Ympäristö

Ympäristö

Ympäristö

Globaalin Fujitsu-konsernin tärkeimpiä arvoja ovat ympäristösuojelu ja hyödyn tuottaminen yhteiskunnalle.

Fujitsu luo tieto- ja viestintäteknologian avulla perusturvaa ja vaikutusmahdollisuuksia mahdollisimman monille ihmisille. Edistämme kestävää kehitystä liiketoimintamme kautta.

Uskomme, että tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa ratkaisujen löytämisen maailman sosiaalisiin ja ympäristöongelmiin. Älykkään ja kestävän yhteiskunnan kehittäminen tunnistamalla, rakentamalla ja jakamalla tämän mahdollistavia tekniikoita on Fujitsun liiketoimintaa eteenpäin ajava voima.

Fujitsu-konsernin kestävän kehityksen periaatteet ulottuvat vuoteen 1938, tuolloin yritys perusti Kawasakin tehtaan ympärille puistomaisen virkistysalueen.

Ympäristövastuullisella toiminnalla on Suomessakin pitkä historia. Muun muassa elektroniikkaromua on kerätty jo vuodesta 1975. Suomessa Fujitsu on kehittänyt pitkäjänteisesti koko yrityksen kattavaa ympäristöjärjestelmää vastaamaan ISO14001-standardin vaatimukset.

Olemme olleet osa Fujitsun Eurooppa-tasoista ympäristösertifikaattia vuodesta 2018 lähtien. Edistämme ict-osaamisellamme ympäristövastuullisia toimintatapoja omassa ja asiakkaidemme liiketoiminnassa. Olemme sitoutuneet ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.

Ympäristötavoitteemme pääteematLuonto ja luonnon monimuotoisuus

Luonto ja luonnon monimuotoisuus

Fujitsu on sitoutunut suojelemaan luontoa ja sen monimuotoisuutta tukemalla vapaaehtoistoimintaa ja hyväntekeväisyyttä. Fujitsulaiset ovat osallistuneet muiden muassa WWF:n järjestämiin vieraslajien torjuntapäiviin. Teimme vapaaehtoistyötä myös Helsingin eläinsuojeluyhdistyksellä. Työntekijämme saavat käyttää joka vuosi päivän palkallista työaikaa vapaaehtoistyöhön.

Saastumisen ehkäisy

Saastumisen ehkäisy

Fujitsu tekee ympäristövaikutusten arvioinnin vuosittain osana ympäristöjärjestelmätoimenpiteitä. Suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat liikematkustuksesta ja etenkin lentämisestä. Matkustamisen haitallisia ympäristövaikutuksia pyritään minimoimaan aktiivisesti muiden muassa asettamalla lentämisen vähentämiselle tavoitteita.
Suomen lainsäädäntö ja EU:n direktiivit vaativat sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksen järjestämistä. Kierrätyspalvelulla materiaalit saadaan 90-prosenttisesti hyötykäyttöön.

Kestävä resurssien käyttö

Kestävä resurssien käyttö

Edistämme kestävää resurssien käyttöä ehkäisemällä ja vähentämällä jätteiden syntyä ja käyttämällä resurssiviisaasti uusiutuvia luonnonvaroja. Lajittelemme huolellisesti kaikki jätteet.
Seuraamme syntyvän jätteen määriä kuukausitasolla ja olemme asettaneet jätteiden kierrätysasteelle numeerisen tavoitteen.

.

Ilmastonmuutos ja energia

Ilmastonmuutos ja energia

Sitoudumme ympäristöohjelmassamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Käyttämämme sähkön alkuperä on varmennettu täysimääräisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotetuksi ja hiilidioksidivapaaksi. Parannamme jatkuvasti  toimistojemme  ja konesaliemme energiatehokkuutta. Tavoitteenamme on vähentää liikematkustusta ja etenkin lentämistä. Fujitsun autoetu sisältää ympäristövastuullisuutta tukevan kannustimen. Fujitsu mahdollistaa myös kestävämmän liikkumisen tarjoamalla henkilöstön työasiamatkoille matkakortteja sekä polkupyöriä sekä tukemalla rahallisesti julkisen liikenteen käyttöä työmatkoilla.

Ympäristövisiomme on olla hiilidioksipäästötön

  • Nollapäästöinen Fujitsu

    Vähennämme CO2-päästöjämme merkittävästi kehittämällä ja tuomalla markkinoille edistyksellistä teknologiaa, kuten konesalien energiankäyttöä vähentäviä tekoälyratkaisuja. Samalla kompensoimme päästöjämme strategisten ilmastohankkeiden kautta. Tavoitteenamme on olla hiilidioksidin suhteen nollapäästöinen vuoteen 2050 mennessä.

  • Päästötön yhteiskunta

    Haluamme auttaa rakentamaan päästötöntä yhteiskuntaa. Työskentelemme yhdessä eri alojen asiakkaidemme kanssa ja etsimme tapoja muokata heidän toimintatapojaan tähän suuntaan muide muassa älykkään liikkumisen ja älykkään tuotannon avulla. Optimoimme yhteisöjen energiankäyttöä linkittämällä asioita ja palveluita digitaalisesti. Voimme esimerkiksi vähentää kuljetusalan energiantarvetta analysoimalla ja ennakoimalla paikkatietoa, säätietoa ja liikennemääriä.

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

    Autamme vähentämään ilmastonmuutoksen asiakkaillemme ja yhteiskunnalle aiheuttamia menetyksiä käyttämällä teknologiaa, joka edistää digitaalista murrosta. Tällaista ovat muiden muassa aistiva teknologia, suurtietokonesimulaatiot ja edistyksellinen kysynnän ja tarjonnan ennakointi. Tekoälyä voidaan hyödyntää joustavien terveyspalveluiden rakentamisessa, tai palveluissa joilla varmistetaan vakaa maataloustuotteiden tuotanto ja minimoidaan ruokahävikkiä läpi toimitusketjun.

Top of Page