GTM-MFXJFQT
Skip to main content

Lean

Lean från Fujitsu resulterar i både nöjdare kunder och mer engagerade medarbetare

Lean är en verksamhetsstrategi som syftar till att skapa ökat kundvärde. Att arbeta Lean innebär att kontinuerligt minimera överflödiga arbetsmoment för att frigöra resurser till arbetet med att uppfylla kundernas krav och behov. Med mer än 30 års partnerskap med Toyota är Fujitsu förmodligen det företag i världen som kommit längst med Lean utanför traditionell produktionsmiljö. Vårt Japanska arv har medverkat till att Fujitsus Lean-kultur ar mycket solid och vi tillämpar Lean internt, både i projekt och linjeverksamhet. Vi har många lyckade exempel som påvisar konkret affärsnytta hos våra kunder.

Att införa Lean i en organisation innebär att ifrågasätta gamla sanningar och leda verksamheten på ett nytt sätt. Helhetssyn, medarbetar-engagemang och flödesorientering är alla viktiga principer inom Lean, som kräver både ett utvecklat ledarskap och anpassade metoder för införandet. Tack vare Fujitsus långa erfarenhet av Lean kan vi erbjuda våra kunder effektiv hjälp hela vägen, från första tanke till genomförande, både på strategisk och operativ nivå. Vårt angreppsatt syftar till att få kunderna att bli fullt rustad for att successivt på egen hand ta över och genomföra implementering av Lean. Våra konsulter har lång erfarenhet från både privat och offentlig sektor inom all typ av tjänsteproduktion. Exempel på kunder där Fujitsu har arbetat med Lean är bland annat Migrationsverket, Försäkringskassan, en svensk stor-bank, Västra Götalandsregionen och ett globalt fordonsföretag. Vårt erbjudande innehåller följande

FUJITSUS KONSULTINSATSER

 • Entusiasmera gruppen och uppleva Lean under några timmars Lean-spel
 • Hur effektiva och konkurrenskraftiga är ni egentligen? Vi använder Fujitsus diagnosverktyg Lean See för att identifiera var er största potential finns.
 • Kundoptimerade Införande-program – vi analyserar er situation och optimerar införandet avseende kostnad och förtjänst.
 • Effektiv förändringsledning – vi genomför analys, planering och genomförande tillsammans med er.
 • Mentorskap, coaching som underlättar ert genomförande– vi stödjer chefer, processägare och ambassadörer under resan
 • Train-The-Trainer för snabb spridning av kunskap och engagemang – vi utbildar nyckelpersoner i er organisation, som i sin tur utbildar och engagerar medarbetarna

FUJITSUS UTBILDNINGSVERKSAMHET

 • Lean Introduktionskurs, Halv- eller heldag.
 • Lean Grundkurs, Tre dagar.
 • Lean Champion-kurs, Tre + Två dagar som leder till Certifieringen Fujitsu Lean Champion.
 • Förändringsledning, En dag.
 • Lean Ledarskap, Två dagar.
 • Kundanpassade utbildningsinsatser beroende på bransch, verksamhet och mognad
Vi genomför både öppna och företagsinterna utbildningar. Utbildningarna riktar sig till: ledning, chefer, medarbetare, processägare och förändringsledare.

Lean