Työskentele sinulle parhaiten sopivalla tavalla

Työskentele omalla tyylilläsi

Työskentele omalla tyylilläsi

Dynaamisten teknologiaratkaisujen kehittäminen ja toimittaminen onnistuvat vain, kun työnteko on joustavaa ja tekijää kunnioittavaa. Haluamme pitää hyvää huolta työn ja vapaa-ajan tasapainosta sekä henkilöstömme viihtymisestä ja hyvinvoinnista. 

Jos haluat työskennellä sinulle ja asiakkaillemme parhaiten sopivalla tavalla, tule rakentamaan tulevaisuuttasi Fujitsussa.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Elämä ei ole pelkkää työtä. Suhtaudumme myönteisesti etätyöskentelyyn ja tuemme aktiivisesti työskentelymuotoja, jotka helpottavat työn ja perhe-elämän yhdistämistä. 

Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan Fujitsussa pidetään erityisesti hyvästä yhteishengestä ja Fujitsun esihenkilöt saavat kiitettävää palautetta hyvästä esihenkilötyöstä. Ilmapiiri on työpaikalla ystävällinen ja jokainen saa olla oma itsensä. Ihmiset arvostavat myös mahdollisuutta tasapainottaa työ- ja muu arki joustavasti. Fujitsu on tutkitusti yksi maailman arvostetuimmista yrityksistä.

Hyvinvointi ja edut

Tavoitteemme on fujitsulaisten elämän laadun parantaminen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla pidämme huolta siitä, että fujitsulaiset jaksavat työssään mahdollisimman hyvin. 

Kehitämme työn tekemisen edellytyksiä ja kannustamme henkilöstöämme pitämään huolta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnistaan. Tuemme ja kannustamme kaikissa työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tarjoamme kattavien työterveyspalvelujen lisäksi joustavat työaikajärjestelyt, monipuolisesti tuetut liikuntapalvelut ja aktiivisen virkistystoiminnan. Näiden lisäksi henkilöstömme hyödynnettävissä on erilaisia harrastekerhoja ja henkilöstöalennuksia.

Top of Page