GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Toimialat >
  3. Yritykset >
  4. Kauppa

Ylitä odotukset teknologialla – paranna asiakaskokemusta ja myyntiä

Fyysisen ja digitaalisen välillä ei tehdä enää eroa – ostokokemuksen tulee olla sama kanavasta tai laitteesta riippumatta.

Asiakkaan perustarpeet ovat ikuisia: jokainen haluaa hyvää valikoimaa, laatua ja palvelua. Verkostoituva maailma on kuitenkin tuonut asiakkaalle rajattomat mahdollisuudet siirtyä kanavalta toiselle ja tehdä älykkäämpiä ostopäätöksiä.

Menestyäkseen kaupan alan toimijoiden on pystyttävä yhdistämään perinteinen kauppa verkkokauppaan. Uuden teknologian avulla on tarjottava saumaton, miellyttävä asiakaskokemus niin verkossa kuin myymälässä. Teknologiaa hyödyntämällä on mahdollista ymmärtää asiakasta paremmin, ylittää odotukset ja yllättää positiivisesti tilanteessa kuin tilanteessa. Tämä parantaa myyntiä ja lisää tehokkuutta.

Mitä kaupan alalta vaaditaan?

Yhdistä tietoa, paranna asiakaskokemusta
Kauppiaalle kertyy digitaalisista kanavista runsaasti asiakastietoa. Yhdistämällä tämä tieto kivijalkamyymälöistä saatavaan tietoon syntyy kattava kokonaiskuva asiakkaiden käyttäytymisestä, toiveista ja tarpeista sekä erilaisten myynnillisten toimenpiteiden todellisista vaikutuksista. Kun tietoa kerätään ja analysoidaan, saadaan jokaiselle asiakkaalle yksilöityä juuri oikeanlainen asiakaskokemus.

Kasvata kaupan tehokkuutta
Esineiden internetin (IoT), tekoälyn ja analytiikan avulla voidaan tarkasti mitata ja analysoida asiakkaiden toimintaa niin verkossa kuin kivijalkakaupassakin. Näin saadaan hyödynnettyä kaupan resurssit ilman hukkaa, jolloin liiketoiminta tehostuu.

Tartu innovaatioihin, ole valmis huomiseen
Kaupanala muuttuu jatkuvasti ja vaatii alan toimijoilta yhä uusia innovaatioita. Ne syntyvät yhdessä tekemällä. Kaupanalan on tärkeää varautua uusiin muutospaineisiin, joita syntyy niin kuluttajien, markkinoiden kuin teknologiankin puolelta. Muutokset on tehtävä nopeassa syklissä, ja kaikessa on otettava huomioon asiakkaiden yksityisyys.

Mitä Fujitsu tarjoaa kaupan alalle?

Retail-tarjooma, icon1

Tekoälyllä huippuluokan asiakaspalvelua
Nykyteknologian avulla saadaan aikaan yksilöityjä, reaaliaikaisia palveluita, myös kivijalkakaupassa. Asiakkaalle voidaan vaikkapa suositella älykkäästi tuotteita, joita hän aidosti tarvitsee, ja hänet voidaan ohjata oikealle hyllypaikalle. Ennennäkemättömän palvelukokemuksen mahdollistaa tekoäly yhdistettynä muihin teknologioihin. Esimerkiksi kuvantunnistuksella saadaan oleellista tietoa asiakkaasta ja hänen ostokäyttäytymisestään. Asiakkaan salliessa voidaan jopa hänen mobiilisovelluksella käymästään keskustelusta tunnistaa, mitä hän ostoskoriinsa kaipaa.

Retail-tarjooma, icon2

Automaation käyttö myymälässä
Myymälässä voidaan eri sensoreilla seurata tietoa, joka mahdollistaa muun muassa laitehuollon automatisoinnin. Kaupan henkilökunnalla on uudet digitaaliset työkalut vikojen korjaamiseen nopeasti ja omatoimisesti, ilman huoltokäyntejä. Olemassa olevat ongelmatilanteet tallentuvat tietokantaan, joka on olemassa asiakkaan tarpeita varten. Jos tietty tilanne toistuu useita kertoja, päivitykset analysoidaan ja luodaan uusi toimintatapa asian korjaamiseksi ilman ulkopuolista tukea. Näin toiminta tehostuu ja kulut vähenevät.

Retail-tarjooma, icon3

IoT tehostaa toimitusketjua
Kaupanalalla esineiden internet (IoT) tarkoittaa lisääntyvää informaatiota sekä läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta koko tuotantoketjuun. Kun voimme seurata, mistä tuotteet ovat peräisin, mitä reittejä ne ovat kulkeneet ja missä ne ovat nyt, voimme paremmin optimoida tuotantoa sekä logistiikkaketjuja. Lisäksi laatutietoiset kuluttajat saavat tuotteista haluamansa tiedon ostopäätöksen tueksi.

Retail-tarjooma, icon4

Asiakasdata käyttöön kaikista kanavista
Asiakasdataa on pystyttävä seuraamaan yhtä tarkasti kivijalkakaupassa kuin verkossakin. Kamerateknologian ja sensoridatan analysoinnin kautta saadaan yhä syvempää ymmärrystä siitä, miten ihmiset käyttäytyvät kaupassa. Kamerakuvan analysoinnilla tunnistetaan asiakkaan sukupuoli ja ikä, lisäksi voidaan jopa analysoida asiakkaan tunnetilaa. Tuntemalla asiakkaat perusteellisemmin voidaan parantaa asiakaskokemusta merkittävästi ja tuottaa yllättäviä, positiivisia kokemuksia.

Retail-tarjooma, icon5

Huomispäivän maksutavat
Käytämmekö enää tulevaisuudessa käteistä? Koko maksamisen prosessi voidaan jo nykyteknologian avulla digitalisoida. Asiakaskokemusta tuntuvasti parantava innovaatio olisi vaikkapa biometrisen tunnistuksen yhdistäminen maksukorttiin ja kanta-asiakkuuteen. Yksinkertaisesti kämmentä näyttämällä asiakas voisi maksaa ostoksensa myymälässä, samalla ostostiedot siirtyisivät kanta-asiakasohjelmaan ja kuitti asiakkaan arkistoon. Tällaisista palveluista on kaupanalalla tulossa totta.

Retail-tarjooma, icon6

Tietoturva aina mukana suunnittelussa
Kaikki kaupanalan uudet palvelut tulee tuottaa niin, että yksilön tietosuoja otetaan huomioon. Kukaan ulkopuolinen ei saa päästä kaupan järjestelmiin, oli sitten kyse asiakastiedoista, kuittidatasta tai maksutavoista. Tietoturva toimii kaupassa järjestysmiehen tavoin: huomaamattomana valvojana, joka pitää huolen turvallisuudesta ja varmistaa, että ihmiset viihtyvät.

Kumppanit ja referenssit

Kätevä mobiilitankkaus ABC-asemilla

ABC-ketju halusi tehdä tankkaamisesta entistäkin kätevämpää. Yhdessä Fujitsun kanssa ABC kehitti nykyisiin kaupan järjestelmiin integroidun maksusovelluksen, jonka avulla asiakkaat voivat maksaa tankkauksensa älypuhelimella. Tankkaajille on luotu entistä parempi asiakaskokemus, mikä näkyy palvelun suosiona: käyttökerrat ovat viisinkertaistuneet ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana. Sovellus antaa ABC-ketjulle myös mahdollisuuden ristiinmyyntiin elintarvike- ja ravintolapuolella.

"Fujitsun tukema alusta antaa meille tietoa ostokäyttäytymisestä, minkä avulla voimme palvella asiakasta paremmin. Se auttaa myös lisäämään asiakasuskollisuutta.”
Antti Erikivi, Development Director, ABC

Coop Trading:
Uudella sovellusympäristöllä tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä


Tuhansia eri tuotteita myyvän tanskalaisen Coop Tradingin oli aiemmin hankalaa käsitellä tuotetietoja, jotka olivat hajallaan useissa eri sijainneissa. Tietojen muutoksista seurasi aina huomattava määrä manuaalista työtä. Yhdessä Fujitsun kanssa Coop Trading loi ratkaisun: uuden IT-ympäristön, jossa voidaan .NET-sovellusten avulla hyödyntää arvokasta tietoa automaattisesti useista lähteistä. Tuloksena on tehokkaampi työskentelytapa ja EU-lainsäädännön edellyttämä tietojen näkyvyys.

"Fujitsu on ollut tärkeä kumppani Coop Tradingin liiketoiminnan digitalisoinnissa. Yhdessä luomamme integroitu IT-ympäristö tukee työskentelyämme, parantaa päätöksentekoa ja säästää aikaa ja rahaa.”
Rene Sandberg, General Manager, Brand Design & Business Development, Coop Trading

Ohjelmistorobotiikalla tehokas raportointi ja tuntuvat säästöt
Globaali vähittäiskaupan yritys halusi nopeuttaa ja yksinkertaistaa luottoraporttien tuotantoa. Tietojen haku vanhalta suurtietokoneelta ja käsittely raportiksi vei kohtuuttoman paljon aikaa. Fujitsu yhdessä ohjelmistorobotiikkaan erikoistuneen kumppaninsa Thoughtonomyn kanssa automatisoi raporttien luomisen prosessin, johon kuuluu tietojen haku keskustietokoneelta, tietojen käsittely oikeaan muotoon ja vastaaminen luottoyhtiölle. Raporttien valmistumisaika nopeutui 2 tunnista 10 minuuttiin, ja kulut vähenivät 81 prosenttia. Inhimillisten virheiden mahdollisuutta ei ole, joten raporttien tarkkuus on 100 prosenttia. 

"Tehokkaampi luottoraporttien tuottaminen on tuonut meille 300 000 punnan vuosittaiset säästöt.”
Globaali vähittäiskaupan yritysBlogit

Jospa ostokokemus olisikin iloinen ja yllättävä
Perinteiset ostotavat ovat tulleet tiensä päähän, kirjoittaa Olli Andersson. Miten tuodaan uusia tuulia ostokokemukseen? Lue blogi

Asiakas luopuu ilolla käteisestä
Kuluttajien kiinnostus painottuu entistä enemmän digitaaliseen maailmaan kaikilla rintamilla. Mitä muuta on luvassa vuonna 2018? Lue Simo Leistin 6 ennustetta

Luksusluokan asiakaskokemus
Digitalisaatio parantaa asiakaskokemusta, mutta silti kuuluisa ”viimeinen maili” toteutuu usein edelleen reaalimaailmassa, kirjoittaa Pekka Korsoff. Miten ylität asiakkaan odotukset? Lue blogi

Fujitsu kumppanina


Ladattavat materiaalit.

  Retail, ladattava: myymälä on kuollut

Tutkimusraportti Britanniasta: Myymälä on kuollut, eläköön myymälä
Digitalisaatio on nostanut asiakkaiden odotuksia. Miten tarjoat kivijalkakaupassa palkitsevamman ostokokemuksen, vähennät kuluja ja parannat tuottavuutta uusimmalla teknologialla?
Lataa tutkimusraporttiOpen a new window (englanniksi)

Retail, ladattavat

Whitepaper: Asiakasdata haltuun kivijalkakaupasta
Uusinta teknologiaa hyödyntämällä voit ymmärtää paremmin asiakkaan tarpeita ja käyttäytymistä. Näin pystyt myös lisäämään myyntiä. Tutustu kaupanalan uusiin mahdollisuuksiin verkostoituneessa maailmassa.
Lataa whitepaperOpen a new window (englanniksi)

  Retail, ladattava: kitkaton asiakaskokemus

Whitepaper: Kitkaton asiakaskokemus huipputeknologialla
Digitaalinen teknologia ei tarkoita kivijalkakaupan loppua: sen avulla voi kannustaa asiakkaita tekemään entistä enemmän ostoksia myymälöissä. Miten tarjotaan kitkaton asiakaskokemus, joka kattaa niin fyysiset kuin digitaaliset kanavat?
Lataa whitepaperOpen a new window (englanniksi)


Retail, ladattava, henkilökohtainen elämys 

Whitepaper: Henkilökohtainen elämys ratkaisee
Ostaminen on elämys, eikä sitä voi täysin digitalisoida. Kivijalkakaupat voivat jatkossakin menestyä tarttumalla verkon mahdollisuuksiin ja yhdistämällä niihin lämpimän, henkilökohtaisen kokemuksen. Näin luodaan asiakasuskollisuutta.
Lataa whitepaperOpen a new window (englanniksi)

Olli Andersson

Kysy lisää

Olen Olli Andersson ja kerron mielelläni lisää Fujitsun ratkaisuista kaupan alalle. Voimme myös pitää yhteisen työpajan, jossa pureudumme organisaatiosi erityistarpeisiin. Ota yhteyttä: Olli.Andersson(at)fi.fujitsu.com tai p. 050 3753183

Fujitsu Digital Media Services for Retail


Tiedotteet