Fujitsun kysely vahvistaa: Digitalisaatiossa tarvitaan monen pilven orkestrointia

Helsinki, 17 December, 2018

Suuret yritykset tarvitsevat monipilviympäristöjä yhä enemmän. Usean pilven yhteensovittaminen ja yhdessä käyttäminen eli pilvien orkestrointi nähdään keskeisenä edellytyksenä toiminnan tehokkaalle digitalisoimiselle. Tämä oli Fujitsun teettämän maailmanlaajuisen kyselyn tärkein anti.

Fujitsun State of Orchestration 2018/19 -kyselyn mukaan yrityksissä käytetään keskimäärin yhdeksää eri pilvitoimittajaa ja joka kolmanneksessa pilvitoimittajia oli kymmenestä kahteenkymmeneen. ”Pelkän pilven” tai “pilvi ensin” -strategiat ovat nopeasti vakiintumassa alan käytännöiksi. Nyt yksi viidestä organisaatiosta (21 %) kuvasi näin pilvistrategiaansa, kun vuosi sitten vastaava luku oli vain 12 prosenttia. Yksinomaan pilviratkaisuja käyttävissä organisaatioissa monipilvisyys on standardi ja toimittajien määrä keskimäärin 13.

Vastaaja ennakoivat myös erilaisten pilvitoimittajien määrän kasvavan. Noin kaksi kolmesta vastaajasta (64 prosenttia) uskoo useiden pilvipalveluiden käytön kasvavan osana pilviarkkitehtuuriaan seuraavan kahden vuoden aikana.

Kyselyn osoittaman monipilvisyyden kasvu näkyi myös vastaajien halussa hallita mutkikkaita pilviympäristöjä. Kolme neljäsosaa vastaajista (76 %) sanoi, että aito digitalisoituminen vaatii pilvien orkestrointia (aiemmin 71 %). It-päättäjistä 82 % oli kuitenkin sitä mieltä, että orkestrointia on vielä tehostettava nykyisestä. Noin puolet vastaajista mainitsi kustannukset (55 %) ja sopivimman kumppanin valinnan (51 %) selvimpinä tehostamisen esteinä. Lähes kaikki otoksen vastaajat (91 %) haluavat siirtää työkuormia pilvien välillä nykyistä helpommin.

Monipilvimallin suosion kasvu lisää näkyvyyden ja hallinnan tärkeyttä
Monipilviympäristöjen orkestroinnista odotetaan ennen kaikkea näkyvyyttä pilviympäristöihin ja niiden tehokasta hallintaa (62 %). Tämän jälkeen sen odotetaan tuovan kustannussäästöjä (49 %) ja mahdollistavan yhtenäisen käyttäjäkokemuksen (46 %). Kustannussäästöt ovat nousseet odotettujen hyötyjen listalla ohi hallinnoinnin, joka oli vielä viime vuonna kolmen tärkeimmän joukossa.

Kysely korostaa pilvien käytön olevan nykyisen olennainen osa liiketoimintastrategiaa, sillä noin kaksi kolmasosaa (67 %) vastaajista sanoo olevansa erittäin riippuvaisia pilviteknologiasta asiakkaidensa palvelussa. Noin puolet vastaajista (53 %) kertoi kuitenkin, ettei heidän oma osaamisensa riitä pilviympäristön tehokkaaseen hallintaan.

“Jos joku on kuvitellut pilvipalvelujen monimuotoisuuden vähenevän, hän joutuu muuttamaan mieltään kyselymme tulosten takia. Niiden selvä viesti on, että useiden pilvien käyttö on tullut jäädäkseen ja pilviympäristöt muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi. Pilvien orkestrointi on nousemassa it-päättäjien huolenaiheiden kärkeen, koska he ymmärtävät sen olevan ainoa keino toteuttaa digitalisaatio tehokkaasti. Siinä olennaista on kulujen hallinta sekä oikean kumppanin valinta ympäristön toteutukseen, hallintaan ja käyttöön”, sanoo Fujitsun EMEIA-alueen johtaja Duncan Tait.

Fujitsu teetti State of Orchestration 2018/19 -kyselyn tutkimusyhtiö Direction Groupilla heinäkuussa tänä vuonna. Siihen vastasi 253 it-päättäjää yli 500 hengen organisaatioista Australiassa (40), Suomessa (41), Saksassa (42), Espanjassa (40), Isossa-Britanniassa (45) ja Yhdysvalloissa (45).

Lehdistöyhteydet
Fujitsu Finland Oy
Viestintäjohtaja Satu Pelttari
satu.pelttari (at) fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9624

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 140 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,1 triljoonaa jeniä (39 miljardia USD) 31.3.2018 päättyneellä tilikaudella. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi


Date: 17 December, 2018
City: Helsinki

Top of Page