GTM-P8GPCR8
Skip to main content

Fujitsun sähköiset asiointiratkaisut mahdollistavat digiloikan

Sähköisten ratkaisujen avulla kansalaisille ja asiakkaille voi tarjota helppokäyttöisen kanavan eri palveluihin paikasta ja ajasta riippumatta.

Sähköisten asiointiratkaisujen avulla asiakkaat kytkeytyvät digitaalisesti organisaation tiedonhallintaprosesseihin. Kansalaiset voivat tehdä sähköisillä välineillä hakemuksia ja ilmoituksia sekä vastaanottaa päätökset.

Hyvä esimerkki sähköisestä asiointipalvelusta on Verohallinnon veroilmoitus verkossa -palvelu. Vuonna 2015 tätä palvelua käytti jo 755 000 verovelvollista. Fujitsu on toteuttanut palvelun sähköisen asiointialustan.

Sähköinen asiointi on digitalisaation keskeinen mahdollistaja ja työväline. Sähköisten ratkaisujen avulla kansalaisille ja asiakkaille voi tarjota helppokäyttöisen kanavan eri palveluihin paikasta ja ajasta riippumatta. Palveluntarjoaja vastaanottaa tiedot digitaalisessa muodossa, jolloin tarjoutuu runsaasti uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa, prosessien automatisointia ja arkistointia. Lisäksi sähköistys säästää kustannuksia.

Sähköinen asiointialusta niputtaa palvelut

Asiointipalveluja voi myös niputtaa isommiksi kokonaisuuksiksi, jolloin kertaalleen toteutettuja dokumentaatioita, käytäntöjä ja yhteiskäyttöisiä palveluja voi hyödyntää uudelleen. Tällöin palvelut ja käytännöt kootaan sähköiselle asiointialustalle.

Sähköisen asiointialustan avulla it-toimittaja pystyy toteuttamaan uusia asiointipalveluita nopeammin verrattuna erillisratkaisuihin. Alustaratkaisuihin sisältyy myös kehittäjien käyttämiä välineitä prosessien, lomakkeiden ja integraatioiden mallintamiseen.

Asiakas voi sähköistää tiedonhallintaprosessejaan itse

Fujitsun sähköisen asiointiratkaisun yhteiskäyttöisyys ja hallittavuus ovat huomattavasti korkeatasoisemmat kuin perinteisissä ratkaisuissa.
Palveluntarjoaja voi itse hallita ja julkaista uusia asiointipalveluja. Tällöin käyttöönotto sujuu nopeasti ja edullisesti. Lisäksi käyttäjätyytyväisyys kasvaa, kun asiointipalvelu tarjoaa yhtenäisen käyttökokemuksen.

Fujitsun sähköinen asiointiratkaisu integroituu tiiviisti muihin Fujitsun tiedonhallintaratkaisuihin, kuten NetCommunity-julkaisujärjestelmään ja CaseM-tiedonhallintaratkaisuun.

Näiden ratkaisujen avulla asiakas voi itse – ilman toimittajan panostusta – sähköistää muutamassa päivässä tiedonhallintaprosessejaan päästä päähän. Esimerkiksi hakemuksen laatimisesta päätöksentekoon, tiedottamiseen ja arkistointiin. Ratkaisu perustuu modulaariseen arkkitehtuuriin ja avoimiin rajapintoihin, jolloin se on integroitavissa myös palveluntarjoajan omiin sovelluksiin.

Fujitsun sähköiset asiointiratkaisut on kehitetty Suomessa yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Toteutuksessa on käytetty standarditeknologioita, joten ratkaisu on pitkäikäinen ja joustava. Fujitsu toimii läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja voi nopeasti reagoida kaikkiin vaatimuksiin sekä täydentää ratkaisua tarpeiden mukaan.

Kysy lisätietoja:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com

Helppoa ja tehokasta tiedonhallintaa, käyttäjätarina