GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Avoimet työpaikat >
  4. Miksi Fujitsu?

Miksi Fujitsu?

Fujitsu tarjoaa henkilöstölleen parhaan työpaikan niin kehittymis- ja koulutusmahdollisuuksien kuin työhyvinvoinnin, työilmapiirin ja työturvallisuudenkin näkökulmasta.

Rekrytointistrategiamme perustuu arvoihimme, ja valintavaiheessa pyrimme kiinnittämään huomiota hakijan näkemysten ja arvojemme yhteensopivuuteen.

Työssä kehittyminen on tärkeä osa fujitsulaisuutta. Perehdytyksestä alkaen tutustut taloon ja työtapoihimme. Osaamisen kehittämisellä varmistamme, että urapolkusi on sellainen kuin toivot sen olevan. Panostamme myös laadukkaaseen esimiestyöhön – hyvä esimiestyö on jokaisen fujitsulaisen oikeus.

Elämä ei ole pelkkää työtä ja haluamme pitää huolta siitä, että fujitsulaiset viihtyvät työssään mahdollisimman hyvin. Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen sekä henkilöstön hyvinvointi ovat meille tärkeitä.

Fujitsun arvot

Pidä lupauksesi.
  • Tee haastavia lupauksia ja pidä ne.
Ole luova ja toimi kurinalaisesti.
  • Kannustamme luovuuteen ja työskentelemme sovitulla tavalla.
Aseta asiakas etusijalle.
  • Jokainen tehköön kaikkensa sen eteen, että asiakas on tyytyväinen.
Luo menestyksesi.
  • Hyödynnä Fujitsun verkostoa luodaksesi menestystä itsellesi ja yrityksellemme.

Elämä ei ole pelkkää työtä

Tuemme ja kannustamme henkilöstöämme työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tarjoamme sinulle kattavien työterveyspalvelujen lisäksi joustavat työaikajärjestelyt, aktiivisen virkistystoiminnan sekä harrastekerhot ja tuetut liikuntapalvelut.  

Tavoitteemme on hyvin yksinkertainen: fujitsulaisten elämän laadun parantaminen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla pidämme huolta siitä, että fujitsulaiset jaksavat työssään mahdollisimman hyvin. Tämä tapahtuu kehittämällä työn tekemisen edellytyksiä ja kannustamalla fujitsulaisia pitämään huolta omasta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnistaan.  

Työ ja perhe 

Elämä ei ole pelkkää työtä. Suhtaudumme Fujitsussa myönteisesti etätyöskentelyyn ja tuemme aktiivisesti työn ja perhe-elämän yhdistämistä helpottavia työskentelymuotoja. Olemme esimerkiksi osallistuneet viime vuosina Syken ja Microsoftin yhteistyöhankkeena toteuttamaan Kansalliseen etätyöpäivään. 

Paras työpaikka 

Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan Fujitsussa pidetään erityisesti hyvästä yhteishengestä ja Fujitsun esimiehet saavat kiitettävä palautetta hyvästä esimiestyöstä. Ilmapiiri on työpaikalla ystävällinen ja jokainen saa olla oma itsensä. Ihmiset arvostavat myös mahdollisuutta tasapainottaa työ- ja muu arki joustavasti. Fujitsu on yksi maailman arvostetuimmista yrityksistä.

Kehittymismahdollisuudet

Kun tulet Fujitsuun töihin, sinut perehdytetään huolellisesti tehtäviisi ja talon tapoihin. Haluamme, että saat heti alussa riittävät tiedot roolistasi, organisaatiosta ja työkulttuuristamme. Fujitsun perehdytys koostuu perehdytyssuunnitelman tekemisestä yhdessä esimiehen kanssa ja erilaisista perehdytystilaisuuksista. Esimiehen ja tutorin tehtävänä on tukea perehtymistäsi. Tulokkaana vastuullasi on huolehtia tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimisesta sekä oman oppimisesi seuraamisesta. 

Osaamisen kehittäminen 

Yksi Fujitsun neljästä arvosta on "Luo menestyksesi". Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen ottaa viime kädessä itse vastuun oman osaamisensa kehittymisestä, mutta työnantajana luomme siihen hyvät puitteet.  Fujitsussa sinulla on runsaasti mahdollisuuksia kehittää itseäsi. Henkilöstön kehittämisen keinoihin kuuluvat esimerkiksi työssä oppiminen, itseopiskelu, erilaiset koulutukset, osaajayhteisöt, roolikohtaiset akatemiat ja mentorointi.  

Urapolut 

Kannustamme uusiin tehtäviin hakeutumista Fujitsussa ja siksi kaikki uudet työpaikat avatuvat ensin sisäiseen hakuun. Fujitsu tarjoaa isona organisaationa loistavat mahdollisuudet urakehitykseen talon sisällä. Eri tehtävissä voit kasvattaa kokemustasi, näkemyksiäsi, verkostojasi ja ammattiosaamistasi. Uusissa tehtävissä joudut myös tarkastelemaan toimintaamme uudesta näkökulmasta. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden kehittää jatkuvasti työskentelytapojasi.