Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Fujitsus AI ska minska bedrägerier vid självbetjäningskassor

Stockholm, January 09, 2019

Fujitsu lanserar en AI-baserad applikation som ska förhindra bedrägerier vid självbetjäningskassor i livsmedelsbutiker. Butikernas förluster till följd av bedrägerier är i regel dubbelt så stora jämfört med i bemannade kassor. Den nya lösningen har Fujitsu arbetat fram och testat via co-creation tillsammans med en av Europas ledande stormarknadsaktörer.

Det nya systemet adderar kameror till existerande självbetjäningskassor som, med hjälp av AI, dubbelkontrollerar de självscannade varorna, för att på så sätt upptäcka och förhindra att bedragare använder sig av fejkade streckkoder. En större studiefrån University of Leicester kom fram till att detaljhandelsföretag i Europa och USA som använder sig av självbetjäning har fått en nästan dubblerad frekvens av snatteri jämfört med traditionella kassor. Genom att minska antalet bedrägerier kan Fujitsus nya teknik därför hjälpa handeln att spara flera miljarder euro årligen.

Tekniken är utvecklad på Fujitsus AI Center of Excellence i Paris och ingår i Fujitsus Zinrai-portfölj tillsammans med övriga AI-lösningar. Den nya tekniken kan identifiera felaktigheter vid scanningen utan att man behöver investera i kostsamma och komplexa lösningar där särskilda grafikkort (GPUs) adderas till varje kassa. Detta minskar totalkostnaden och ökar avkastningen.

Under januari 2019 planeras ett pilot-test av den nya tekniken. I det första steget använder systemet sig av maskininlärning för att lära sig att visuellt känna igen alla varor som hamnar vid kassan, så att den kan skilja mellan en dyr och en billig vara även om de väger lika mycket, och även om streckkoden flyttas från en vara till en annan. Om en varas förväntade utseende inte stämmer överens med streckkoden kommer systemet att kräva att personal manuellt utför en kontroll.

Bruno Sirletti, Vice President och chef över Retail & Hospitality på Fujisu EMEIA kommenterar: ”Fujisu har lämnat den inledande AI-hypen bakom sig för att börja leverera faktisk affärsnytta. Denna teknik för att förhindra bedrägeri är en av de första kommersiella applikationer som skapats i vårt AI Center of Excellence i Paris. Detta är ett särskilt viktigt område för dagligvaruhandeln eftersom dubbelt så mycket bedrägeri sker via självbetjäningskassorna. Med vår nya teknik minskar vi detta genom att göra det väldigt svårt att lura kassan, och det kan göras utan att självbetjäningen blir besvärligare för de ärliga kunderna. Genom att minska bedrägerierna kan livsmedelshandeln ta ett nytt steg mot smidiga, kassalösa mataffärer och maximera nyttan av sin investering i existerande kassor.”

I framtiden är Fujitsus ambition att applikationen ska utökas till att förbättra fler steg av försörjningskedjan inom handeln, genom streckkoder som utvecklas till att inkludera mer detaljerad information - så som logistikdata och bäst före-datum. Genom att utvinna och analysera sådan data kan handeln öka effektiviteten när det gäller att spåra varor, vilket ger kortare och mer effektiva försörjningskedjor och minskade förluster från utgångna matvaror.

Pris och tillgänglighet
Fujitsus nya lösning är tillgänglig i Sverige och övriga Europa via Fujitsus kanaler.

Fotnoter
En studie av självbetjäningskassor med handhållna scanners, från University of Leicester Storbritannien, fann bevis på utbrett snatteri baserat på data från fler än tolv miljoner handelstillfällen där en miljon av dessa analyserades djupare, från handelsplatser i Belgien, Nederländerna, Storbritannien och USA. Forskarna slog fast att introduktionen av självbetjäningskassor ökade svinnet med 122 procent, till I genomsnitt 3,9 procent av omsättningen. Den europeiska dagligvaruhandeln har en beräknad årsomsättning på nästan två biljoner euro, enligt analysföretaget IGD, vilket antyder att det är möjligt att spara uppskattningsvis 80 miljarder euro om problemen åtgärdas.

Mer information
Fujitsus globala lösningar för detaljhandel: http://www.fujitsu.com/global/solutions/industry/retail/ 
Fujitsu Connected Retail: http://connectedretail.global.fujitsu.com/ 
Mer information om Fujitsu Connected Retail Experience Center: http://www.fujitsu.com/global/solutions/industry/retail/experience-center/ 
Video: AI Business Solutions med Fujitsu Human Centric AI Zinrai: https://www.youtube.com/watch?v=eoW_qMvMHCU) 
Video: Fujitsu Connected Retail Experience Center: https://www.youtube.com/watch?v=KI_3S7N8J8A  
Läs Fujitsus blogg: http://blog.ts.fujitsu.com 
Följ Fujitsu på Twitter: https://twitter.com/Fujitsu_Global 
Följ oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu-sweden 
Följ oss på Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuSverige 
Fujitsus bildbank och mediaresurser: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php 
Fujitsus nyhetsrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/fujitsu

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu är ett ledande japanskt ICT-företag som erbjuder ett komplett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Cirka 140 000 Fujitsu-medarbetare bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE: 6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,1 biljoner yen (39 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2018. För mer information vänligen besök: http://www.fujitsu.com/se/

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu Sverige ger kunderna möjlighet till att kapitalisera på digitala möjligheter genom att hjälpa dem att balansera ett robust ICT och digital innovation. Fujitsus kompletta produktportfölj, lösningar och tjänster ger kunderna en konkurrensfördel i en tid präglad av digital transformation. Svenska Fujitsu har cirka 600 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. http://www.fujitsu.com/se/

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Sweden
Titel:Head of Marketing and Communications

Date: 09 January, 2019
City: Stockholm