Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Fujitsus kvantdatorinspirerade Digital Annealer öppnar dörren till tidigare omöjliga sätt att lösa affärsutmaningar

March 11, 2019

Med den andra generationen av Fujitsu Digital Annealer kan organisationer ta snabba men ekonomiskt hållbara steg mot att lösa komplexa kombinatoriska optimeringsproblem. Det gör det i sin tur möjligt med nya framsteg i allt från att förbättra processer inom verkstadsbranschen till att minska trafikstockningar, eller att öka förmågan för aktörer inom finansbranschen att effektivisera sina investeringsportföljer på en föränderlig aktiemarknad. Digital Annealer, som drivs av ny banbrytande teknik som hämtar inspiration från kvantdatorer, kommer också kunna bidra till nya problemlösningar för exempelvis nästa generations mobila nätverk eller forskningsintensiva marknader som läkemedelsindustrin.

Dr. Joseph Reger, CTO på Fujitsu CE & EMEIA kommenterar:
”Vårt främsta mål är att hjälpa både kunder och samhället i stort att lösa de allt större och mer komplexa utmaningarna. I takt med att Moore’s lag tycks ha slagit av på takten uppstår en brist på databehandlingskapacitet, som kan bli ett hinder i vägen mot nya framsteg. Fujitsu adresserar detta med Digital Annealer, som är en helt ny metod för att lösa problem, där inspirationen hämtas från kvantdatorns förmåga till simultan databehandling. Den avgörande skillnaden mot vanliga datorer är att Digital Annealer kan lösa komplexa kombinatoriska problem genom att jämföra tusentals möjliga utfall samtidigt i stället för i följd.”

Digital Annealer kan användas antingen som en molntjänst eller som lokalt placerad hårdvara och kan integreras i existerande datacenter utan att det kräver investeringar i ny infrastruktur - vilket skulle behövas för kvantdatorer, som dessutom är mer energikrävande och i behov av kylning som håller systemet nära nollgradig temperatur.

Fujitsus CTO Dr. Joseph Reger: ”Till skillnad från kvantdatorer som är långt ifrån att vara kommersiellt gångbara, eftersom de är oöverkomligt dyra och kräver kryogen kylning, är fördelarna med Digital Annealer redan tillgängliga för företag inom alla branscher – så fort de är redo att förändra, revolutionera, effektivisera eller bara förbättra existerande affärsprocesser.”

Digital Annealer kan hitta svaret på affärsproblem på nolltid
Fujitsus Digital Annealer används redan framgångsrikt av kunder i en rad branscher. Banken NatWest använder tekniken för att optimera sin mix av likvida tillgångar, och de har även lyckats identifiera nya investeringsmöjligheter. Inom fordonsindustrin arbetar Fujitsu med flera globala tillverkare för att testa Digital Annealer på en rad områden. Från att sköta schemaläggning i butik till att förbättra digitala tjänster eller förfina bilarnas design för att minska oljud under körning. 

Mer information
Läs Fujitsus blogg: http://blog.ts.fujitsu.com 
Följ Fujitsu på Twitter: https://twitter.com/Fujitsu_Global 
Följ oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu-sweden 
Följ oss på Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuSverige 
Fujitsus bildbank och mediaresurser: https://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php 
Fujitsus nyhetsrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/fujitsu
Webbsida: https://www.fujitsu.com/global/digitalannealer/
Broschyr: https://www.fujitsu.com/global/digitalannealer/pdf/da-brochure.pdf
Video: Från akustisk design till butiksgolvsoptimering Digital Annealer: http://www.youtube.com/watch?v=rdX6NRjAuVE

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu är ett ledande japanskt ICT-företag som erbjuder ett komplett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Cirka 140 000 Fujitsu-medarbetare bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE: 6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,1 biljoner yen (39 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2018. För mer information vänligen besök: http://www.fujitsu.com/se/

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu Sverige ger kunderna möjlighet till att kapitalisera på digitala möjligheter genom att hjälpa dem att balansera ett robust ICT och digital innovation. Fujitsus kompletta produktportfölj, lösningar och tjänster ger kunderna en konkurrensfördel i en tid präglad av digital transformation. Svenska Fujitsu har cirka 600 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. http://www.fujitsu.com/se/

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Sweden
Titel:Head of Marketing and Communications

Date: 11 March, 2019