GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Turvallinen digitalisaatio

Turvallinen digitalisaatio

Digiturva
Ota yhteyttä ja kysy lisää

Jokaisella organisaatiolla on digistrategia. Tai ainakin pitäisi olla. Digitaalisuus ei ole vain yrityksen sisäinen asia, vaan se ulottuu kaikkeen tekemiseen.

Aito digitaalisuus ulottuu kaikkeen toimintaan, jokaiseen kumppaniin, toimittajaan ja asiakkaaseen. Se muuttaa organisaatiokulttuurin ja luo uusia palvelualueita. Tässä tilanteessa tietohallinto ei pitelekään enää yksin lankoja käsissään.

Tietotekniikan uusi rooli

A digital enterprise puts more responsibility in the hands of service lines, partners, and even customers. These groups take on digital tasks and complete activities away from the core. With such an extended digital footprint, how do IT departments stay on top of DevOps and security?
Digitaalinen yritys antaa enemmän vastuuta liiketoimintayksiköille, kumppaneille ja jopa asiakkailleen. Ne ottavat vastuulleen digitaalisia tehtäviä ja kokonaisia toimintoja yrityksen ytimen ulkopuolelta. Kun digitaalinen jalanjälki laanenee, miten tietohallinto pysyy kärryillä kaikista laitteista ja niiden tietoturvasta?

Tietoturva saattoi kerran olla yksin tietohallinnon tontilla, mutta ei ole enää. Liiketoimintajohto ottaa yhä enemmän vastuuta uusien digitaalisten teknologioiden käyttöönotosta, ja heidän on tiedettävä riskit. He tarvitsevat luottavan neuvonantajan, ja siinä tietohallinto voi auttaa.

Digitalisaatio lisää pilvipalveluiden käyttöä. Yhdessä nykyisen tietotekniikan kanssa syntyy hybriditietotekniikkaratkaisu. Organisaatiokohtaiset yhdistelmät vaativat hyvin erilaisia tietoturvatasoja. Kun ilmenee uusia tietoturvahaasteita, tietohallinto voi jälleen konsultoida. Aiempien kokemustensa avulla siitä voi tulla parhaiden tietoturvakäytäntöjen sanansaattaja digitalisoituvassa yrityksessä – niin organisaation sisä- kuin ulkopuolellakin.

Tietoturva liiketoimintaympäristössä

Useimmat palveluiden omistajat, kumppanit ja asiakkaat ymmärtävät mitä digitaalisuus merkitsee. Mutta tukea tarvitaan silti  poikkeamien ja riskien havainnointiin ja nopeaan palautumiseen palvelukatkoista. Liiketoiminnalle on tärkeintä, että palvelut toimivat ja ovat jatkuvasti käytettävissä.
Tietohallinto voi tukea riskien hallinnassa, jota varten voidaan tuottaa joustavia, nopeita palveluita ja samalla torjua uhkia. Tietohallinnon on kuitenkin luovuttava perinteisestä roolistaan ja hyväksyttävä, että muitakin on koulutettava digiturvallisuuteen.

Mitä tämä tarkoittaa sinun organisaatiossasi?

Kun organisaatio digitalisoituu, sen palveluita suojaavan tietoturvan täytyy olla joustavaa. Tietoturvaa ei voi enää pitää toissijaisena tai yhden henkilön tai yksikön asiana.
Tietohallinto ei voi enää yksin vastata tietoturvasta, mutta se voi vaikuttaa valvontatoimiin. Varsinkin jos se ottaa haltuun uuden roolinsa laadunvalvojana ja tiedon jakajana.


» Kysy lisätietoja: Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com