Fujitsun globaali selvitys: Yritysjohtajat tasapainottelevat sidosryhmien ristipaineissa – miltei puolet epäilee omia yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksiaan

Helsinki, 24 October, 2018

Työntekijät, asiakkaat ja ympäröivä yhteiskunta asettavat yritysjohtajille vaatimuksia, joihin heidän on vaikea vastata. Fujitsun teettämän globaalin selvityksen mukaan organisaatioille tärkeimpiä ovat työntekijät (60 %), minkä jälkeen tulevat asiakkaat (55 %) ja yhteiskunta (37 %). Odotusten tasapainottaminen ryhmien välillä huolettaa yritysjohtoa, sillä jokainen ryhmä vaikuttaa organisaation menestykseen.

Kaksi kolmesta vastaajasta (66 %) uskoo, että työntekijöiden vaikutus liiketoimintaan kasvaa. 73 prosenttia arvioi, että työntekijöiden luovuus on kasvun edellytys. Samaan aikaan 74 prosentin mielestä vastuullinen toiminta  ja hyvän tekeminen auttaa menestymään tulevaisuudessa. Vastaajista 80 prosenttia sanoo asiakkaiden olevan tärkeimpiä organisaation menestykselle.

Jännitteitä on myös määräävissä menestystekijöissä. Useimmille johtajille (54 %) taloudellisen kasvun saavuttaminen on tärkein menestystekijä, mutta lähes yhtä olennaisia ovat hyvä maine (45 %) ja kyky luoda uusia tuotteita ja palveluita (35 %). Valtaosa vastaajista ymmärtää myös tarpeen reagoida ja sopeutua nopeasti: 80 prosenttia sanoo ketteryyden olevan ratkaisevan tärkeää.

“Pitkällä aikavälillä yritysten menestyminen perustuu kykyyn ilahduttaa asiakkaita, hyödyntää työntekijöiden koko osaamista ja vaikuttaa yhteiskuntaan myönteisesti. Vastuullista toimintaa ei pitäisikään nähdä muista asioista irrallisena. Selvityksemme mukaan organisaatioita kuitenkin huolestuttaa, lähestyvätkö ne oikealla tavalla työntekijöitä, asiakkaita ja yhteiskuntaa. Kaikki kolme tahoa vaikuttavat olennaisesti tulevaan menestykseen. Siksi on ymmärrettävää, että johtajat kokevat tilanteen hallinnan haastavaksi”, sanoo Fujitsun Amerikan- ja Euroopan-johtaja Duncan Tait.

Selvitys nostaa esiin vastuullisen toiminnan merkityksen. Vastaajista 78 prosenttia sanoi luottamuksen olevan organisaatiolleen tärkeää. Kriittisyys yritystoimintaa kohtaan on kasvanut viime vuosina. Vastaajista 71 prosenttia arvioi, että heidän organisaationsa voisivat tehdä nykyistä enemmän kansalaisten elämän parantamiseksi. Hieman pienempi osa johtajista (63 %) vastasi, että menestyäkseen tulevaisuudessa heidän organisaatioidensa on otettava aivan uusi asenne vastuullisuuteen.

”76 prosenttia johtajista tunnustaa, että organisaatioiden yhteiskunnallinen vaikutus on heidän vastuullaan. Sitä vaaditaan bisnesmaailmalta, ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) määrittävät yhteiset tavoitteet. Fujitsulle SDG:t ovat erittäin tärkeitä ja keskeinen osa visiomme toteuttamista. Me keskitymme luomaan yhdessä sidosryhmiemme kanssa ratkaisuja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi tekoälyn, esineiden internetin ja pilvipalvelujen avulla voimme luoda kestäviä ruoantuotantoprosesseja, parantaa terveydenhuoltoa ja kehittää yritysten ja organisaatioiden yhteistyötä”, Duncan Tait jatkaa.

Moni ehdottaa avuksi digitekniikan käyttöä: 69 prosenttia vastaajista sanoo sen olevan organisaatioille välttämätöntä lähivuosina, jotta yritys voi vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan.

”Meidän on tarjottava organisaatioille välineitä, joiden avulla ne voivat vastata muutostarpeisiin ketterästi. Digitaalisuus auttaa luomaan tasapainon, jossa organisaatio vaikuttaa myönteisesti kaikkiin kolmeen: työntekijöihin, asiakkaisiin ja kansalaisiin. Kaikkia kolmea ryhmää tulisi tarkastella yhtenä, sillä vastuullisen toiminnan tulisi olla osa yrityskulttuuria”, Duncan Tait sanoo.

Kyselytutkimuksen teki Censuswide-tutkimusyhtiö elokuussa 2018. Kyselyyn vastasi 1 936 johtajatason päättäjää keskisuurista ja suurista organisaatioista, jotka edustivat julkishallintoa, liikennettä, finanssipalveluja, vähittäiskauppaa ja valmistavaa teollisuutta. Pohjoismaista kyselyyn osallistui 150 vastaajaja.

Koko englanninkielisen raportin voi ladata täältä: http://www.fujitsu.com/success 

Lehdistöyhteydet
Fujitsu Finland Oy
Viestintäjohtaja Satu Pelttari
satu.pelttari (at) fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9624

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 140 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,1 triljoonaa jeniä (39 miljardia USD) 31.3.2018 päättyneellä tilikaudella. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi


Date: 24 October, 2018
City: Helsinki

Top of Page