Fujitsun kysely: IoT-projektit maksavat itsensä takaisin alle kolmessa vuodessa

Helsinki, 12 October, 2018

Fujitsun uuden kyselytutkimuksen mukaan esineiden internet -teknologia eli IoT on siirtymässä valtavirtaan. Liiketoiminta- ja it-johtajat odottavat konkreettisia tuloksia kolmessa vuodessa tai nopeamminkin. Tämä on merkki siitä, että IoT-projektien vetäminen kokeilumielessä on nyt ohi.

Fujitsu teetti tutkimuksen IDG Connectilla ymmärtääkseen, missä kypsyysvaiheessa IoT-teknologia on yrityksissä ja mitä siltä odotetaan. Tulosten mukaan IoT on jo saavuttanut sellaisen kypsyysasteen, että sitä ei enää voida pitää kehitteillä olevana teknologiana. Yritykset käyvät myös yhä kärsimättömimmiksi odottaessaan IoT:n vaikutusten näkymistä tuloslaskelman viimeisellä rivillä.

Melkein kolme neljästä vastaajasta (73%) kertoi IoT-hankkeiden toteutuksen edenneen selvästi testausta ja markkinoiden valistamista pidemmälle. Puolet hankkeista on jo tuottanut tuloksia. Tulosten mukaan miltei kolmannes (31 %) vastaajista odotti IoT-investointiensa maksavan itsensä takaisin 1–2 vuodessa ja 56% odottaa niiden nousevan kannattaviksi kolmessa vuodessa.

IoT:n monitahoisuuden takia yritykset kääntyvät palvelu- ja laitetoimittajien puoleen saadakseen apua hankkeiden toteutuksessa. Kysely kuitenkin osoittaa, että toimittajat eivät pysty täyttämään toiveita. Yritysten suurimpia huolenaiheita ovat tuen tarve (24%), yhteistyö myyjän kanssa asiakkaalle ominaisten tarpeiden ymmärtämiseksi (23%), hinnat (20 %), sopimuksen joustamattomuus (17%) sekä palveluna ostamisen helppous (15%).

“Tutkimuksemme osoittaa, että IoT-tekniikat ovat siirtymässä valtavirtaan useilla eri aloilla. Tulosten mukaan yritykset saavat jo tulosta IoT-projekteihin tekemistään investoinneista. Tämän pitäisi olla vakuuttava kannuste lähteä kokeilemaan IoT:tä mille tahansa organisaatiolle, joka vielä epäilee sen mahdollisuuksia luoda arvoa liiketoiminnassa”, sanoo Fujitsun Digital Business Solutions -yksikön johtaja Yves de Beauregard

Kyselyyn vastanneiden mukaan yritykset hyödyntävät IoT:tä hyvin erilaisissa kohteissa, eikä vain prosessin tehostamisessa. Yleisimmät kohteet olivat terveyden ja turvallisuuden parantaminen (47%), tietoturvan tehostaminen (47%), uuden tiedon hyödyntäminen entistä älykkäämpien strategioiden luomisessa (47%) ja ylläpidon parantaminen (46%).

Lähes puolet eli 45 prosenttia vastaajayrityksistä käyttää jo IoT:tä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa, ja neljännes vastaajista pitää suurimpana mahdollisuutena kykyä saada lisähintaa tuotteisiin, dataan tai palveluihin tehtävistä lisäyksistä. Hieman yli viidennes (22%) mainitsi kyvyn luoda kustannustehokkaasti aiempaa parempia ja erottuvia palveluja uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi.

Tutkimuksen teki IDG Connect kesällä 2018. Kyselyyn vastasi 330 liiketoiminta- ja teknologiajohtajaa organisaatioista, joissa on yli 250 työntekijää – suurimmassa osassa vastanneista on 500–4 999 työntekijää. Vastaajat olivat Arabiemiirikunnista, Espanjasta, Portugalista, Intiasta, Isosta-Britanniasta, Pohjoismaista, Portugalista, Ranskasta ja Saksasta.

Lehdistöyhteydet
Fujitsu Finland Oy
Viestintäjohtaja Satu Pelttari
satu.pelttari (at) fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9624

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 140 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,1 triljoonaa jeniä (39 miljardia USD) 31.3.2018 päättyneellä tilikaudella. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi


Date: 12 October, 2018
City: Helsinki

Top of Page