Fujitsun selvitys: Yritysten työympäristöstrategiat salpaavat tuottavuutta

Helsinki, 17 January, 2018

Yritykset uudistavat strategioitaan vastaamaan työntekijöiden ja muuttuvan liiketoimintaympäristön uusia vaatimuksia. Silti strategiat jäävät torsoiksi. Tämä käy ilmi selvityksestä1, jonka Fujitsulle teki Pierre Audoin Consultants (PAC). Selvitys paljasti myös, että nykyiset työympäristöstrategiat hidastavat usein kehitystä, ja erityisesti tietoturvaa pidetään syypäänä tuottavuuden huonoon jamaan.

Selvityksen mukaan tietoturvan lisäksi yritysten pitäisi puuttua vanhentuneeseen legacy-teknologiaan sekä työympäristöihin, jotka eivät tue uudenlaisia työskentelytapoja. Selvitys nostaa esille huolen organisaatioiden nykyisistä strategioista ja niiden vaikutuksista työntekijöiden pysyvyyteen ja uusien houkuttelemiseen.

"Työpaikat ovat luomassa uusia teknologisia ja kulttuurillisia perustoja, jotka vaikuttavat niiden kilpailukykyyn tulevaisuudessa. Jos vahvistuviin, kriittisiin suuntauksiin ei sopeuduta uusilla työympäristöstrategioilla, yritykset voivat joutua maksamaan kalliisti. Lisäksi yritysten on entistä vaikeampi houkutella lahjakkaita työntekijöitä tai täyttää viranomaisten vaatimukset”, varoittaa johtaja Ramanan Ramakrishna Fujitsusta.

Yritykset eivät ole valmistautuneet tulevaisuuden työpaikkaan

Selvitys kertoo, että yritykset ovat valmistautuneet tulevaisuuteen hitaasti, ja ne suoriutuvat olennaisten prosessien modernisoinnissa surkeasti. Esimerkiksi vain 29 prosenttia yritysjohtajista hallinnoi tällä hetkellä keskitetysti it-palveluja ja tietoturvaa. Vaikka henkilöstö yhä useammin odottaa joustavuutta ja mobiiliutta, alle puolet (42 %) organisaatioista pystyy tarjoamaan it-alustan, jonka kautta sovelluksiin ja palveluihin pääsisi mistä vain.

Uusia työskentely- ja liiketoimintatapoja tukevan työympäristön puuttuminen rajoittaa yritysten joustavuutta ja ketteryyttä. Lähes neljännes (23 %) kyselyyn osallistuneista yritysjohtajista myöntää, että heidän nykyinen toimintatapansa haittaa sopeutumista muuttuvaan kilpailutilanteeseen. Lisäksi 20 prosenttia vastaajista sanoi, että heidän nykyinen työympäristöstrategiansa hidastaa uusien tuotteiden ja palveluiden tuomista markkinoille. 18 prosenttia johtajista vastasi, että työympäristöstrategia vaikeuttaa nykyisten työntekijöiden sitoutumista ja uusien houkuttelemista.

Tietotekniikka on henkilöstön tuottavuuden este eikä mahdollistaja

Tietotekniikan tehokas hyödyntäminen on menestyvän digitaalisen työympäristöstrategian ydin. Silti useat johtajat nimesivät teknologian tuottavuuden esteeksi. Melkein kaksi kolmannesta (63 %) mainitsi, että vanhentuneen teknologian yhteensopimattomuus on iso haaste tuottavuudelle. Yli puolet vastaajista mainitsi ongelmiksi myös nykyisen teknologian monimutkaisuuden (57 %) sekä kunnollisten työkalujen puutteen (55 %). Suurimmalla osalla organisaatioista ei edes ole selvää käsitystä tuottavuustasostaan. Vain 17 prosenttia vastaajista käytti työkaluja tuottavuuden mittaamiseen.

Tietoturva saa yritykset varovaisiksi

Verkkohyökkäysten uhka kasvaa jatkuvasti kaikilla toimialoilla. Yritykset ovat panostaneet suojausratkaisuihin, mutta selvitys viittaa siihen, että melko usin suojaukset ja tunnistusratkaisut vähentävät tuottavuutta. Yli puolet osallistujista (56 %) vastasi, että heidän nykyinen tietoturvansa vähentää henkilöstön tuottavuutta. 20 prosenttia kertoi vaikutuksen olevan “erittäin kielteinen”. Tämä johtuu siitä, että työntekijät eivät noudata sääntöjä ja oikovat mutkia, kun eteen tulee monimutkaisia tai aikaa vieviä tietoturvamenettelyjä tai -sääntöjä.

Yritysjohtajat pitivät säännöksiä (kuten EU:n uuden GDPR-tietosuoja-asetusta) suurimpana työpaikan tietoturvaongelmana – 59 prosenttia piti sitä suurena haasteena. Seuraavaksi suurimpana pidettiin sijaintiin perustuvia yhteyksiä ja tietojen jakamista (58 %) sekä identiteetinhallintaa (58 %). Tietoturvakysymykset estävät yrityksiä myös ottamasta kaikkea irti uusimmista työkaluista, joilla voisi lisätä tuottavuutta ja sosiaalista osallistumista. Selvityksen mukaan 41 prosenttia yrityksistä ei ole vielä ottanut uusia työkaluja käyttöönsä, ja 46 prosenttia ilmoittaa suurimmaksi esteeksi huolen tietoturvasta.

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 140 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,1 triljoonaa jeniä (39 miljardia USD) 31.3.2018 päättyneellä tilikaudella. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi


Date: 17 January, 2018
City: Helsinki

Top of Page