Skip to main content

Fujitsu

English

Vietnam

August

  • Fujitsu công bố Học bổng cho Khóa đào tạo Quản lý Vietnam, Tháng Tám 25, 2016 - Fujitsu Vietnam Ltd. công bố Chương trình học bổng dành cho Khóa đào tạo Quản lý của Tập đoàn Fujitsu dành cho các ứng viên Việt Nam. Các ứng viên cần có Bằng cử nhân, ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc và chứng chỉ TOEIC trên 750 điểm. Học bổng của Quỹ học bổng Fujitsu - JAIMS Foundation bao gồm học phí để tham gia khóa đào tạo “Kỹ năng lãnh đạo đổi mới toàn cầu”. Thời hạn nộp hồ sơ là ngày 30 tháng 9 năm 2016 dành cho khóa học dự kiến bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 năm 2017.

July

  • Cải tiến sản xuất tại nhà máy TOTO Việt Nam với công nghệ IoT của Fujitsu Tokyo, Vietnam, Tháng Bảy 20, 2016 - Fujitsu Limited và Fujitsu Systems East Limited (sau đây gọi là "Fujitsu") hôm nay xin trận trọng thông báo sẽ phát triển một hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) nhà máy cho Công ty TNHH TOTO Việt Nam (*1), trực thuộc tập đoàn TOTO Nhật Bản. Hệ thống CNTT này cho phép người dùng có được thông tin trực quan về tình hình sản xuất cũng như tình trạng chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên liệu đến cuối quá trình sản xuất. và đã được đưa vào ứng dụng tại nhà máy thứ nhất của TOTO từ ngày 01/07/2016, với mục tiêu tăng cường hiệu quả cho các dây chuyền sản xuất thiết bị vệ sinh tại nhà máy.

March

  • Fujitsu and Acecook Join Forces to Transform Distribution in Vietnam and Improve Local Business Tokyo and Osaka, Japan, and Hanoi and Ho Chi Minh, Vietnam, Global, Tháng Ba 29, 2016 - Fujitsu Limited and Fujitsu Vietnam Limited (collectively, "Fujitsu"), and Acecook Co., Ltd. and Acecook Vietnam JSC announced that they have agreed to build a shared distribution-information system that Japanese companies doing business in Vietnam can use for high-quality local distribution. Before the system goes into shared use, Fujitsu Vietnam Limited and Acecook Vietnam JSC, the respective Vietnam subsidiaries, will carry out system trials using the distribution network of Acecook Vietnam, which boasts the largest share in the local instant noodles market, with Fujitsu Vietnam handling system operations. After the system's effectiveness has been validated, it is expected to go into full-scale operation in March 2017.