GTM-P8GPCR8
Skip to main content
 1. Etusivu >
 2. Yritys >
 3. Ajankohtaista >
 4. Uutiset >
 5. Uutisarkisto >
 6. 2013 >
 7. Fujitsu-konserni julkisti ympäristöohjelmansa, Fujitsu Group Environmental Action Plan, Stage VII

Fujitsu pyrkii vaikuttamaan asiakkaisiin ja yhteiskuntaan uudella ympäristöohjelmallaan

Fujitsu-konserni julkisti ympäristöohjelmansa, Fujitsu Group Environmental Action Plan, Stage VII

Tokio, huhtikuuta 16, 2013

Fujitsu on julkistanut uuden ympäristöohjelmansa Fujitsu Group Environmental Action Plan, Stage VII. Se asettaa ympäristötavoitteet tilivuosille 2013–2015 (huhtikuu 2013–maaliskuu 2016).

Fujitsu-konserni pyrkii laajentamaan ympäristövastuutaan tieto- ja viestintäteknologian avulla sekä asiakkaiden että yhteiskunnan suuntaan. Yrityksen tavoitteena on pienentää asiakkaiden ja yhteiskunnan kasvihuonekaasupäästöjä 26 miljoonaa tonnia it-palveluiden ja sovellusten avulla. Lisäksi tavoitteena on, että 50 prosenttia uusista laitteista on energiatehokkuudeltaan parasta mahdollista tasoa. Resurssitehokkuutta pyritään parantamaan 20 prosentilla tilivuoteen 2011 verrattuna.  

Fujitsu jatkaa myös ympäristötietoisuuden kasvattamista omissa liiketoiminnoissaan, energian säästöä tuotantolaitoksissaan ja toimitiloissaan sekä palvelinkeskusten energiatehokkuuden parantamista. Konserni tähtää 20 prosentin säästöihin kasvihuonekaasupäästöissä tilivuoteen 1990 verrattuna. Kun päästöt pienenevät, saadaan myös kustannussäästöjä.

Yritysfilosofiansa mukaan Fujitsu haluaa olla luomassa kestävää ja menestyvää yhteiskuntaa läpi koko arvoketjunsa, yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja tavarantoimittajien kanssa. 
  
» The Fujitsu Group Environmental Action Plan, Stage VII [136KB / A4, 1 page]:  
» Pääjohtaja Masami Yamamoton viesti: Fujitsu-konsernin ympäristöjohtaminen:  
 
Maailmassa on monia väestönkasvuun liittyviä haasteita: energian, ruoan ja muiden resurssien riittävyys sekä ilmastonmuutos, luonnononnettomuuksien lisääntyminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Yhteiskunta odottaa yritysten tarttuvan ennakoivasti näihin haasteisiin.

Fujitsun yritysfilosofia Fujitsu Way nostaa ympäristönsuojelun ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämisen tärkeiksi arvoiksi kaikessa toiminnassa. Yrityksen näkemyksen mukaan kestävän kehityksen edistäminen on olennainen osa yrityksen yhteiskunnallista vastuuta. Tieto- ja viestintäteknologian avulla voi löytää kestäviä ratkaisuja niin ympäristö- kuin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Fujitsu konserni julkisti ensimmäisen ympäristöohjelmansa vuonna 1993 ja on siitä lähtien tehnyt työtä pienentääkseen ympäristökuormitustaan. Edellisessä ympäristöohjelmassaan, joka käsitti tilivuodet 2010–2012, konserni saavutti menestyksekkäästi kaikki tavoitteensa, mukaan lukien kumulatiivisen tavoitteensa vähentää asiakkaiden ja yhteiskunnan hiilidioksidipäästöjä 15 miljoonaan tonnia ympäristövastuullisen tieto- ja viestintäteknologian avulla. Fujitsun liiketoiminnot vähensivät omia päästöjään 6 prosenttia tilivuoden 1990 päästöihin verrattuna.

Yllämainittujen saavutusten valossa Fujitsu julkistaa uuden ympäristöohjelmansa Fujitsu Group Environmental Action Plan, Stage VII

Fujitsu-konsernin uuden ympäristöohjelman pääkohdat ovat:

1. Yhteiskunnan energia- ja resurssitehokkuutta parannetaan tieto- ja viestintäteknologian avulla

 • Toimitamme ratkaisuja, jotka auttavat pienentämään asiakkaiden ja yhteiskunnan kasvihuonekaasupäästöjä yli 26 miljoonaa tonnia
 • Kehitämme energia- ja resurssitehokkaampia laitteita ja uusia innovatiivisia teknologioita

2. Fujitsu-konsernin liiketoiminnassa korostuu ympäristötietoisuuden merkitys ja konsernin yritysrakennetta vahvistetaan vastauksena nouseviin energiakustannuksiin

 • Jatkamme ympäristökuormituksen vähentämistä liiketoiminnoissamme, pienennämme kasvihuonekaasupäästöjämme 20 prosenttia verrattuna tilivuoteen 1990 
 • Parannamme energiatehokkuutta ja muita ympäristön suorituskykyyn liittyviä tekijöitä merkittävimmissä palvelinkeskuksissamme

3. Fujitsu-konserni vahvistaa globaalia, kestävän kehityksen näkemystään ja ratkaisujaan, jotta se voi vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin ja maailmanlaajuisiin ympäristökysymyksiiin

 • Käytämme vesivarantoja säästeliäästi, edistämme hiilidioksidin päästövähennyksiä läpi koko globaalin arvoketjun yhteistyössä toimittajiemme kanssa 
 • Laajennamme maailmanlaajuisesti yhteiskunnallisten ja luonnon monimuotoisuushaasteiden ratkomista ja tarjoamme työntekijöiden yhteiskunnalliselle avustustyölle enemmän tukea

Minoru Takeno, konsernin ympäristöstrategiayksikön johtaja:
”Uuden ympäristöohjelman toteutus yhdessä koko henkilöstömme kanssa kasvattaa ympäristötietoisuutta liiketoiminnassamme ja tukee asiakkaitamme tuotteidemme ja palveluidemme kautta. Kehitämme sovelluksia ja ympäristöinnovaatioita ja edistämme samalla tieto- ja viestintätekniikan käyttöä koko yhteiskunnassa.” 

Alison Rowe, Globaali yritysvastuujohtaja, International Business:
”Olemme johtava teknologiayritys, joten meillä on kyky ja mahdollisuudet muokata tulevaisuutta ympäri maailman. Yhteiskunnan odotusten mukaisesti 170 000 työntekijäämme ovat mukana yhteistyössä asiakkaidemme, kumppaniemme ja toimittajiemme kanssa, jotta pystymme vastaamaan näihin toisiinsa kytkeytyviin haasteisiin.”
 
Lisää tietoa englanniksi:
The Fujitsu Group Environmental Protection Program

Fujitsu Finland

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 155 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita 100 maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,5 triljoonaa jeniä (40 miljardia USD) 31.3.2017 päättyneellä tilikaudella. Suomen-Fujitsun palveluksessa työskentelee 2 500 ihmistä.

Date: 16 huhtikuuta, 2013
City: Tokio