Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Digital disruption – en positiv utmaning för tillverkningsindustrin

April 10, 2017 Digital disruption är den största utmaningen för tillverkningsindustrin. Det uppger närmare två tredjedelar av företagsledarna inom sektorn, som ingick i en undersökning framtagen av Censuswide på uppdrag av Fujitsu. Undersökningen visar att företagsledare inom tillverkningsindustrin anser att de största organisatoriska möjligheterna är kopplade till det operationella arbetet. Över hälften identifierade investeringar i innovation som nyckeln till framgång och 77 procent uppgav att teknologin är drivkraften bakom en organisations utveckling.

69 procent ser tillverkningsindustrin som ledande inom digital transformation och 63 procent anser att den egna organisationen ligger i framkant. Detta gör tillverkningsindustrin till en av dem mest framstående branscherna när det kommer till digital transformation och det är enbart sektorn för finansiella tjänster som uppvisar större självförtroende inom området.

Av de 250 tillfrågade företagsledarna svarade 69 procent att det känner sig entusiastiska inför digitaliseringen och 80 procent uppger att det har en positiv effekt på såväl företag som branschen i stort. Däremot uppgav lika många att digital disruption gör det svårare att fatta långsiktiga beslut. 98 procent menar att deras organisationer redan har påverkats av den digitala omställningen och 9 av 10 säger sig även ha vidtagit åtgärder för att dra nytta av utvecklingen.

Över hälften anser att de är mer bekväma i dag med att ta beslut relaterat till digitalisering än vad de var för två år sedan. Samtidigt svarar 71 procent att samarbeten med tekniska experter är avgörande för deras framtida framgång. Samverkan med andra organisationer anses också vara en nyckelfaktor och 36 procent svarade att de redan fokuserar på att utveckla olika partnerskap.

– Tillverkningsindustrin är övertygad om de positiva förändringar digitaliseringen medför och merparten av företagen anser sig ligga i toppskiktet inom sitt affärsområde. Företagsledarna anser att teknik och innovation är nycklarna till affärsmässig framgång, men samtidigt är de försiktiga med att inte överskatta sin egen förmåga. De är medvetna om att de måste göra mer för att fullt ut bli en del av den digitala arenan och strategiska partnerskap blir ett värdefullt verktyg för att nå dit. Men det kommer krävas en ökad snabbrörlighet för de företag som vill fortsätta ligga i framkant för att inte tappa mark till sina konkurrenter, säger Christof Schleidt, Director Business Development och Digital Transformation på Fujitsu.

Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption

Undersökningen genomfördes i september 2016 av det oberoende undersökningsföretaget Censuswide. Undersökningen är baserad på svar från 1180 beslutsfattare i mellanstora och stora företag inom offentlig sektor, finans, detaljhandel och tillverkningsindustrin. Fördelningen från respektive land ser ut som följande: USA (210), UK (156), Australien (152), Tyskland (152), Spanien (150), Frankrike (150), Italien (150), Finland (30) och Sverige (30). Rapporten kan läsas i sin helhet här.

Mer information

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Svenska Fujitsu har cirka 700 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största ICT-företag med 156 000 anställda som bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,7 biljoner yen (41 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2016. För mer information vänligen besök: www.fujitsu.com/se

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Susanne Carlsson

Telefon: Telefon: +46 (0)73 978 82 78
E-post: E-post: susanne.carlsson@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Senior Marketing Manager

Date: 10 April, 2017