Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Affärs- och tekniklösningar

Fujitsus affärslösningar hjälper företag och myndigheter som står inför utmaningen att planera, leverera och hantera IT i en komplex och föränderlig affärsmiljö.

Genom att samarbeta i team inom både IT-avdelningar och affärsfunktioner kan vi leverera bästa möjliga resultat för våra kunder, för vår anställda och för övriga intressenter. Konkret innebär det att vi i samarbete med er verksamhet identifierar vilka affärsresultat som är de viktigaste för att uppnå. Sedan hjälper vi till med att utforma lösningar som påverkar processer, människor och teknik så att de önskade resultaten uppnås.

Med den här resultatbaserade strategin kan vi garantera att de taktiska åtgärder vi vidtar i morgon ger strategiska fördelar redan efterföljande år och i framtiden. Vår erfarenhet av att hantera stora, komplexa och omdanande IT-program inom både privat och offentlig sektor innebär att vi förstår såväl de tekniska aspekterna som betydelsen av att påverka personal och genomföra förändringar av processer för att uppnå verksamhetsmässiga fördelar.

Hållbarhet

Ligger din informations-, kommunikations- och teknikstrategi i linje med mer övergripande mål för företagets sociala ansvar? Eller ser du utrymme för övergripande energieffektiviseringar inom IT-strukturen?

Smart Grid Dynamic_Infrastructures_Magazine_cover_2_lpr

Vi ser allt större förväntningar på Smart Grid, nästa generations distributionsnätverk där ICT-teknik används till att optimera strömförsörjningen.

Teknisk beräkning Leadvisual_x10sure_-_Detail_4_lpr

Fujitsu arbetar tillsammans med sina kunder i projekt där vi förverkligar visioner inom ett flertal vetenskapliga och tekniska områden, till exempel rymdteknik, meteorologi, astronomi och annan forskning med den senaste tekniken ...