyödyntämällä vähittäiskauppiaat voivat erottautua tulevaisuudessa.

  • Kuluttajien arvojen ja käyttäytymisen muutos: Vuoteen 2030 mennessä on kehittynyt kuusi kuluttajasukupolvea, joilla on erilaiset arvot ja jotka käyttäytyvät eri tavoin erilaisten teknologiakokemusten pohjalta. Kauppiaiden täytyy muokata tarjontaansa mikrosegmentteihin, jotka ovat vielä sukupolvikategorioitakin pienemmille ryhmille kohdistettuja.
  • Datan hallinnan palauttaminen kuluttajille: Henkilökohtaisen datan merkitys transaktioissa kasvaa, joten digitaalisilla alustoilla toimivilla vähittäiskauppiailla on valtava etu tai tosiasiallinen monopoliasema. Kaupan alan täytyy kehittää palveluja, joilla kuluttaja voi hallita itseään koskevaa tietoa nykyistä paremmin, ja rakentaa uutta luottamusta lohkoketjun tyyppisillä teknologioilla.
  • Ihmisten ja koneiden suhteiden monipuolistuminen: Työntekijöiden rooli muuttuu myös vähittäiskaupassa, kun koneet huolehtivat entistä useammista arkirutiineista. Tämä luo kysyntää tekoälyn ja muut digitaaliteknologiat hallitseville ammattilaisille sekä avaa mahdollisuuksia luoville ammattilaisille, kuten ammattisomistajille.
  • Ihmiskeskeiset ekosysteemit: Toimialoja ylittäviä ekosysteemejä on syntymässä monilla toimialoilla, kuten finanssipalveluissa, liikkumisessa ja terveydenhuollossa. Vähittäiskauppiaat vahvoine asiakaskuntineen ovat keskeisiä toimijoita ja vaikuttajia tulevaisuuden ekosysteemeissä.

Fujitsun Future Insights -sarja esittelee ajatuksia digitalisaation maailmanlaajuisista trendeistä sekä analysoi eri toimialojen haasteita ja teknologian vaikutuksia niihin. Sarja  esittelee myös mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita ja niihin liittyviä strategioita. "Digital Transformation in Retail" -katsauksessa Fujitsu kuvaa visiotaan digitaalisesta vähittäiskaupasta ja kertoo, kuinka digitalisaatio muuttaa vähittäiskauppaa ja muita toimialoja.

"Yhteiskunnan suuri muutos vie pohjan monilta perusoletuksilta, joiden varaan massatuotantoon perustuva vähittäiskauppa oli rakennettu. On tärkeää vastata etenkin asiakkaiden huoliin, jotka liittyvät luottamukseen ja sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan. Alan suurimpien toimijoiden digitalisaatiokumppanina Fujitsu kehittää ihmiskeskeistä innovointia ja luottamusta yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tavoitteenamme on rakentaa vastuullista ja vaurasta yhteiskuntaa”, sanoo johtaja Richard Clarke Fujitsun Global Retail Business Development -yksiköstä.

Fujitsu Finland Oy
Viestintäjohtaja Satu Pelttari
Puh. 045 7880 9624, satu.pelttari(at)fi.fujitsu.com


Date: 20 December, 2019
City: Helsinki

Top of Page