Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Ny rapport från Fujitsu betonar efterfrågan på flexibla multicloud-miljöer

Stockholm, February 21, 2019

I dag publicerar Fujitsu en ny rapport på ämnet hybrid IT och multicloud. Resultaten från rapporten visar att beställare i allt större utsträckning efterfrågar flexibilitet, samt förmåga att orkestrera och hantera konsoliderade IT-system. Studien – Where is Hybrid Heading? Views on exploiting multi-modal IT - är genomförd av Pierre Audoin Consultants (PAC) på uppdrag av Fujitsu1. Omkring 400 beslutsfattare inom IT i åtta olika länder, däribland Sverige, har intervjuats.

De nya behoven drivs av en strävan mot snabbare digitalisering. Hybrida IT-lösningar har blivit norm, där kunderna i hög utsträckning föredrar en lösning som utgår från att ha ”rätt arbetsbelastning för rätt molnplattform”. Men det tillför också en ny grad av komplexitet i IT-lösningarna, vilket i sin tur innebär ökad risk att organisationen blir låst till en enda leverantör. Genom att ha flexibilitet i sin sourcing går det att diversifiera försörjningskedjorna och på så sätt undvika inlåsning – och detta är det viktigaste kriteriet som beställare har, enligt undersökningen. Det rankas som affärskritiskt eller av högsta vikt av omkring 80 procent av respondenterna. På en marknad där över hälften (55 procent) av alla organisationer med hybrida IT-system redan är övervägande molnbaserade så är sourcing-flexibilitet en nyckelfaktor även för dessa, enligt 86 procent.

Kraven på snabb och påtaglig förändring illustreras av att tre av fyra företag rankar förmågan för IT att agera omedelbart på nya händelser som affärskritisk eller väldigt viktig. Agilitet är mer än bara ett modeord - 79 procent lyfter fram detta som en fördel med hybrid IT-adoptering - eftersom det finns en press på snabb digitalisering i en konkurrensutsatt marknad, och det förändringsarbetet får inte hållas tillbaka av föråldrade IT-system. Detta kan också förklara varför 63 procent av hybrid IT-användare anser att snabb leverans och mer driftsäkra affärsresultat är det som lockar mest med att välja en partner för både molnbaserad och traditionell IT.

Strax under hälften av respondenterna (48 procent) att de största barriärerna att överkomma för organisationer som ska bygga, ansluta och optimera hybrid IT-miljöer är integrering och orkestrering.

Hantera komplexiteten
Tidigare studier visar att en stor mängd företag rör sig mot multicloud-lösningar. Men samtidigt visar denna PAC-rapport på att man helst vill undvika att åta sig hanteringen av flera moln samtidigt. Till exempel menar ungefär 90 procent inom transport- samt offentlig sektor att de föredrar att ha en konsoliderad hantering, från en enda leverantör. I genomsnitt över samtliga vertikaler svarar 76 procent att de planerar att välja en lösning med en och samma leverantör för varje typ av moln.

Mark Phillips, Head of Digital Pursuits, Fujitsu EMEIA, säger: “Nu när molnet har blivit mainstream har företag börjat bli mer selektiva när det kommer till val av molntjänster. Å ena sidan är de medvetna om risken att blir låsta till en leverantör och man har strategier för att motverka detta. Men å andra sidan är de övertygade om att molnet verkligen ökar förmågan att aktivt ingripa vid driftstörningar. Man ser därför på partnerskap med ledande globala systemleverantörer som Fujitsu som det bästa sättet att snabba på, men även riskminimera, implementering och hantering. Detta är framför allt fallet med integrering och orkestrering, som betraktas som de största hindren.”


Notes to editors
1 During August and September 2018, PAC interviewed 401 business- and IT-decision-makers of organizations that are already using hybrid IT. Respondents were from an even mix of mid-sized and larger organizations (only organizations with at least 500 employees were invited to take part in the study) and were selected mostly from the Financial Services, Retail, Manufacturing, Transport and Public Sector verticals. The sample was evenly divided into respondents from Belgium, Finland, France, Germany, India, The Netherlands, Sweden and the UK.

Mer information
Läs Fujitsus blogg: http://blog.ts.fujitsu.com 
Följ Fujitsu på Twitter: https://twitter.com/Fujitsu_Global 
Följ oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu-sweden 
Följ oss på Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuSverige 
Fujitsus bildbank och mediaresurser: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php 
Fujitsus nyhetsrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/fujitsu

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu är ett ledande japanskt ICT-företag som erbjuder ett komplett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Cirka 140 000 Fujitsu-medarbetare bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE: 6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,1 biljoner yen (39 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2018. För mer information vänligen besök: http://www.fujitsu.com/se/

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu Sverige ger kunderna möjlighet till att kapitalisera på digitala möjligheter genom att hjälpa dem att balansera ett robust ICT och digital innovation. Fujitsus kompletta produktportfölj, lösningar och tjänster ger kunderna en konkurrensfördel i en tid präglad av digital transformation. Svenska Fujitsu har cirka 600 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. http://www.fujitsu.com/se/

Susanne Carlsson

Telefon: Telefon: +46 (0)73 978 82 78
E-post: E-post: susanne.carlsson@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Senior Marketing Manager

Date: 21 February, 2019
City: Stockholm