GTM-P8GPCR8
Skip to main content

Hyvinvointi

Tuemme ja kannustamme työntekijöitämme työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.Tarjoamme sinulle laadukkaiden työterveyspalvelujen lisäksi myös joustavat työaikajärjestelyt, aktiivisen virkistystoiminnan sekä harrastekerhot ja tuetut liikuntapalvelut.
Tavoitteemme on hyvin yksinkertainen: fujitsulaisten elämän laadun parantaminen.
Työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla pidämme huolta siitä, että fujitsulaiset jaksavat työssään mahdollisimman hyvin. Tämä tapahtuu kehittämällä työympäristöämme ja kannustamalla fujitsulaisia pitämään huolta omasta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnistaan. Fujitsu on myös päihteetön työyhteisö.

Työ ja perhe

Elämä ei ole pelkkää työtä. Suhtaudumme Fujitsussa myönteisesti etätyöskentelyyn ja tuemme aktiivisesti työn ja perhe-elämän yhdistämistä helpottavia työskentelymuotoja. Olemme esimerkiksi olleet mukana Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa Työn ja perheen yhteensovittaminen -hankkeessa, jossa pyrittiin löytämään juuri meille fujitsulaisille sopivia etätyötapoja.

Paras työpaikka

Fujitsu on palkittu suurten yritysten sarjassa Great Place to Work Institute Finlandin tekemässä tutkimuksessa vuosina 2011 ja 2012. Henkilöstötulosten mukaan Fujitsussa pidetään erityisesti hyvästä yhteishengestä. Ilmapiiri on työpaikalla ystävällinen ja jokainen saa olla oma itsensä. Ihmiset arvostavat myös mahdollisuutta tasapainottaa työ- ja muu arki joustavasti.