Älykkäät ja ihmiskeskeiset ict-palvelut

Fujitsu-konsernin visio on ihmiskeskeinen älykäs yhteiskunta. Haluamme tukea yritysten, organisaatioiden ja yhteiskunnan toimintaa, jotta ne hyödyntäisivät tietotekniikkaa kestävästi ja tuloksellisesti. Tarjoamme tätä varten laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Huolehdimme  asiakkaidemme tieto- ja viestintätekniikasta sekä sovellusten tukipalveluista, toiminnasta ja kehittämisestä.

Digitaalinen vallankumous tuo suuria mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen ja palvelujen kehittämiseen, mutta myös haasteita ja epävarmoja näkymiä. On tärkeää, että organisaatiolla on yhtenäinen digistrategia, tieto siitä mihin suuntaan liiketoiminnan pitää kehittyä ja mitä pitää muuttaa. Oikein rakennettu digitaalinen ekosysteemi kykenee tuottamaan todellista arvoa liiketoiminnalle.

Big datan, esineiden internetin (IoT), sosiaalisen median ja sähköisten prosessien tehokas hyödyntäminen pilvi- ja mobiiliympäristöissä vaatii huolellista suunnittelua ja priorisointia. Digitalisointi poistaa monimutkaisia ja aikaa vieviä manuaalisia työvaiheita ja tehostaa liiketoimintaprosesseja. Organisaatioiden innovointi nopeutuu ja ne pystyvät tehokkaasti kehittämään ja tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja. 

Tutustu palveluihimme:

Digitaaliset liiketoimintaratkaisut

Toteutamme ketterää digikehitystä muiden muassa tekoälyn, esineiden internetin, analytiikan, robotiikan ja lohkoketjujen alueilla. Tarjoamme asiakkaille nopean kaistan digitaalisten ratkaisujen toteutusvaihtoehtojen kartoittamiseen sekä konkreettisten etenemisratkaisujen etsimiseen ja toteutukseen.

Read More

Digital Business Solutions (DBS)

Monipilvi-palvelut

Fujitsun kattava monipilvi- ja hybrid-it-tarjooma tehostaa koko ict-infrastruktuuria. Samalla ratkaisumme tukevat asiakkaiden digitaalista muutosta. Rakennamme monipilviympäristön co-creation-mallilla yhteistyössä asiakkaan ja kumppanien kanssa.

Read More

Hybrid IT services

Sovelluspalvelut

Digitaalinen teknologia muuttaa maailmaamme nopeasti. Muutos vaatii organisaatioita kehittämään uusia tapoja palvella asiakkaitaan, muokkaamaan prosessejaan tehostamaan toimintaa, olemaan joustavia ja tekemään nopeita päätöksiä pysyäkseen mukana kilpailussa. Sovelluspalveluissamme yhdistyvät vahvat resurssit ja projektitoiminnan joustavuus.

Read More

Application services

Digitaalinen työympäristö

Yhdessä Fujitsun kanssa voit luoda ympäristön, joka tukee työntekijöiden hyvinvointia, sitoutumista ja menestystä. Hyvinvointi johtaa parempaan tuottavuuteen ja kannattavuuteen koko yrityksessä.

Read More

Digital Workplace services

Tietoturva

Fujitsu tarjoaa tietoturvapalvelut ja niiden hallinnoinnin laajana kokonaisuutena, jolloin asiakas saa kattavan palvelun samalta luukulta. Tarjoamme asiakkaalle riittävän ja soveltuvan tietoturvatason, joka elää liiketoiminnan vaatimusten mukana. Autamme asiakkaitamme suojautumaan tietoverkkorikollisuutta ja -hyökkäyksiä vastaan.

Read More

Enterprise and cyber security services

Top of Page