Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Projektstyrningssystemet FUJITSU C7 lyfter mot molnet

Stockholm, October 28, 2020

Nu lanseras det svenskutvecklade projektverktyget C7 i webbversion. Det görs med två nya moduler för ökad tillgänglighet och effektivitet

Nyheter:

  • Två nya molnbaserade moduler för ständig tillgänglighet oavsett om användaren befinner sig på kontoret eller är ute på fältet.
  • FUJITSU C7 Projektplaneringsmodul bygger på integrerad projektinformation som ger förbättrad tillgång och ökad kontroll av projekt och därmed bättre lönsamhet
  • FUJITSU C7 Arbetsordermodul minskar pappershanteringen och ger färre steg till faktura, vilket sparar tid.

Fujitsu utökar projektstyrningssystemet FUJITSU C7 med två helt nya molnbaserade moduler, en för planering av projekt och en för hantering av arbetsorder. Avsikten med lanseringarna är att ge dagens kunder bättre lönsamhet och konkurrenskraft genom ökad tillgång till information och kontroll över sina pågående projekt oavsett var de befinner sig, på kontoret eller ute på fältet. FUJITSU C7 passar framförallt företag som verkar inom branscher för infrastruktur, byggbolag med fokus på anläggningsarbeten och energibolag. Lanseringarna utgör det första steget av flera i att tillgängliggöra projektstyrningssystemet i sin helhet som molnbaserad tjänst från 2021.

  • ”Med denna lansering kan vi erbjuda en mer komplett projektstyrningslösning. Redan nu hör vi positiva reaktioner från kunder som testat nyheterna. Detta kommer ytterligare förstärka de effektivitetsvinster på uppemot 30-40% som finns hos de som använder FUJITSU C7 idag”, säger Olof Arnell, Product Manager Fujitsu C7

FUJITSU C7 projektplaneringsmodul
Fujitsu C7:s projektplaneringsmodul är ett webbaserat verktyg som ger våra användare omedelbar insyn och kontroll över resursanvändningen nu men också möjlighet att göra prognoser för resursanvändning över tid. Verktyget stödjer projektledaren för att kunna planera projekt effektivt men också resursägare i att skapa en balanserad resursanvändning över tid. Grundinformation såsom projekt och resurser hämtas från övriga moduler i C7 för att minimera dubbelinmatning. Det besparar företagen både tid och pengar.

FUJITSU C7 arbetsordermodul
FUJITSU C7 arbetsordermodul huvudsyfte är att göra administrationen kring arbetsordrar betydligt enklare, från att skapa och planera till att följa upp arbetsorder. Tack vare ett digitaliserat arbetsflöde blir pappershanteringen mindre och faktureringsstegen färre och kan ske med enbart ett klick.

  • “En av våra kunder uppskattar att de sparar upp till 30 minuter per faktura genom att använda en digitaliserad arbetsorderhantering fullt ut. Om en arbetsledare skickar 5-10 fakturor varje månad blir det snabbt många arbetstimmar att lägga på kärnuppgifter istället. Det gör mig stolt och bekräftar att vi är på rätt väg gällande utvecklingen av vårt erbjudande”, säger Olof Arnell, Product Manager Fujitsu C7.

Tillgänglighet och pris
FUJITSU C7 projektplaneringsmodul kommer finnas tillgänglig från oktober och FUJITSU C7 arbetsordermodul från november. Användarbaserad prissättning gäller, dvs användare per månad.

Om FUJITSU C7
FUJITSU C7 är ett projektstyrningssystem som ger full kontroll på projekten, från första anbud till sista fakturan. Det kopplar samman alla vardagliga projektuppgifter till ett enkelt flöde i ett enda system. FUJITSU C7 kan användas oavsett bransch, men är starkast där behovet av daglig uppföljning, flexibilitet och enkelhet är stort.Idag är väletablerat i branscher som asfalt, bygg, anläggning och energi.


Online resources

About Fujitsu

Fujitsu is the leading Japanese information and communication technology (ICT) company, offering a full range of technology products, solutions, and services. Approximately 130,000 Fujitsu people support customers in more than 100 countries. We use our experience and the power of ICT to shape the future of society with our customers. Fujitsu Limited (TSE: 6702) reported consolidated revenues of 3.9 trillion yen (US$35 billion) for the fiscal year ended March 31, 2020. For more information, please see www.fujitsu.com.

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige hjälper företag och offentlig sektor att utnyttja IT och digitalisering för att nå sina mål. Vi erbjuder konsultkompetens, tjänster, lösningar och produkter som skapar värde och konkurrens-fördelar. Våra kunder finns bland annat inom detaljhandel, tillverkningsindustri, bank- och finans samt offentlig sektor. Fujitsu Sverige har cirka 650 medarbetare och kontor över hela landet. Läs mer på http://www.fujitsu.com/se/

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 28 October, 2020
City: Stockholm