Skip to main content

Fujitsu

English

Vietnam

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Lịch sử Fujitsu

Kể từ khi được thành lập vào năm 1923, Fujitsu đã đổi mới nhiều công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trên toàn thế giới. Rất nhiều thành tựu mang tính bước ngoặt và các cột mốc quan trọng về sản phẩm đã tạo nên một Fujitsu của ngày hôm nay – một công ty đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Những cột mốc quan trọng của công ty More information about Company milestones

Trong suốt những năm tháng qua, Fujitsu đã trải qua nhiều cột mốc phát triển mạnh mẽ, từ xuất phát điểm tay trắng đi lên đến những thời khắc tiên phong mang tính quyết định trong lịch sự công nghệ thông tin và truyền thông. Bạn có thể đọc về các cột mốc quan trọng chính trong lịch sử công ty ở đây.

Cột mốc sản phẩm More information about Product milestones

Fujitsu đã truyền cảm hứng cho nhiều người, cho phép họ tạo nên những bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong thế kỷ qua. Ở mục này bạn có thể thấy nhiều thông tin khác về sản phẩm chính và các cột mốc quan trọng góp phần tạo dựng lịch sử công ty.