GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Tjänster >
  3. Business Services >
  4. Affärskonsulttjänster

Affärskonsulttjänster

Det gör det möjligt för dig att uppnå större verksamhetseffektivitet och bättre resultat i det rådande ekonomiska klimatet. Vi kan bidra till maximal avkastning på investeringar i befintliga eller planerade IT-implementeringar, samtidigt som vi ökar omfånget och säkerheten för affärsrelaterade fördelar och resultat vad gäller allt från verksamhetsomfattande förbättringar till program för verksamhetsomvandling.

I dag är det viktigare än någonsin att din organisation uppnår förbättringar snabbt och samtidigt uppfyller verksamhetens krav och följer gällande myndighetsföreskrifter. Vi hjälper dig att uppnå det här genom att

  • använda en uppsättning Lean-verktyg för att eliminera resursslöseri, minska instabilitet och skapa större flexibilitet.
  • Vi använder en resultatdriven metod så att du kan se en tydlig koppling mellan våra åtgärder och fördelarna för ditt företag.
  • Människor prioriteras framför teknik och vi maximerar enskilda personers bidrag till verksamheten genom att bygga en kultur som präglas av kontinuerlig förbättring.
  • Vi ser på befintliga förbättrings- eller förändringsprogram som inte ger förväntade fördelar med nya ögon.

Allt det här kan vi åstadkomma med hjälp av vår erfarenhet från arbete med kunder inom offentlig sektor, finansvärlden, telekom-marknaden och andra sektorer, där vi har definierat, eller omdefinierat, förändringsprogram så att verksamhetsmässig överlägsenhet kan uppnås. Vi kompletterar vår omfattande erfarenhet vad gäller leverans av IT-baserad verksamhetsutveckling med våra kunskaper och färdigheter för att parallellt säkerställa personal- och processförändringar. Våra arbetsmetoder har alltid fokus på att verksamhetsmässiga fördelar blir verklighet.