GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2009 >
  7. Finland Gartnerin ja WWF:n mukaan Fujitsusta kannattaa ottaa mallia ympäristöasioissa

Finland Gartnerin ja WWF:n mukaan Fujitsusta kannattaa ottaa mallia ympäristöasioissa

Fujitsu Services Oy

helmikuuta 10, 2009

Gartner ja WWF nostavat esille Fujitsun, Nokian, BT:n ja Ericssonin malliesimerkkeinä yrityksistä, jotka pyrkivät määrätietoisesti pienentämään ekologista jalanjälkeään ja rakentamaan ratkaisuja, joilla asiakkaatkin onnistuvat siinä. Fujitsu saa kiitosta erityisesti toimintamalleistaan ja mittareistaan.

Tutkimuslaitos Gartner ja ympäristönsuojelusäätiö World Wildlife Fund arvioivat marraskuussa 2008 julkaistussa raportissaan ”Assessment of Global Low-Carbon and Environmental Leadership in the ICT Sector” ict-yritysten kykyä torjua ilmastonmuutosta. Raportin mukaan kansainvälinen Fujitsu on monella osa-alueella yritys, josta muiden tulisi ottaa mallia parantaessaan tuotantoketjujensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristöystävällisyyttä.

Tutkimukseen osallistui neljätoista yritystä.

Laaja tarkastelu

Gartnerin ja WWF:n tutkimuksessa kartoitettiin yritysten sitoutumista ympäristönsuojeluun, toiminnan läpinäkyvyyttä ja kykyä vähentää ympäristökuormitusta koko tuotantoketjussa. Lisäksi tutkittiin yritysten innovatiivisuutta, yhteistyötä ja kykyä käyttää hyväksi uutta tietoa, jotta päästään kustannussäästöihin ja luomaan uutta liiketoimintaa.

Sitä varten tarkasteltiin yritysten ympäristöpolitiikkaa, tuotantoketjun ympäristöystävällisyyttä, ilmastonmuutosstrategiaa ja tarjoomaa, jolla tuetaan asiakkaita vähähiilidioksidisemmalla kehittymispolulla. Tutkittavana oli myös johtajuus: miten organisaatio on löytänyt ympäristöhaasteissa piilevät liiketoimintamahdollisuudet ja miten ne vaikuttavat jopa tulevaisuuden päätöksentekoon.

Liiketoiminnan mahdollisuus

Mikäli hiilidioksidipäästöissä halutaan päästä Euroopan unionissa 20 prosentin vähennykseen vuoteen 2020 mennessä ja maailmanlaajuisesti vähintään 50 prosentin vähennykseen vuoteen 2050 mennessä, tarvitaan ennakoivaa otetta, raportissa todetaan.

Ict-alan on arvioitu aiheuttavan kaksi prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Raportin mukaan suurimmat voitot saavutetaan kuitenkin keskittymällä tuottamaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja yrityksille, jotka vastaavat lopuista 98 prosentin päästöistä.

Tutkimuksen mukaan kuitenkin vasta harva ict-yritys oli tunnistanut uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Useimmat tyytyvät hallitsemaan riskejä. Fujitsu on innovatiivisimpien yritysten joukossa. Muita hyviä roolimalleja strategisia kumppaneita päästöjen vähentämisessä ovat BT (British Telecom), HP, IBM ja Cisco.

Suuntaa näyttävät ohjelmat

Tutkimuksessa nimetään suunnannäyttäjäksi Fujitsun Green Policy Innovation program, jossa on annettu – alan toimijoista ainoana – selkeä määritelmä ja mittaristo ympäristöystävälliselle tuotteelle tai palvelulle. Tavoitteeksi on asetettu seitsemän miljoonan tonnin vähennykset hiilidioksidipäästöihin tilivuodesta 2007 tilivuoteen 2010. 0,76 miljoonan vähennys tulee tehokkaammasta ict-infrasta ja 6,3 miljoonaa tonnia tehokkaammista liiketoimintaratkaisuista.

Tutkimuksen mukaan rajanveto sen välillä, mikä on vihreää, mikä ei, ei aina ole kovin selvä. Fujitsun käyttämä ympäristörasitusten arvioinnin malli antaa ahaa-elämyksen ja standardin koko teollisuudenalalle. Samalla se tekee näkyväksi viherpesuyritykset, tutkijat kirjoittavat.

Esimerkillisenä vertailukohtana raportissa nostetaan esille myös Fujitsun ympäristönsuojeluohjelma. Erityisesti kiitetään sen järjestelmällisyyttä sisäisine sertifiointeineen ja toimistoille ja tehtaille asetettuine mitattavine tavoitteineen.

Koko tuotantoketjussa ja elinkaaressa

Fujitsu on mallioppilas myös, kun ympäristövaikutuksia arvioidaan läpi koko tuotantoketjun ja tuotteiden ja palvelujen elinkaaren.

”Vaikka tuotantoketjut ovat alalla mutkikkaat, Ericsson, Nokia ja Fujitsu osoittavat, että arviointi voidaan tehdä”, arvioijat kiittävät. Gartnerin ja WWF:n mukaan tarkastelu tulisi ulottaa kumppaneiden lisäksi kumppaneiden alihankkijoihin ja alihankkijoiden alihankkijoiden ilmastonmuutosohjelmiin. Tässä IBM, BT ja Nokia ovat vahvimmat.

Gartnerin mukaan asiakkaiden tulisi suhtautua varauksella yrityksiin, joilla ei ole esittää tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Sen sijaan tulee kumppanoitua toimittajien kanssa, jotka pystyvät osoittamaan ei vain pienen innostuneen piirin, vaan johdon sitoutumista ja tekoja.

Fujitsu and Sustainability (fujitsu.com/uk)

Date: 10 helmikuuta, 2009