Skip to main content

Fujitsu World Tour 2016 : Fujitsu Finland

Fujitsu World Tour 2016

Fujitsu World Tour 2016 esittelee suomalaisia digitalisaation onnistumisia

Torstaina 7.4.2016, kello 9.00

Finlandia-talo, Helsinki, Suomi – Fujitsun maailmanlaajuinen kiertue alkaa taas Suomesta. Fujitsu World Tour kokoaa yhteen liiketoiminnan ja tietotekniikan päättäjät.


Tule paikalle saamaan uusia ajatuksia mm. näistä aiheista:


  • Mitä pitäisi tehdä, jotta 100-vuotias Suomi olisi iskussa? Kuule taloustieteilijä Juhana Vartiaisen viiltävä analyysi Suomen tilanteesta. 
  • Luovaa tuhoa digitalisaatiosta. Kokeneet panelistit keskustelevat suomalaisten huippuhetkistä ja haasteista digipolulla.  
  • Biohakkeroi työtehoa. Teemu Arina kertoo biohakkeroinnin mahdollisuuksista oman terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa. 
  • Bisnessovellusten tulevaisuus. Ravi Krishnamoorthin (Head of EMEIA BAS, Fujitsu) esitys kattaa Fujitsun tulevaisuuden vision ja painottuu ohjelmistoihin. 

Lisäksi esittelemme näyttelyalueella uusimmat ratkaisut, tuotteemme ja innovaatiot.

» Tutustu puhujiin tai katso ohjelma

Fujitsu World Tour on kävijäpalautteiden mukaan yksi vuoden huipputapahtumista. Kysymykseen ”osallistuisin mielelläni vastaavaan tilaisuuteen myös tulevaisuudessa” saimme vuonna 2014 arvosanaksi 4,83 ja vuonna 2015 4,77 asteikolla 1–5.


» Ilmoittaudu mukaanOpen a new window


Tilaisuus on maksuton ja suunnattu yritysten ja organisaatioiden liiketoiminta- ja tietohallintopäättäjille.

Fujitsu World Tour -tapahtuma kiertää 19 maassa neljällä mantereella. Jokaisessa tapahtumassa ovat esillä yhteiset globaalit teemat, jotka näkyvät alla. Suomen tapahtumassa myös paikallisilla ratkaisuilla on vahva rooli.


Digitalisaatio vie valtavien mahdollisuuksien äärelle

Digitaalinen vallankumous tuo suuria mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen ja palvelujen kehittämiseen, mutta myös haasteita ja epävarmoja näkymiä. On tärkeää, että organisaatiolla on yhtenäinen digistrategia, tieto siitä mihin suuntaan liiketoiminnan pitää kehittyä ja mitä pitää muuttaa. Oikein rakennettu digitaalinen ekosysteemi kykenee tuottamaan todellista arvoa liiketoiminnalle.

Big datan, esineiden internetin (IoT), sosiaalisen median ja sähköisten prosessien tehokas hyödyntäminen pilvi- ja mobiiliympäristöissä vaatii huolellista suunnittelua ja priorisointia. Digitalisointi poistaa monimutkaisia ja aikaa vieviä manuaalisia työvaiheita ja tehostaa liiketoimintaprosesseja. Organisaatioiden innovointi nopeutuu ja ne pystyvät tehokkaasti kehittämään ja tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja.

Fujitsulle digitaalisuus on palveluketju päästä päähän ulottuva kokonaisvaltainen prosessi. Muovaamme asiakkaidemme digitaalista tulevaisuutta aina strategian määrittelystä ja digitaalisen alustan luomisesta palveluiden käyttöönottoon ja asiakaskokemuksen mittaamiseen asti.

  • arrow-next

Hybrid IT -palvelumalli kokoaa yhteen kaikki it-palvelut

Hybrid IT -palvelumallin avulla tietohallinto näkee kerralla kaikki käyttämänsä hybridipilvipalvelut, yleiset pilvipalvelut sekä perinteiset työasemapalvelut.

Hybrid IT hallinnoi samanaikaisesti useita pilvipalveluita ja asiakkuuksia, mutta samalla se pitää myös huolen siitä, että innovoinnin ja turvallisuuden sekä palvelujen ja kustannusten välillä vallitsee ihanteellinen tasapaino. Tarvittava tieto on aina käytettävissä maasta ja alustasta riippumatta tietoturvallisesti ja yksityisyydensuojaa rikkomatta.

Fujitsun Hybrid IT -ratkaisu on viisaasti suunniteltu ja saumattomasti integroitu hybridiympäristö, jonka joustava ohjausjärjestelmä mukautuu muuttuviin liiketoimintatarpeisiin.

  • arrow-prev
  • arrow-next

Mobiliteetti on olennainen osa it-palvelujen digitalisointia

Mobiliteetti tuo yritykselle kilpailuetua, sillä se parantaa tuottavuutta, säästää kustannuksia, tukee kasvua ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Mobiliteetti on olennainen osa palvelujen digitalisointia kohti monikanavaisia toiminta- ja palvelumalleja.

Mobiiliratkaisut tarjoavat uuden ja tuottavamman tavan tehdä työtä. Ihmisten tavoitettavuus paranee ja yhteydenpito kollegoiden ja asiakkaiden kanssa sujuu entistä nopeammin. Matkakustannuksia säästyy, kun kokoukset voidaan järjestää myös etäisesti. Mobiilipalvelujen avulla käyttäjät voivat sujuvasti hyödyntää haluamiaan laitteita ja sovelluksia sekä työpaikan tiedostovarastoja.

Fujitsun tarjoaman kattavan mobiiliympäristön ansiosta asiakkaan henkilöstön työmukavuus ja sitä kautta tehokkuus ja tuottavuus paranevat. Sähköisten palvelujen mobilisoinnilla työntekijät pystyvät tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua. Palvelumme tukee niin sisäisten kuin ulkoistenkin prosessien mobilisointia ja vastaa byod-mallin yleistymisen myötä nousseisiin haasteisiin. Tarjoamme jokaiselle käyttäjälle räätälöidyt välineet, paremman liikkuvuuden ja koko yrityksen kattavat joustavat käyttöpalvelut, joiden avulla yritystieto on aina käytettävissä täysin tietoturvallisesti.

  • arrow-prev
  • arrow-next

Liiketomintakeskeinen infrastruktuuri

Palvelimet ja tietovarastot ovat yritykselle ja tietoteknisille prosesseille äärimmäisen tärkeitä, samoin järjestelmän palautettavuus, pilvien tietoturva, tietosuoja, palvelinten virtualisointi ja datan analysointi.

Ilman vankkoja tietoteknisiä perustuksia yritykseltä puuttuu kilpailukykyisyyden vaatima yhtenäisyys ja joustavuus. Integroidut tietovarastot ja palvelimet muodostavat perustan, jota on aiempaa huomattavasti helpompi ylläpitää. Skaalautuva ja räätälöitävä tietotekninen infrastruktuuri kykenee puolestaan kehittymään muuttuvien tarpeiden mukana.

Fujitsu tarjoaa samalta luukulta kaikki luotettavien ja tulevaisuusturvattujen teknologioiden tarjoamat hyödyt kunkin yrityksen tarpeisiin räätälöityinä skaalautuvuuden, luotettavuuden ja energiatehokkuuden vaatimukset täysin huomioiden. Saksassa ja Japanissa suunnitellut ja rakennetut tuotteemme tarjoavat yhden alustan hallintakerroksen, keskitetyn palvelupisteen tukiasioissa, alan parhaimmistoon kuuluvaa tietotekniikkaa sekä täyden läpinäkyvyyden uutta järjestelmää määriteltäessä.

  • arrow-prev

Kohokohdat vuodelta 2015

World Tour Locations 2016

Locations 2016
Fujitsu Facts

Fujitsu World Tour 2016

Ilmoittaudu

Sponsors

Sponsors

Osallistu keskusteluun

Osallistu keskusteluun