DPM-sovellusvalvontapalvelu näyttää it-ympäristön suorituskyvyn

Nykyaikaiset it-ympäristöt ovat digitaalisia ja erittäin monimutkaisia. Sovellusten ja palvelujen komponentit jakaantuvat eri alustoille, konesaleihin ja pilvipalveluihin. It-ympäristöjen kokonaisuuden ja suorituskyvyn hallinta tuo paljon lisätyötä it-organisaatiolle. Samaan aikaan digitaalisten sovellusten saatavuus ja suorituskyky ovat käyttäjille entistä tärkeämpiä.

Fujitsun DPM-palvelun (Digital performance management, DPM) avulla organisaatiot saavat tiedon

 • miten it-ympäristö suoriutuu
 • kuinka it-ympäristö palvelee asiakkaita ja käyttäjiä
 • mikä on panosten ja tuottojen suhde

Läpinäkyvyys koko it-järjestelmään

DPM-palvelu tarjoaa ajantasaisen tiedon it-ekosysteemin tilasta sekä suorituskyvystä. Asiakas saa kokonaisvaltaisen päästä päähän valvonnan sekä läpinäkyvyyden koko it-järjestelmään. Palvelun avulla voidaan varmistaa it-palvelun laatu ja saavutettavuus ennalta ehkäisevästi. Lisäksi  asiakkaan it-ympäristöä voidaan kehitttää analysoimalla valvontadataa.


Pilven käyttöönotto kasvaa

Pilvien käyttöönotto kasvaa

 Hybridi-IT on valta-asemassa

Hybridi-it on valta-asemassa

Muutos pilveen voi monimutkaistaa it-ympäristöjä

Muutos pilveen voi monimutkaistaa it-ympäristöjäRatkaisu hajanaisuuden hallintaan

Pilven käyttöönotto ja erilaiset Hybrid-it-ratkaisut tuovat it-järjestelmien hallintaan haasteita. Nykyaikaiset sovellukset koostuvat eri alustoilla – perinteisessä konesalissa ja pilvipalvelussa - sijaitsevista konteista, mikropalveluista ja muista komponenteista. Asiakkailla on monitoimittajaympäristöjä, joiden hallittavuus voi olla vaikeaa.

DPM-palvelu tarjoaa organisaatiolle työkalun eri komponenttien ja niiden välisten relaatioiden hallintaan. Visuaalisen työkalun avulla saa selkeän kuvan sovelluskokonaisuuden komponenteista, niiden tilasta ja sijainnista. Palvelu tarjoaa täyden näkyvyyden valvottavasta kokonaisuudesta, joka kattaa esimerkiksi:

 • sovelluksen toiminnan ja suorituskyvyn loppukäyttäjän näkökulmasta 
 • sovelluspalvelut, kuten sovelluskehityksen laadun varmistus ja automaattinen valvonta
 • sovelluskomponentit kuten kontit ja mikropalvelut 
 • tietokannat 
 • palvelimet 
 • alustapalvelun tai -palvelimet 
 • pilvi-infrastruktuurin
 • verkon sovellusten laadun valvontaa
 • robottipohjainen valvonta simuloimaan käyttäjää


Käyttökohteita

DPM-palvelun tuottaman tiedon avulla it-organisaatiot pystyvät siirtymään reaktiivisesta toimintamallista proaktiiviseen. Tekoäly seuraa jatkuvasti it-ympäristön toimintaa ja oppii kuinka se toimii normaalitilanteessa. Toimintaa seuraamalla vikatilanteet havaitaan jo ennen kuin suorituskyky lähtee heikkenemään.

Muita käyttökohteita ovat muiden muassa:

 • Pilvi- ja infra-valvonta, sovellusvalvonta sekä loppukäyttäjäkokemus samassa ajantasaisessa näkymässä
 • Sovelluskehityksen tuki ja laadun varmistus
 • Juurisyiden selvitykset, vaikeasti ratkaistavien tai harvoin toistuvien ongelmien selvitys
 • It-ympäristön tai tietyn sovelluksen reaaliaikaisen tilan jakaminen sidosryhmille, esimerkiksi sovelluksen omistajalle, liiketoiminnalle tai it-organisaatiolle
 • Sovelluksen kehittäminen käyttäjävalvonnan tuottaman käyttäjäkokemuksen perusteella
 • Sovellustason SLA-seuranta perinteisen palvelin- ja sovellusalustojen SLA-seurannan lisäksi


DPM palveluna

Fujitsu tarjoaa DPM-palvelua kokonaisvaltaisena palveluna. Valvontaratkaisu toimitetaan Fujitsun tietoturvallisista konesaleista sisältäen valvontainfrastruktuurin, tarvittavat lisenssit sekä osaavat ja sertifioidut asiantuntijat valvontatiedon analysoimiseen. Palvelu tarjoaa asiakkaalle:

 • valmiin valvontainfrastruktuuri ja lisenssien hallinnan
 • nopean ja automatisoidun palvelun käynnistyksen
 • häiriönhallinnan tekoälyn avulla
 • automaattiset online-raportit ja dataan porautumiset
 • datan analysoinnin ja kehitysehdotukset
 • ennakoivan ongelmanratkaisun
 • ajantasaisen näkymän monitoimittajaympäristöstä
 • sovittaessa asiakasdedikoidun valvontaympäristön luonti ja hallinta sekä lisenssien hallinta palveluna

Kysy lisää DPM-sovellusvalvontaratkaisuistamme:

Sales Director Mauri Mikkonen, p. 045 7881 0398