GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Fujitsu Suomessa >
  4. Ympäristö

Ympäristö

Globaalin Fujitsu-konsernin tärkeimpiä arvoja ovat ympäristösuojelu ja hyödyn tuottaminen yhteiskunnalle.

Fujitsun periaatteena on luoda tieto- ja viestintäteknologian avulla perusturvaa ja vaikutusmahdollisuuksia mahdollisimman monille ihmisille. Edistämme kestävää kehitystä ennen kaikkea liiketoimintamme kautta.

Uskomme, että tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa ratkaisujen löytämisen maailman sosiaalisiin ja ympäristöongelmiin. Älykkään ja kestävän yhteiskunnan kehittäminen tunnistamalla, rakentamalla ja jakamalla tämän mahdollistavia tekniikoita on Fujitsun liiketoimintaa eteenpäin ajava voima.

Fujitsu-konsernin kestävän kehityksen periaatteet ulottuvat vuoteen 1938, tuolloin yritys perusti Kawasakin tehtaan ympärille puistomaisen virkistysalueen.

Ympäristövastuullisella toiminnalla on Suomessakin pitkä historia. Muun muassa elektroniikkaromua on kerätty jo vuodesta 1975. Suomessa Fujitsu on kehittänyt pitkäjänteisesti koko yrityksen kattavaa ympäristöjärjestelmää vastaamaan ISO14001-standardin vaatimukset.

Green OfficeLogistiikkakeskuksemme ympäristöjärjestelmä sertifioitiin jo 1999, ja vuonna 2014 sertifikaatti laajeni kattamaan koko Fujitsu-konsernin Suomessa. Olemme olleet osa Fujitsun EMEIA-tasoista ympäristösertifikaattia vuodesta 2018 lähtien. Pääkonttorimme Helsingissä liittyi Green Office -verkostoon vuonna 2010 ja WWF myönsi ympäristöjärjestelmälle Green Office -merkin vuonna 2011. Edistämme ict-osaamisellamme ympäristövastuullisia toimintatapoja omassa ja asiakkaidemme liiketoiminnassa. Olemme sitoutuneet ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.

Suomen Fujitsun ympäristötavoitteet on jaettu neljään pääteemaan, jotka ovat yhteiset koko EMEIA-alueella:

Luonto ja luonnon monimuotoisuus

Fujitsu on sitoutunut suojelemaan luontoa ja sen monimuotoisuutta tukemalla vapaaehtoistoimintaa ja hyväntekeväisyyttä. Tilivuoden 2017 aikana fujitsulaiset osallistuivat useisiin muiden muassa WWF:n järjestämiin vieraslajien torjuntapäiviin. Teimme vapaaehtoistyötä myös Helsingin eläinsuojeluyhdistyksellä. Työntekijämme saavat käyttää joka vuosi päivän palkallista työaikaa vapaaehtoistyöhön.

Saastumisen ehkäisy

Fujitsu suorittaa ympäristövaikutusten arvioinnin vuosittain osana ympäristöjärjestelmätoimenpiteitä. Suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat liikematkustuksesta ja etenkin lentämisestä. Matkustamisen haitallisia ympäristövaikutuksia pyritään minimoimaan aktiivisesti muiden muassa asettamalla lentämisen vähentämiselle tavoitteita.

Suomen lainsäädäntö ja EU:n direktiivit vaativat sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksen järjestämistä. Näytöt, keskusyksiköt, kannettavat ja oheislaitteet luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi, jotka vaativat aina lainmukaisen käsittelyn ja loppusijoituksen. Tarjoamme ympäristövastuullisen ja tietoturvallisen tavan päästä eroon käytöstä poistetuista, vanhentuneista it-laitteista. Kierrätyspalvelumme huolehtii laitteiden ympäristövastuullisesta hävityksestä tai kierrätyksestä. Kierrätyspalvelulla materiaalit saadaan 90-prosenttisesti hyötykäyttöön.

Fujitsu kuuluu ict-tuottajaosuuskuntaan, joka huolehtii kuluttajaelektroniikan sekä tieto- ja teleteknisten laitteiden tuottajavastuun hoitamisesta tuottajien puolesta.

Kestävä resurssien käyttö

Fujitsun tavoitteena on kestävämpi resurssien käyttö ehkäisemällä ja vähentämällä jätteiden syntyä ja käyttämällä enemmän sekä tehokkaammin uusiutuvia luonnonvaroja. Jätteet lajitellaan huolellisesti, eikä pääkaupunkiseudun toimipisteistä päädy enää jätettä kaatopaikoille vaan se poltetaan Vantaan jätevoimalassa.

Tavoitteenamme on nostaa jätteen materiaalihyötykäyttöastetta 80 prosenttiin tilivuoteen 2019 mennessä.

Ilmastonmuutos ja energia

Fujitsu-konserni on sitoutunut pitämään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet viitekehyksenä, kun ympäristöohjelman kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteita on laadittu. Suomen- Fujitsun ympäristöohjelma sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Käyttämämme sähkön alkuperä on varmennettu täysimääräisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotetuksi ja hiilidioksidivapaaksi, joten esimerkiksi tuottamamme pilvipalvelut ovat hiilineutraaleja. Parannamme jatkuvasti  toimistojemme  ja konesaliemme energiatehokkuutta.

Tavoitteenamme on vähentää liikematkustusta ja etenkin lentämistä. Vuonna 2017 tuimme ilmastohanketta, jolla sudanilaisille perheille hankittiin vähäpäästöisiä keittoliesiä. Keittoliedet ovat energiatehokkaita, joten polttopuiden tarve vähenee ja kasvihuonekaasupäästöt pienenevät, lisäksi ne vähentävät sisäilman saastumisesta aiheutuvia sairastumisia. Perheille jää enemmän aikaa tukea lasten koulunkäyntiä, ja haastattelututkimusten mukaan myös sukupuolten välinen tasa-arvo kotitöissä on parantunut keittoliesien myötä.

Fujitsun autoetu sisältää ympäristövastuullisuutta tukevan kannustimen. Mitä vähäpäästöisempi auto on, sitä enemmän leasing-hintaa kompensoidaan. Fujitsu mahdollistaa myös kestävämmän liikkumisen tarjoamalla henkilöstön työasiamatkoille matkakortteja sekä polkupyöriä sekä tukemalla rahallisesti julkisen liikenteen käyttöä työn ja kodin välillä.