Skip to main content

Fujitsu

English

Vietnam

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Tầm nhìn công ty

"Tầm nhìn công ty" này thể hiện lý do cho sự tồn tại của Tập đoàn Fujitsu.

Through our constant pursuit of innovation, the Fujitsu Group aims to contribute to the creation of a networked society that is rewarding and secure, bringing about a prosperous future that fulfills the dreams of people throughout the world.

Liên tục theo đuổi sự đổi mới là bản chất đã ăn sâu trong DNA của Fujitsu.

Văn hóa coi trọng việc theo đuổi những khả năng mới không thể hình dung trước đây và làm cho chúng đơm hoa kết trái đã là nền tảng cho sự thành công của Tập đoàn Fujitsu kể từ khi ra đời.

Trên một thế giới ngày cành cạnh tranh, trong đó sự thay đổi liên tục tăng tốc, Tập đoàn Fujitsu phải phấn đấu vì sự đổi mới liên tục. Mỗi và mọi nhân viên sẽ tiếp nhận thách thức để tạo ra giá trị mới trong bối cảnh của sự thay đổi trong môi trường quản lý, công nghệ, xã hội và thị trường. Với một tinh thần chấp nhận thách thức, chúng tôi cam kết liên tục tạo ra giá trị mới.

Những tiến bộ về Công nghệ Thông tin (CNTT) đã biến giấc mơ của con người thành hiện thực. Những tiến bộ không ngừng nghỉ này đã tạo tiền đề nâng cao vai trò xã hội được nối mạng toàn cầu, mang lại những thay đổi quan trọng đối với thế giới kinh doanh, cuộc sống của mỗi cá nhân và của toàn xã hội. Thiếu CNTT, thế giới hiện đại sẽ ngừng hoạt động. Bằng việc cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng CNTT để củng cố thế giới hiện đại của chúng tôi, Tập đoàn Fujitsu cố gắng tạo ra một môi trường, trong đó tất cả mọi người đều có thể tận hưởng những lợi ích của một xã hội được nối mạng, một xã hội bổ ích và bảo mật. Thông qua việc liên tục theo đuổi những khả năng mới mà CNTT cho phép, Tập đoàn Fujitsu hướng tới việc liên tục tạo ra giá trị mới, mang lại một tương lai thịnh vượng đáp ứng ước mơ của người dân trên toàn thế giới.

DNA của Tập đoàn Fujitsu(1)

"Biến giấc mơ thành hiện thực."
Fujitsu là nơi dành cho tư duy sáng tạo và đổi mới, nơi mà giấc mơ của chúng ta, giấc mơ của khách hàng và giấc mơ của loài người có thể trở thành hiện thực.
(Takuma Yamamoto, vị chủ tịch thứ 9, trong bài nói chuyện với các nhân viên mới, năm 1989)

Chúng ta muốn đóng góp vào việc tạo dựng một xã hội giàu có, được nối mạng, liên kết cộng đồng, doanh nghiệp, gia đình và cá nhân với nhau.
(Naoyuki Akikusa, chủ tịch thứ 11, trong bài nói chuyện nhân Ngày Fujitsu, năm 1999)

[1] DNA của Tập đoàn Fujitsu:
bao trùm lên cách chúng tôi suy nghĩ, kinh doanh, phát minh công nghệ mới, xây dựng ý tưởng và xác định các giá trị của chúng tôi, dựa trên di sản của chúng tôi.