Asiantuntija- palvelut

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut it-hankkeen kaikkiin vaiheisiin

Fujitsu tarjoaa laajan skaalan asiantuntijapalveluita digitaalisten it-hankkeiden eri vaiheisiin. Asiakas saa käyttöönsä tarpeen mukaan yksittäisiä resursseja tai vaikka koko projektitiimin. Palvelumme skaalautuu yksittäisistä asiantuntijatarpeista aina suuriin ja laajoihin kokonaisuuksiin asti.

Resursointikumppanuus on nopea ja helppo vaihtoehto it-osaajien hankkimiseen, kun tarvitset joustoa henkilövalintoihin tai työmäärään. Teemme palvelusopimuksen alla erilliset toimeksiannot yksittäisistä resursseista. Palvelu on jatkuva, ja siinä on nimetty palvelupäällikkö sekä sovitut SLA:t ja yhteistyökäytännöt. Puitesopimukseen kuvataan asiakkaan tarvitsemat asiantuntijaroolit. Sopimukseen voi myös liittää alihankkijoita, jolloin toimittajien ja erillisten sopimusten määrä vähenee ja selkeytyy.

Asiakkaamme ovat käyttäneet asiantuntijapalveluitamme muiden muassa seuraavilla alueilla:

 • Projektien ja hankkeiden johtaminen 
 • Vaatimustenhallinta ja määrittely ketterien menetelmien alueella: release train engineer, agile coach, scrummaster, product owner, architect, devops-tiimi 
 • Muutosjohtaminen ja hallinta
 • Arkkitehtuuri; sovellukset, data, integraatiot, tietoturva 
 • Pilvipalvelut; strategia, hallintamalli, arkkitehtuuri, tietoturva, operointi
 • Sovelluskehitys


 • Testauksen johtaminen ja testaus
 • It-infra-arkkitehtuurit ja -asiantuntijat 
 • Tietoturva ja tietoliikenne 
 • Datan hallinta, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen. 
 • Tekoälyn asiantuntijat voivat kehittää myös asiakaspalveluun liittyviä toimintoja.
Suunnittelu

Suunnittelu

Asiantuntijamme auttavat kartoittamaan lähtötilanteen, tekevät hahmotelman tulevaisuudesta ja siihen tarvittavista muutoksista. Lisäksi teemme uusille ratkaisuille tarvittavat määrittelyt.

Kehitys

Kehitys

Asiakkaamme saavat asiantuntijapalvelut aina yksittäisistä resursseista, tiimeihin, projekteihin ja hankekokonaisuuksiin saakka. Asiantuntijat auttavat suunnitelman rakentamisessa kohti tavoitetilaa ja sen viemisestä käytäntöön. Kauttamme on mahdollista saada myös kokonaisia ketteriä kehitystiimejä, jotka mahdollistavat niin uusien kuin nykyistenkin ratkaisujen kehittämisen.

Jatkuvat palvelut

Jatkuvat palvelu

Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntijapalveluita muun muassa alustojen ja verkkoratkaisuiden ylläpitoon. Asiantuntijapalveluita on saatavissa erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi loppuasiakastarpeiden selvittämiseen, prosessikonsultointiin sekä ict-asiantuntija- ja arkkitehtipalveluihin, toteutuksiin ja jatkuviin palveluihin saakka.Esimerkkejä asiantuntijapalveluiden sisällöstä

 • Tiedonhallinnan hankkeissa asiantuntijamme laativat strategioita, tukevat uusien toiminnallisten prosessien määrittelyjä ja kuvauksia, vastaavat projektien suunnittelusta ja niiden käyttöönotosta. Toimimme kiinteässä yhteistyössä asiakkaan kanssa koko muutosprosessin ajan ja tarjoamme tukea organisaation toiminnan muutoksiin. Käyttöönoton jälkeen kehitämme tiedonhallintapalvelua jatkuvasti käyttäjien tarpeiden mukaan.

 • Eri pilviratkaisuissa asiantuntijamme operoivat esimerkiksi Amazon Web Services, Microsoft Azure ja Google Cloud Platform -pilvialustoilla. Fujitsu tukee asiakkaiden pilvitransformaatioprojekteja standardoidulla etenemismallilla. Se käynnistyy lähtötilanteen tilannekuvasta ja etenee eri pilvialustoiden ja vaihtoehtojen kartoittamiseen, siirron suunnitteluun ja kustannusten arviointiin.

 • Ratkaisujen toteutus pilviympäristöihin tehdään DevOps-mallilla, jossa kehittäjät ja it-asiantuntijat yhdistävät osaamisensa ja kokemuksensa niin, että he voivat ennakoida ongelmia ennen niiden syntymistä. Tiivis yhteistyö tarkoittaa nopeampaa asioiden käsittelyä. Näin voidaan hyödyntää digitaalisen innovaation tuottoja ja samalla vähentää riskejä. Asiakas voi hankkia kauttamme yksittäisen tai useamman asiantuntijan, joko sovelluskehitykseen tai pilviympäristöjen konfigurointiin ja käyttöönottoon.

 • Tarjoamme myös liiketoimintalähtöistä sovelluskehitystä eri alustoille. Ratkaisumme hyödyntävät pilvialustojen omia palveluita muun muassa tunnistautumiseen, lokitukseen, monitorointiin ja palveluiden skaalaamiseen. Näin varmistetaan, että palvelut ovat aina luotettavimpia ja tehokkaimpia kyseiseen ympäristöön.

Kysy lisätietoja asiantuntijapalveluistamme

Myynnin yhteystiedot p. +358 29 302 302

Top of Page