Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Fujitsu hjälper finska Lahti implementera Finlands nya nationella social- och sjukvårdsmodell

Lahti, January 07, 2019

Fujitsu offentliggör att Lahti, som är Finlands åttonde största stad, outsourcar centrala delar av regionens informations- och kommunikationsteknik (IKT) till Fujitsu. Avtalet är värderat till 24 miljoner euro och huvudfokus är att minska kostnader och förbättra tjänster för medborgarna. Detta betyder också att Päijät-Häme blir en av de första av Finlands 18 regioner att ställa om till den föreslagna nationella reformen för social- och sjukvårdstjänster i Finland.

Fujitsu tar över ansvaret för IKT-support för social- och sjukvårdstjänster från Provincia Oy1, som ägs av ett konsortium där den största delägaren är Lahti kommun. 90 Provincia-anställda övergår som ett resultat av överenskommelsen till Fujitsu. Med start i februari 2019 kommer Fujitsu att hantera 15 000 arbetsstationer, 11 500 mobila enheter och 500 servrar. Avtalet täcker också nätverkstjänster, servicedesk, fältsupport för IT, hantering av produktlivscykel samt molntjänster.

Omställningen innebär att Fujitsu förväntas skapa viktiga operationella fördelar i form av kostnadseffektivisering, samt att best practices tillämpas för att förse medborgarna med högkvalitativa tjänster.

Med detta steg ska Lahti stå redo för de nationella strukturreformerna inom social- och sjukvård och samhällstjänster som planeras av den finska regeringen. Då Finlands parlamentet ännu måste godkända tilläggen till befintliga lagar finns det inget bestämt slutdatum för implementeringen, men målet med reformen är att säkerställa att tillgången till kvalitativa tjänster förbättras för samtliga medborgare. Genom avtalet med Fujitsu har Lahti skapat en modell för Päijät-Häme som kan utgöra riktmärke för den nivå på tjänster som alla finska landskap ska kunna uppnå när reformen träder i kraft.

Ulla Kukkonen, Managing Director på Provinica Oy säger: ”Ett intensivt samarbete med intressenter inom det lokala styret har möjliggjort för oss att skapa en ny innovativ modell för vår IKT-support. Detta besvarar det behov som våra kunder och medborgare har, och betyder att Päijät-Häme blir den första regionen i Finland som ligger i linje med framtida reformer. Vi valde Fujitsu som vår partner på grund av deras kompetens i att hantera storskaliga IT-system inom sjukvårdssektorn. Tidigare har dessa system drivits av städerna själva, men nu måste vi se till att de är framtidssäkrade. Avtalet med Fujitsu innebär möjlighet att ta del av deras expertis inom publik sektor så att vi kan implementera ett nytt system som redan nu följer de framtida förväntningarna på enhetlig tillgång och leverans av IT-tjänster över hela Finland.”

Simo Leisti, Managing Director, Fujitsu Finland, kommenterar: ”Lahti stad är i främsta ledet inför IKT-reformerna i Finland. Vi har via co-creation skapat en ny leveransmodell som motsvarar de krav som kommer att finnas i Finland i och med framtida reformer. Utöver detta har denna process gjort att vi kunnat minska driftkostnader samtidigt som Lahti stad får tillgång till en global organisations kompetens och resurser, där vi kommer se till att konsekvent kunna leverera de bästa tjänsterna till Päijät-Hämes medborgare. Vi är stolta över att arbeta i nära samarbete med Lahti och bli de första att skapa och implementera en IKT-lösning för social- och sjukvårdstjänster som ligger i linje med den framtida modellen för finsk sjukvård.”

Mer information
Läs Fujitsus blogg: http://blog.ts.fujitsu.com 
Följ Fujitsu på Twitter: https://twitter.com/Fujitsu_Global 
Följ oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu-sweden 
Följ oss på Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuSverige 
Fujitsus bildbank och mediaresurser: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php 
Fujitsus nyhetsrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/fujitsu

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu är ett ledande japanskt ICT-företag som erbjuder ett komplett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Cirka 140 000 Fujitsu-medarbetare bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE: 6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,1 biljoner yen (39 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2018. För mer information vänligen besök: http://www.fujitsu.com/se/

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu Sverige ger kunderna möjlighet till att kapitalisera på digitala möjligheter genom att hjälpa dem att balansera ett robust ICT och digital innovation. Fujitsus kompletta produktportfölj, lösningar och tjänster ger kunderna en konkurrensfördel i en tid präglad av digital transformation. Svenska Fujitsu har cirka 600 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. http://www.fujitsu.com/se/

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Sweden
Titel:Head of Marketing and Communications

Date: 07 January, 2019
City: Lahti