GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Fujitsu Suomessa >
  4. Ympäristö

Ympäristö

Globaalin Fujitsu-konsernin tärkeimpiä arvoja ovat ympäristösuojelu ja hyödyn tuottaminen yhteiskunnalle.

Fujitsun periaatteena on luoda tieto- ja viestintäteknologian avulla perusturvaa ja vaikutusmahdollisuuksia mahdollisimman monille ihmisille. Edistämme kestävää kehitystä ennen kaikkea liiketoimintamme kautta.

Uskomme, että tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa ratkaisujen löytämisen maailman sosiaalisiin ja ympäristöongelmiin. Älykkään ja kestävän yhteiskunnan kehittäminen tunnistamalla, rakentamalla ja jakamalla tämän mahdollistavia tekniikoita on Fujitsun liiketoimintaa eteenpäin ajava voima.

Fujitsu-konsernin kestävän kehityksen periaatteet ulottuvat vuoteen 1938, tuolloin yritys perusti Kawasakin tehtaan ympärille puistomaisen virkistysalueen.

Ympäristövastuullisella toiminnalla on Suomessakin pitkä historia. Muun muassa elektroniikkaromua on kerätty jo vuodesta 1975. Suomessa Fujitsu on kehittänyt pitkäjänteisesti koko yrityksen kattavaa ympäristöjärjestelmää vastaamaan ISO14001-standardin vaatimukset.

Green OfficeLogistiikkakeskuksemme ympäristöjärjestelmä sertifioitiin jo 1999, ja vuonna 2014 sertifikaatti laajeni kattamaan koko Fujitsu-konsernin Suomessa. Siirrymme vuoden 2018 aikana Fujitsu EMEIA-tasoiseen ympäristösertifikaattiin. Pääkonttorimme Helsingissä liittyi Green Office -verkostoon vuonna 2010 ja WWF myönsi ympäristöjärjestelmälle Green Office -merkin vuonna 2011. Edistämme ict-osaamisellamme ympäristövastuullisia toimintatapoja omassa ja asiakkaidemme liiketoiminnassa. Olemme sitoutuneet ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.

Suomen Fujitsun ympäristötavoitteet on jaettu neljään pääteemaan, jotka ovat yhteiset koko EMEIA-alueella:

Luonto ja luonnon monimuotoisuus

Fujitsu on sitoutunut suojelemaan luontoa ja sen monimuotoisuutta tukemalla vapaaehtoistoimintaa ja hyväntekeväisyyttä. Tilivuoden 2016 aikana fujitsulaiset osallistuivat WWF:n järjestämälle talkooleirille, jossa keskityttiin vieraskasvien torjuntaan. Fujitsu osallistuu myös Itämerikampanjaan keräämällä varoja WWF:n Itämeren suojelutyölle. WWF:n toimintaa tuetaan myös kuulumalla Green Office -verkostoon.

Saastumisen ehkäisy

Fujitsu suorittaa ympäristövaikutusten arvioinnin vuosittain osana ympäristöjärjestelmätoimenpiteitä. Suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat liikematkustuksesta ja etenkin lentämisestä. Matkustamisen haitallisia ympäristövaikutuksia pyritään minimoimaan aktiivisesti.

Suomen lainsäädäntö ja EU:n direktiivit vaativat sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksen järjestämistä. Näytöt, keskusyksiköt, kannettavat ja oheislaitteet luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi, jotka vaativat aina lainmukaisen käsittelyn ja loppusijoituksen. Tarjoamme ympäristövastuullisen ja tietoturvallisen tavan päästä eroon käytöstä poistetuista, vanhentuneista it-laitteista. Kierrätyspalvelumme huolehtii laitteiden ympäristövastuullisesta hävityksestä tai kierrätyksestä. Kierrätyspalvelulla materiaalit saadaan 90-prosenttisesti hyötykäyttöön.

Fujitsu kuuluu ict-tuottajaosuuskuntaan, joka huolehtii kuluttajaelektroniikan sekä tieto- ja teleteknisten laitteiden tuottajavastuun hoitamisesta tuottajien puolesta.

Kestävä resurssien käyttö

Fujitsun tavoitteena on kestävämpi resurssien käyttö ehkäisemällä ja vähentämällä jätteiden syntyä, käyttämällä enemmän sekä tehokkaammin uusiutuvia luonnonvaroja. Jätteet lajitellaan huolellisesti, eikä pääkaupunkiseudun toimipisteistä päädy enää jätettä kaatopaikoille vaan se poltetaan Vantaan jätevoimalassa.

Tavoitteenamme on nostaa jätteen materiaalihyötykäyttöastetta 80 prosenttiin. Ehkäistäksemme jätteen syntyä olemme siirtyneet logistiikkakeskuksessamme käyttämään kotimaan pienlähetyksissä kirjekuoria pahvilaatikoiden sijaan sekä luopuneet kerroskeittiöissämme kertakäyttökupeista.

Ilmastonmuutos ja energia

Globaali Fujitsu-konserni on sitoutunut pitämään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet viitekehyksenä , kun ympäristöohjelman kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteita on laadittu. Suomen Fujitsun ympäristöohjelma sitoutuu myös vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Käyttämämme sähkön alkuperä on varmennettu täysimääräisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotetuksi ja hiilidioksidivapaaksi, joten esimerkiksi tuottamamme pilvipalvelut ovat hiilineutraaleja. Pyrimme jatkuvasti parantamaan sekä toimistojemme että konesaliemme energiatehokkuutta.

Tavoitteenamme on vähentää liikematkustusta ja etenkin lentämistä. Olemme asettaneet tavoitteeksi kompensoida asetetun tavoitteen ylittävät päästöt rahoittamalla Gold Standard -ilmastohankkeita. Vuonna 2016 tuimme ilmastohanketta, jolla ruandalaisille perheille hankittiin keittoliesiä. Keittoliedet ovat energiatehokkaita, joten polttopuiden tarve vähenee ja kasvihuonekaasupäästöt pienenevät, lisäksi ne vähentävät sisäilman saastumisesta aiheutuvia sairastumisia ja kuolemia. 

Fujitsun autoetu sisältää ympäristövastuullisuutta tukevan kannustimen. Mitä vähäpäästöisempi auto on, sitä enemmän leasing-hintaa kompensoidaan. Fujitsu mahdollistaa myös kestävämmän liikkumisen tarjoamalla henkilöstön työasiamatkoille matkakortteja sekä polkupyöriä.