Skip to main content

Fujitsu

Sweden

40 procent av detaljhandeln säger sig ha stora utmaningar - Fujitsu summerar EuroShop 2017

  • 75 procent av ledande återförsäljare tror detaljhandeln kommer att genomgå stora digitala förändringar inom loppet av fem år.
  • Självutcheckningssystemet Fujitsu U-Scan blir kompatibelt med smarta klockor.
  • Senaste versionen av analysverktyget Retail Engagement Analytics lanseras för den europeiska marknaden.
March 10, 2017

På EuroShopmässan i Düsseldorf visade Fujitsu upp flera nya produkter och lösningar kopplade till detaljhandeln. Av de lösningar Fujitsu presenterade på mässan utmärker sig bland annat två uppdateringar på mjukvarusidan – den senaste versionen av analysverktyget Retail Engagement Analytics (REA) samt en uppdatering av självutcheckningssystemet Fujitsu U-Scan som nu inkluderar mjukvara för smarta klockor.

Fujitsu tog tempen på detaljhandeln
Inför Euroshopmässan undersökte Fujitsu attityden till digital transformation och disruptiv teknologi hos 250 ledande återförsäljare. Majoriteten av de tillfrågade var överens om att disruptiv teknologi är en hygienfaktor för branschen och måste tas på allvar. 40 procent uppgav att deras verksamhet inte skulle klara sig till 2021 utan en digital transformation och 75 procent tror att detaljhandeln kommer genomgå en dramatisk förändring inom en femårsperiod föranlett av en ökad digitalisering. 70 procent anser att teknologin är det som driver verksamheten framåt och över hälften av de tillfrågade säger sig ha påbörjat den digitala transformationen med att revidera sina affärsstrategier.

Självutcheckning med smarta klockor
Självutcheckningssystemet Fujitsu U-Scan, en del av Fujitsu Connected Retail Concept, har fått en uppdatering och är nu kompatibel med utvalda modeller av smarta klockor. Fujitsu U-Scan används i dag av butikspersonal för att få en bättre översikt av köpprocessen, utvecklingen mot smarta klockor kommer förbättra kundinteraktionen samt optimera interkommunikationen personal emellan. Via direktmeddelanden och push-notiser får personalen omedelbar tillgång till information om aktuella butiksköp samt ger butikschefer bättre koordineringsmöjligheter av personal på plats.

Retail Engagement Analytics 2.0
Senaste versionen av Retail Engagement Analytics (REA) är nu tillgänglig för den europeiska marknaden och ger butiksåterförsäljare möjligheten att kombinera realtidsinsikter om konsumentbeteende med information från flera datakällor för att kunna finjustera sitt affärserbjudanden. REA 2.0 har som huvuduppgift att tillhandahålla butiksåterförsäljare med de analysverktyg e-handelsföretag länge haft tillgång till. E-handelsbutiker har fördelen att kunna skapa skräddarsydda erbjudanden baserade på inhämtad information av kunders inlogg, klick och köp. Något traditionella butiksåterförsäljare tidigare saknat. REA 2.0 ger fysiska butiker möjligheten till att bättre kunna följa kunder genom hela köpprocessen och därmed förbättra produktplaceringen i butikshyllorna, optimera butiksplanlösningen samt mäta och tolka kundbeteende för maximerad försäljning. Retail Engagement Analytics 2.0 kan antingen integreras med butikers existerande IT-system eller implementeras som en molnlösning via Fujitsu’s Cloud Service K5.

Mer information
Läs Fujitsus blogg: http://blog.ts.fujitsu.com
Följ Fujitsu på Twitter: https://twitter.com/Fujitsu_Global
Följ oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu-sweden
Följ oss på Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuSverige
Fujitsus bildbank och mediaresurser: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php
Fujitsus nyhetsrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/fujitsu

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Svenska Fujitsu har cirka 700 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största ICT-företag med 156 000 anställda som bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,7 biljoner yen (41 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2016. För mer information vänligen besök: www.fujitsu.com/se

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Sweden
Titel:Head of Marketing and Communications

Date: 10 March, 2017