GTM-N36FMLC
Skip to main content
  1. Home >
  2. Giới thiệu về Fujitsu >
  3. Chính sách kinh doanh >
  4. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi

Fujitsu cung cấp các giải pháp tổng thể trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Cùng với việc cung cấp các giải pháp đa dạng, hoạt động kinh doanh tổng thể của chúng tôi tập trung vào việc phát triển, sản xuất, bán hàng và bảo trì các sản phẩm mũi nhọn, chất lượng cao và các thiết bị điện tử góp phần hiện thực hóa các dịch vụ này.

3 mảng kinh doanh của chúng tôi

Circular chart of FY2014 Revenue by Business Segment: Technology Solutions ¥3,302.8 Billion. Ubiquitus Solutions ¥1,062.8 Billion. Device Solutions ¥595.6 Billion. Others ¥60.8 Billion.

Lưu ý: Doanh số ròng bao gồm cả doanh số liên mảng kinh doanh. Hạng mục "Khác" bao gồm các hoạt động như dự án Siêu máy tính thế hệ mới của Nhật Bản, dịch vụ tiện ích và hoạt động phát triển các hệ thống thông tin dành cho các công ty và và phúc lợi cho nhân viên trong tập đoàn.