Ylitä odotukset teknologialla – paranna asiakaskokemusta ja myyntiä


Fyysisen ja digitaalisen välillä ei tehdä enää eroa – ostokokemuksen tulee olla sama kanavasta tai laitteesta riippumatta.

Asiakkaan perustarpeet ovat ikuisia: jokainen haluaa hyvää valikoimaa, laatua ja palvelua. Verkostoituva maailma on kuitenkin tuonut asiakkaalle rajattomat mahdollisuudet siirtyä kanavalta toiselle ja tehdä älykkäämpiä ostopäätöksiä.

Menestyäkseen kaupan alan toimijoiden on pystyttävä yhdistämään perinteinen kauppa verkkokauppaan. Uuden teknologian avulla on tarjottava saumaton, miellyttävä asiakaskokemus niin verkossa kuin myymälässä. Teknologiaa hyödyntämällä on mahdollista ymmärtää asiakasta paremmin, ylittää odotukset ja yllättää positiivisesti tilanteessa kuin tilanteessa. Tämä parantaa myyntiä ja lisää tehokkuutta.

Mitä kaupan alalta vaaditaan?

Yhdistä tietoa, paranna asiakaskokemusta
Kauppiaalle kertyy digitaalisista kanavista runsaasti asiakastietoa. Yhdistämällä tämä tieto kivijalkamyymälöistä saatavaan tietoon syntyy kattava kokonaiskuva asiakkaiden käyttäytymisestä, toiveista ja tarpeista sekä erilaisten myynnillisten toimenpiteiden todellisista vaikutuksista. Kun tietoa kerätään ja analysoidaan, saadaan jokaiselle asiakkaalle yksilöityä juuri oikeanlainen asiakaskokemus.

Kasvata kaupan tehokkuutta
Esineiden internetin (IoT), tekoälyn ja analytiikan avulla voidaan tarkasti mitata ja analysoida asiakkaiden toimintaa niin verkossa kuin kivijalkakaupassakin. Näin saadaan hyödynnettyä kaupan resurssit ilman hukkaa, jolloin liiketoiminta tehostuu.

Tartu innovaatioihin, ole valmis huomiseen
Kaupanala muuttuu jatkuvasti ja vaatii alan toimijoilta yhä uusia innovaatioita. Ne syntyvät yhdessä tekemällä. Kaupanalan on tärkeää varautua uusiin muutospaineisiin, joita syntyy niin kuluttajien, markkinoiden kuin teknologiankin puolelta. Muutokset on tehtävä nopeassa syklissä, ja kaikessa on otettava huomioon asiakkaiden yksityisyys.

Fujitsu kumppanina

Mitä Fujitsu tarjoaa kaupan alalle?

Tekoälyllä huippuluokan asiakaspalvelua

Nykyteknologian avulla saadaan aikaan yksilöityjä, reaaliaikaisia palveluita, myös kivijalkakaupassa. Asiakkaalle voidaan vaikkapa suositella älykkäästi tuotteita, joita hän aidosti tarvitsee, ja hänet voidaan ohjata oikealle hyllypaikalle. Ennennäkemättömän palvelukokemuksen mahdollistaa tekoäly yhdistettynä muihin teknologioihin. Esimerkiksi kuvantunnistuksella saadaan oleellista tietoa asiakkaasta ja hänen ostokäyttäytymisestään. Asiakkaan salliessa voidaan jopa hänen mobiilisovelluksella käymästään keskustelusta tunnistaa, mitä hän ostoskoriinsa kaipaa.


Automaation käyttö myymälässä

Myymälässä voidaan eri sensoreilla seurata tietoa, joka mahdollistaa muun muassa laitehuollon automatisoinnin. Kaupan henkilökunnalla on uudet digitaaliset työkalut vikojen korjaamiseen nopeasti ja omatoimisesti, ilman huoltokäyntejä. Olemassa olevat ongelmatilanteet tallentuvat tietokantaan, joka on olemassa asiakkaan tarpeita varten. Jos tietty tilanne toistuu useita kertoja, päivitykset analysoidaan ja luodaan uusi toimintatapa asian korjaamiseksi ilman ulkopuolista tukea. Näin toiminta tehostuu ja kulut vähenevät.


IoT tehostaa toimitusketjua

Kaupan alalla esineiden internet (IoT) tarkoittaa lisääntyvää informaatiota sekä läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta koko tuotantoketjuun. Kun voimme seurata, mistä tuotteet ovat peräisin, mitä reittejä ne ovat kulkeneet ja missä ne ovat nyt, voimme paremmin optimoida tuotantoa sekä logistiikkaketjuja. Lisäksi laatutietoiset kuluttajat saavat tuotteista haluamansa tiedon ostopäätöksen tueksi.


Asiakasdata käyttöön kaikista kanavista

Asiakasdataa on pystyttävä seuraamaan yhtä tarkasti kivijalkakaupassa kuin verkossakin. Kamerateknologian ja sensoridatan analysoinnin kautta saadaan yhä syvempää ymmärrystä siitä, miten ihmiset käyttäytyvät kaupassa. Kamerakuvan analysoinnilla tunnistetaan asiakkaan sukupuoli ja ikä, lisäksi voidaan jopa analysoida asiakkaan tunnetilaa. Tuntemalla asiakkaat perusteellisemmin voidaan parantaa asiakaskokemusta merkittävästi ja tuottaa yllättäviä, positiivisia kokemuksia.


Huomispäivän maksutavat

Käytämmekö enää tulevaisuudessa käteistä? Koko maksamisen prosessi voidaan jo nykyteknologian avulla digitalisoida. Asiakaskokemusta tuntuvasti parantava innovaatio olisi vaikkapa biometrisen tunnistuksen yhdistäminen maksukorttiin ja kanta-asiakkuuteen. Yksinkertaisesti kämmentä näyttämällä asiakas voisi maksaa ostoksensa myymälässä, samalla ostostiedot siirtyisivät kanta-asiakasohjelmaan ja kuitti asiakkaan arkistoon. Tällaisista palveluista on kaupanalalla tulossa totta.


Tietoturva aina mukana suunnittelussa

Kaikki kaupanalan uudet palvelut tulee tuottaa niin, että yksilön tietosuoja otetaan huomioon. Kukaan ulkopuolinen ei saa päästä kaupan järjestelmiin, oli sitten kyse asiakastiedoista, kuittidatasta tai maksutavoista. Tietoturva toimii kaupassa järjestysmiehen tavoin: huomaamattomana valvojana, joka pitää huolen turvallisuudesta ja varmistaa, että ihmiset viihtyvät.The Connected Retail Experience Center

Fujitsu on jo yli kolmen vuosikymmenen ajan tarjonnut innovatiivisia ict-ratkaisuja kaupan alan asiakkailleen eri puolilla maailmaa. Oheinen video esittelee Fujitsun Connected Retail Experience -keskuksen, jossa ovat esillä uusimmat kaupan alan digitaaliset ratkaisumme esimerkiksi itsepalveluun, logistiikkaan, analytiikkaan ja kysynnän ennustamiseen.


Hyperconnected Business Infographic