Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Fujitsu tar fram säkerhetslösningar åt Hydro

  • Fujitsus säkerhetslösningar hjälper Hydro att bygga en solid grund för sin digitaliseringsresa och tillväxt.
  • Dygnet runt support med Security Incident Response i kombination med säker användarautentisering minimerar hoten mot Hydros infrastruktur och data.
  • Utökat avtal med sex år till det befintliga IT-tjänstavtalet.
January 24, 2017

Fujitsu Finland Oy har tecknat ett avtal om att leverera säkerhetslösningar till Norsk Hydro ASA, ett av världens största produktionsbolag för integrerad aluminiumframställning. Fujitsu kommer att förse Hydro med dygnet runt supporten Global Security Incident Response för att riskreducera affärsverksamheten, möta de utökade och ändrade efterlevnads- och lagkraven, säkra känslig data samt att immateriella rättigheter är säkrade mot de växande cyberhoten. Avtalet omfattar sex år och är en betydande expansion av de befintliga IT-tjänsterna Fujitsu försett Hydro med sedan 2010 i över 40 länder

Säkerhet är en viktig pusselbit i Hydros digitaliseringsresa. För att minimera riskerna för Hydros data och infrastruktur kommer Fujitsu använda sig av sitt Computer Security Incident Response Team (CSIRT) som ger en dygnet runt-support och global övervakning, med syftet att identifiera och motverka säkerhetsincidenter. Fujitsu kommer att inkludera Security Information and Event Management (SIEM), sårbarhetsskanning, hotidentifiering och incidenthantering.

För att kontrollera och säkra användaråtkomsten till data och IT-tjänster, valde Hydro Fujitsus PalmSecureTM, ett autentiseringssystem som använder biometrisk teknologi för att skanna venmönster i en användares handflata. Det ger en snabb, precis och säker identifiering av användaren. I Brasilien använder Hydro sedan tidigare Fujitsu PalmSecure där över 2000 medarbetare på ett enkelt och säkert sätt kan komma åt sin HR-information. Under 2017 kommer systemet att användas på Hydros europeiska fabriker vilket innebär att totalt 4000 användare kommer att bruka systemet.

- Säkerhet är för oss högsta prioritet då digitaliseringsprocesser genomsyrar hela vår affärsverksamhet. Att bygga förtroende i våra IT-system är en nyckelprioritering. Som en redan existerande strategisk partner, med en bredd av erfarenhet, långt utanför säkerhetsområdet, är vi övertygade om att Fujitsu kommer leverera en effektiv lösning och på ett säkert sätt hantera och skydda våra användaridentiteter mot externa cyberhot, säger Jo de Vliegher, IT- och Informationssystemschef på Hydro.

- Hydro växer snabbt och har därför ett ansvar att upprätthålla en hög nivå av säkerhet i verksamheten. Var och en av verksamhetens regioner använder specifika efterlevandskrav som måste vidhäftas och övervakas varav säkerheten blir av yttersta vikt. Hydro identifierade fokusområden för sina investeringar genom att utvärdera sin säkerhetsmognad och vi är stolta att få hjälpa Hydro med att bygga en skalbar och stabil grund som kan skalas upp för att stötta deras globala tillväxt, säger Rob Norris, VP Enterprise & Cyber Security på Fujitsu EMEIA.

Mer information

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Svenska Fujitsu har cirka 700 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största ICT-företag med 156 000 anställda som bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,7 biljoner yen (41 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2016. För mer information vänligen besök: www.fujitsu.com/se

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 24 January, 2017