GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Lösningar >
  3. Industry Solutions >
  4. IT-lösningar för tillverknings- och tjänstesektorn

Tillverkande industri

IT-lösningar för tillverknings- och tjänstesektorn

Fujitsu samarbetar med ledande organisationer i tillverknings- och tjänstesektorn över hela världen. I Europa hjälper vi våra kunder i fordonsindustrin, mediebranschen och tjänstesektorn genom att låta deras organisationer ta del av vår IT- och affärsexpertis. Tack vara våra styrkor inom optimering av leveranskedjor och IT-omvandling kan våra kunder bli tillräckligt flexibla för att hantera dagens alltmer komplexa miljöer. Från fokusering på lägre kostnader, bättre flexibilitet och anpassningsbarhet till ökat fokus på kunden och allt större satsningar på hållbarhet. Genom outsourcing maximeras kostnadssänkningar och effektivitet, resursanvändningen ökar, tillverkningskostnaderna minskar och servicenivåerna höjs genom punktlig leverans medan dataflödet hanteras via SCM (Supply Chain Management).