Fujitsun selvitys: Yrityksillä ei ole varaa jäädä odottamaan kvanttitietokoneita

Helsinki, 22 May, 2019

Yritysjohtajat odottavat malttamattomina kvanttitietokoneita päästäkseen hyötymään niiden lupaamasta liiketoimintaa mullistavasta prosessioptimoinnista, paljastaa Fujitsun tuore selvitys.

Selvityksen mukaan kvanttitietokoneiden hidas kehitys turhauttaa ja mahdollisuus käyttää Fujitsun Digital Annealer -tietojenkäsittelypalvelua on jo nyt otettu myönteisesti vastaan yrityksissä. Digital Annealer auttaa ratkomaan hyvin vaikeita optimointiongelmia ripeästi ja tukee näin yritysten kykyä uudistaa liiketoimintaansa.

Kvanttitietokoneet ottavat vasta haparoivia ensiaskeliaan, mutta niiden laskentakapasiteetille on jo nyt patoutunutta kysyntää. Jopa 81 prosenttia haastatelluista liiketoimintajohtajista arvioi kvanttilaskennan kiihdyttävän liiketoiminnan optimointia, logistisia ja teollisia prosesseja, tukevan digitalisaatiota ja varmistavan yritysten kilpailukyvyn nopeasti muuttuvilla markkinoilla.

Selvitys osoitti, että puolet vastaajista ei kuitenkaan odota kvanttitietokoneiden olevan valtavirtaa vielä ensi vuosikymmenellä. Silti 89 prosenttia vastaajista katsoo, että nykyteknologian riittämätön  laskentakapasiteetti rajoittaa heidän kykyään hyötyä kombinatorisesta optimoinnista liiketoimintaprosessiensa uudistamisessa. Kombinatorinen optimointi on prosessi, jossa etsitään parasta mahdollista ratkaisua hyvin laajasta vaihtoehtojen joukosta.

Liiketoimintaprosessien optimoinnin kysyntä on niin patoutunutta, että kaksi kolmasosaa vastaajista etsii optimointiratkaisuja jo nyt eikä jää odottamaan kokeellisten ja epävakaiden kvanttitietokoneiden tuloa. Taustalla on kilpailijoiden pelko: kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi, että jos kilpailija ottaa varhaisessa vaiheessa käyttöön kvanttiteknologiaa, se johtaa mullistuksiin koko toimialalla.

Fujitsun Digital Annealer siirtää kvanttihyppyä
Fujitsun Digital Annealer auttaa siirtämään harppausta kvanttiteknologiaan. Sen avulla organisaatiot voivat ajaa reaaliaikaisia kombinatorisia optimointialgoritmeja ilman kvanttitietokoneita. Selvityksen mukaan seitsemän kymmenestä organisaatiosta eri toimialoilta, kuten valmistavasta teollisuudesta, finanssipalveluista ja vähittäiskaupasta, uskoo Digital Annealerin pystyvän kiihdyttämään heidän matkaansa kvanttilaskennan tulevaisuuteen.

“Kaikki pelkäävät toimialansa mullistumista. Bisnespäättäjät ovat tietoisia uhista ja mahdollisuuksista, mutta he ovat pettyneitä kvanttiteknologian viipymiseen ja sen haurauteen käytännön työssä. Siksi kiinnostus Fujitsun Digital Annealerin kombinatoristen ongelmien ratkaisukykyyn on suurta. Digital Annealer on jo nyt saatavana, se on osoittanut kykynsä tuoda tuloksia finanssipalveluissa, valmistavassa teollisuudessa ja autoteollisuudessa, ja tulevaisuuteen keskittyvät yritykset käyttävät jo sitä noustakseen markkinoidensa muuttajiksi”, sanoo Fujitsu Finlandin Digital Business Solutions -yksikön johtaja Jari Vuori.

Fujitsun Digital Annealer on jo osoittanut olevansa mullistava voima
Digital Annealer -ratkaisu löytää optimaalisia yhdistelmiä valtavan suurista muuttujajoukoista, joita ei ole aiemmin pystytty käsittelemään. Esimerkiksi eurooppalainen autovalmistaja käyttää Digital Annealeria virtaviivaistamaan robottihitsausta tuotantolinjallaan. Näin se voi lisätä autojen valmistusmäärää lisäämättä resursseja hitsaamiseen, joka on valmistusprosessin kallein vaihe.

Finanssipalveluissa yksi Britannian johtavista alan yhtiöistä tutkii, kuinka Digital Annealer voisi optimoida sen sijoitussalkkuja reaaliaikaisesti. Muita mahdollisia käyttötapauksia ovat eläkesijoitusten tuoton maksimoiminen ja uusien lääkeaineiden löytäminen sekä uusien lääkkeiden kehittäminen.

Muita esimerkkejä kombinatorisen optimoinnin käyttötapauksista ovat jakeluautojen kuormauksen tehostaminen kuljetus- ja logistiikkayrityksissä. Fujitsu hyödyntää Digital Annealer -ratkaisua myös omissa tehtaissaan, joissa se on optimoinut varastojaan ja vähentänyt työntekijöiden varastoissa liikkumia matkoja 45 prosenttia kuukaudessa eli supistanut tuottamattoman ajan osuutta kokonaistyöajasta. Julkinen sektori on myös kiinnostunut ratkaisun mahdollisuuksista nopeuttaa ilmastotavoitteiden saavuttamista. Ilmansaasteita voitaisiin vähentää esimerkiksi optimoimalla liikennejärjestelmiä niin, että ne ottavat reaaliaikaisesti huomioon liikenneolot.

Digital Annealer -ratkaisu on tarjolla käyttöön välittömästi. Fujitsu ratkoo ongelmia yhdessä asiakkaidensa kanssa tarjoten asiantuntemustaan ja tukea Digital Annealerin välittömään hyödyntämiseen sekä aiemmin ratkaisemattomiksi arvioitujen haasteiden selvittämiseen. Fujitsu tukee asiakkaitaan myös laajalla joukolla palveluita, kuten konsultointi- ja optimointiosaamisella,  integroimalla ratkaisun tuotantoympäristöihin sekä tarjoamalla teknisiä tukipalveluita. Digital Annealer on käyttöönotettavissa pilvestä tai omassa konesalissa.

Fujitsu teetti kyselyn tutkimusyhtiö PACilla maalis–huhtikuussa 2019. Siihen osallistui 350 liiketoimintajohtajaa suurista ja keskisuurista yrityksistä kuudelta eri toimialalta, jotka olivat finanssipalvelut, biotieteet, valmistava teollisuus, vähittäiskauppa, kuljetus ja julkiset palvelut. Kysely tehtiin Suomessa, Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Kyselyn tulokset voi ladata selvityksestä.

Lehdistöyhteydet
Fujitsu Finland Oy
Viestintäjohtaja Satu Pelttari
Puh. 045 7880 9624, satu.pelttari (at) fi.fujitsu.com

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 130 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 3,9 triljoonaa jeniä (35 miljardia USD) 31.3.2020 päättyneellä tilikaudella. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi


Date: 22 May, 2019
City: Helsinki

Top of Page