Fujitsu selvitti: suuryritykset ennakoivat DevOps-toimintamallin olevan valtavirtaa viiden vuoden kuluessa

Helsinki, 15 January, 2019

Fujitsun selvityksen mukaan suuryritykset odottavat DevOps-toimintamallin käytön kasvavan merkittävästi seuraavan viiden vuoden aikana. Yli 500 hengen organisaatioissa DevOps-toimintamallin keskittyminen ohjelmistojen kehityksen ja käytön yhtenäistämiseen nähtiin hyvänä tapana lähestyä jatkuvan muutoksen hallintaa. Sen arvioitiin lisäävän ketteryyttä sekä vähentävän kuluja.

Vaikka vain 20 prosentilla vastaajista on DevOps-toimintamalli tuotantokäytössä, it-päättäjät ennakoivat siihen dramaattista muutosta. Tulokset Fujitsun State of Orchestration 2018/19 -tutkimuksesta osoittavat, että lähes kahdeksan kymmenestä (78 prosenttia) vastaajasta uskoo suuryritysten käyttävän DevOps-toimintamallia sovellusten ja palvelujen toimittamiseen suuressa mittakaavassa seuraavan viiden vuoden aikana.

Tutkimusyhtiö IDC määritti Fujitsun johtavaksi toimijaksi yhä suositummassa DevOps-markkinassa yhtiön  palvelutarjonnan, toimitusmallin ja laajan tarjooman vahvuuksien ansiosta. Tällä hetkellä DevOps-mallin kypsyys on vastaajien mukaan matalalla tasolla.

Hieman alle puolet vastaajista määritti DevOps-toimintamallin vakiintuneeksi (25 prosenttia) tai täysin vakiintuneeksi (20 prosenttia). Vain joka neljäs on saanut DevOps-pilottihankkeen vietyä loppuun asti, ja 22 prosentilla pilotti on käynnissä tai suunnittelussa. Vain kahdeksalla prosentilla otoksesta ei ollut suunnitelmia toimintamallin käyttöönoton varalle. Keskeisiä syitä mallin käyttöön olivat vastaajien mukaan halu hallita entistä paremmin jatkuvaa muutosta (42 prosenttia), nopeus ja kyky tukea yhä paremmin liiketoiminnan muutosta (37 prosenttia) ja kulujen vähentäminen (36 prosenttia).

Pilven orkestrointi nähdään mahdollisuutena tehokkaaseen digitalisoitumiseen
Fujitsun kysely kertoo, että suurissa yrityksissä on havaittu usean pilven yhteensovittamisen ja yhdessä käyttämisen eli pilvien orkestroinnin keskeisenä edellytyksenä toiminnan tehokkaalle digitalisoimiselle. Selvä enemmistö vastaajista (81 prosenttia) odottaa sovelluskonttien käytön leviävän orkestraation tehostamiseksi seuraavan viiden vuoden aikana.

Vastaajat ennakoivat myös mikropalveluarkkitehtuurin käyttöönoton kasvua (75 prosenttia), pilvinatiivien digitaaliteknologioiden orkestroinnin kasvua (83 prosenttia) sekä itsenäisesti toimivia, mahdollisimman vähän ihmisten puuttumista vaativia palvelujenhallintapäätöksiä sekä itsenäisesti toimivia teknisiä operaatioita (82 prosenttia).

“DevOps on avain palvelujen toimittamisen muutokseen sekä pilven yhä nopeammin kehittyvien kykyjen tuomiseen tehokkaasti liiketoimintaan. Näemme jatkuvasti uusien organisaatioiden ottavan käyttöön DevOps-toimintamallin tiimit digitaalisen vision toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Vähemmistö on ottanut tämän laajamittaisesti käyttöön – enemmistö kokeilee ja yrittää muokata organisaatioitaan uudenlaisen konseptin mukaiseksi”, sanoo Fujitsun EMEIA-alueen Digital Technology Services -yksikön teknologiajohtaja Brad Mallard.

“DevOps-toimintamallin käyttö kasvaa kiihtyvällä tahdilla hyvästä syystä – sen mahdollistama nopeus tuotteiden ja sovellusten sekä palvelujen toimituksissa antaa mahdollisuuden ohittaa perinteisesti toimivat kilpailijat. Näemme, että DevOps-toimintamallin odotetaan muuttuvan osaksi valtavirtaa seuraavan viiden vuoden aikana, mahdollisesti jo pikemmin kilpailijoitaan nopeampaa toimintaa tavoittelevissa organisaatioissa. Fujitsu on nostettu johtavaksi DevOps-toimijaksi tuoreessa IDC:n raportissa, ja tässä asemassa meidän neuvomme organisaatioille on käynnistää toimintamallin käyttöönoton suunnittelu jo tänään.”

Kyselytutkimus tehtiin heinäkuussa 2018. Siihen vastasi 253 it-päättäjää Australiasta, Suomesta, Saksasta, Espanjasta, Britanniasta ja Yhdysvalloista. Päättäjät vastaavat pilvi- ja it-infrastruktuuripäätöksistä yli 500 työntekijän organisaatioissa.

Lehdistöyhteydet
Fujitsu Finland Oy
Viestintäjohtaja Satu Pelttari
Puh. 045 7880 9624, satu.pelttari (at) fi.fujitsu.com

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 140 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,1 triljoonaa jeniä (39 miljardia USD) 31.3.2018 päättyneellä tilikaudella. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi


Date: 15 January, 2019
City: Helsinki

Top of Page