GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2004 >
  7. Suomen suurin sairaanhoitopiiri HUS hankkii varmenne- ja hakemistojärjestelmän Fujitsulta. PKI- eli julkisen avaimen järjestelmään perustuva ratkaisu mahdollistaa käyttäjien vahvan tunnistuksen, tiedon käyttäjäkohtaisen salaamisen, henkilön todentamisen ja sähköisen allekirjoituksen.

Finland HUS hankkii varmenneratkaisun potilastietojen käsittelyyn Fujitsulta

Suomen suurin sairaanhoitopiiri HUS hankkii varmenne- ja hakemistojärjestelmän Fujitsulta. PKI- eli julkisen avaimen järjestelmään perustuva ratkaisu mahdollistaa käyttäjien vahvan tunnistuksen, tiedon käyttäjäkohtaisen salaamisen, henkilön todentamisen ja sähköisen allekirjoituksen.

huhtikuuta 06, 2004

Järjestelmä tulee noin 6 000 henkilön käyttöön kolmen vuoden aikana. Käytettävyyspalvelut hoidetaan Fujitsun hallintakeskuksessa.

”Totesimme Fujitsun ratkaisun edullisimmaksi ja tarkoituksenmukaisimmaksi tarjotuista vaihtoehdoista. Tarjouskisassa oli mukana kaikkiaan 13 toimittajaa. Painotimme erityisesti vikasietoisuutta, valvontaa, tietoturvaa ja standardeja rajapintoja. Tärkeitä valintaperusteita olivat lisäksi toimittajan ympärivuorokautinen hallinta- ja ylläpitovalmius, tukipalvelut sekä hyvä Microsoft AD-ympäristön osaaminen”, kertoo tietohallintopäällikkö Simo Pietilä HUS:sta.

Uusi järjestelmä tukee pääsynvalvontaa sovelluksiin ja palveluihin. Se lisää potilastietojen käsittelyn luottamuksellisuutta. "Potilastietojen käyttäjät, esimerkiksi lääkärit ja sairaanhoitajat, tunnistetaan sirukortilla, jonka avulla tarkistetaan henkilön käyttöoikeudet hakemistosta."

HUS:n tavoitteena on vähentää sairaanhoitopiirin hallinnollisia kuluja. Sähköinen asiointi tuo säästöjä monella tavalla. Paperiarkistointi on jatkossa tarpeetonta, joten arkistointitilat voidaan ottaa tuottavampaan käyttöön. Hakemistotietojen, kuten käyttäjätunnusten hallinnointi voidaan keskittää yhteen paikkaan, kun tähän saakka jokaisella eri järjestelmällä ja potilastietokannalla on ollut oma erillinen ylläpito. Lisäksi potilastietojen saatavuus paranee, sillä ne ovat jatkuvasti ja ajantasaisina saatavilla koko HUSin alueella, niin Hangossa kuin Loviisassakin. Sähköinen tiedonsiirto ei ole aiemmin ollut tietosuojasyistä mahdollista, joten ajan ja kuljetuskulujen säästö on melkoinen.

Potilaille uusi järjestelmä merkitsee parempaa tietoturvaa. Potilaskertomukset voidaan nyt suojata luotettavasti eli niihin pääsevät käsiksi vain ne, jotka oikeasti tarvitsevat ja käyttävät tietoja. Tähän asti potilastiedot on voitu suojata vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

HUS:lle toimitettava järjestelmä perustuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille toteutettuun varmennepalveluratkaisuun. Aiemmin sen on valinnut käyttöönsa myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Lisätietoja:
Tietohallintopäällikkö Simo Pietilä, HUS, puh. (09) 471 73409

Osastopäällikkö Björn-Eric Svensson, Fujitsu, puh. 045 7880 5351

HUS hankkii varmenneratkaisun potilastietojen käsittelyyn Fujitsulta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon palveluja ja huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä. Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi sairaanhoitopiiri voi tuottaa terveydenhuollon palveluja myös muille kuin kunnille tai kuntayhtymille. Sairaanhoitopiiri jakaantuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan toimialueeseen ja neljään sairaanhoitoalueiseen. Jäsenkunnissa on asukkaita yhteensä 1,3 miljoonaa. Yhtymän henkilöstömäärä on lähes 20 000.

Date: 06 huhtikuuta, 2004