GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Grundprincipen är mycket enkel. Ramavtalen är tecknade mellan Kammarkollegiet och Fujitsu.

Avtal

Ramavtal mellan Fujitsu och Kammarkollegiet

IT-drift Större

Avtal: Kammarkollegiet IT-drift Större för myndigheter med mer än 400 användare 360 kundvy
Avtalsperiod: 2017-11-14 - 2020-11-13
Avtalsnummer: 96-40-2015-306

Ramavtalsområdet IT Drift  Större omfattar tjänster för faserna införande, drift och avveckling. Dessa tjänster kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtagande. Tjänsterna delas in i områdena bastjänster, tilläggstjänster och stödtjänster i enlighet med nedan bild. Stödtjänster kännetecknas av att de utgör ett stöd för bas- och tilläggstjänster. Tilläggs- och stödtjänster går inte att avropa annat än i kombination med minst en bastjänst.

360 kundvy

Fujitsus tjänstemodell är uppbyggd enligt Tjänstebeskrivningarna som finns bifogade nedan och utgör en grund för de tjänster som vi tillhandahåller inom IT-drift Större. Fujitsus tjänster utvecklas löpande efter marknaden behov.

Fujitsus underleverantörer