Skip to main content

Fujitsu

English

Vietnam

December

  • Fujitsu và liên minh chiến lược Cisco Vietnam, Vietnam, Tháng Mười Hai 17, 2004 - Hôm nay, Công ty Fujitsu và Cisco Systems chính thức tuyên bố đã đạt được một hiệp định cơ bản để trở thành liên minh chiến lược của nhau, liên minh này sẽ tập trung vào các router (bộ định tuyển) và các switch (bộ chuyển mạch) giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ và các doanh nghiệp có thể thiết lập mạng IP cấp tiến...

October

September

May

February

  • Nhãn hiệu sản phẩm Vietnam, Vietnam, Tháng Hai 27, 2004 - Fujitsu cho ra đời màn hình phẳng 22-inch nhãn hiệu X7149A-A. Một bước đột phá trong công nghệ xử lý hình ảnh, đem lại cho bạn những hình ảnh thật đến không ngờ...